• 2 Accesati serviciile dispeceratului tehnic integrat la nivelul Municipiului Brasov, cel mai modern instrument pentru solutionarea problemelor comunitatii! Serviciul este accesibil telefonic la 0268 984 sau 0268 405000 / tasta 9, prin intermediul portalului web Servicii pentru cetateni, sectiunea Interactioneaza online, meniul Harta incidente si prin e-mail la adresa dispecerat@brasovcity.ro.
  Va invitam sa utilizati cu incredere serviciile oferite de Primaria Municipiului Brasov!
 • 4
 • 4

  De astăzi, meșotiștii au o nouă clădire


  03.02.2017

  Vineri, 03.02.2017, primarul George Scripcaru și directorul Colegiului Național I. Meșotă, Ovidiu Tripșa, au prezentat elevilor, profesorilor, părinților și foștilor meșotiști noul corp de clădire al Colegiului Național Ioan Meșotă.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact Dispecerat 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoGalerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 13-03-2017 ora 16:00

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din cadrul Consiliului Local Brasov organizeaza examen de promovare in gradul profesional pentru urmatoarele functii publice de executie, astfel:
 • 2 posturi de consilier, nivel studii superioare, grad profesional principal in consilier, nivel studii superioare, grad profesional superior la Serviciul Evidenta Persoanelor;
 • 1 post de referent, nivel studii medii, grad profesional asistent in referent, nivel studii medii, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila.
  1) Conditii de participare la examen:
  a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei din care promoveaza;
  b) sa fi obtinut cel putin calificativul ,,bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
  c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2) Conditii de desfasurare a examenului:
  Examenul se desfasoara la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, Bd. Eroilor nr.8 , dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in data de 23.03.2017, ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  - dosarele de inscriere se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare in grad profesional, la secretariatul comisiei de concurs si vor contine in mod obligatoriu actele prevazute la art.127 din H.G.nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  A. Bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Serviciului Evidenta Persoanelor:
  " Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, modificata si completata;
  " Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  " O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  " Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  " O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  B. Bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Serviciului Stare Civila
  " Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  " Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  " Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Dosarul va contine urmatoarele documente:
  - copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  - copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  - formularul de inscriere.
  Dosarul de inscriere la examen se depune la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, Bd. Eroilor nr.8 pana la data de 13.03.2017 ora 16:00.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Logistic din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, la numarul de telefon 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 20.02.2017 ora 8:00

  concurs - 01-03-2017 ora 16:00


  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie vacante de:
  I. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.
  II. consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post.
  III. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Evidenta Persoanelor - 1 post.
  IV. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate, Resurse Umane - 1 post.
  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 13.03.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs. Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 10.02.2017 - 01.03.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de mai jos, sunt urmatoarele:
  I. Pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  -cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  II. Pentru consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  III. Pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Evidenta Persoanelor - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - disponibilitate la program prelungit si cand este cazul in zilele de repaus saptamanal sau cand cerintele profesionale o impun;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, modificata si completata;
  Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  IV. Pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate, Resurse Umane - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta (RSI) "Stiinte economice";
  cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  OMFP nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
  -Titlul IV-Impozitul pe venit, Capitolul III-Venituri din salarii si asimilitate salariilor
  -Titlul V- Contributii sociale obligatorii.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 10.02.2017

  concurs - 20-02-2017 ora 16:00 - termen expirat


  Anexa 1 la D.P nr. 1457/2017

  Scrisoare de asteptari

  Privind performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii comerciale RIAL S.R.L.
  Prezentul document a fost intocmit tinand seama de cerintele Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de dispozitiile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si de reglementarile in vigoare privind activitatea Serviciilor de administrare a domeniului public si privat .Acesta reprezinta un document de lucru care contine performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale S.C.RIAL SRL .
  Scopul scrisorii de asteptari este acela de a :
  - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale intreprinderii publice,
  - Stabili performantele asteptate de catre autoritatea publica tutelara ,
  - Defini principiile de lucru si conduita asteptata din partea intreprinderii publice,
  - Consolida increderea beneficiarilor si cetatenilor in ceea ce priveste capacitatea intreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,
  - Ghida Consiliul de Administratie si presedintele in redactarea Planului de administrare .
  - Facilita intelegerea candidatilor la postul de administrator, aflati pe lista scurta, a standardelor asteptate din partea acestora.
  Functional, Scrisoarea de Asteptari are rolul de a ghida candidatii in redactarea declaratiei de intentie.
  Societatea Comerciala RIAL S.R.L. avand sediul in Brasov str. A.I.Cuza nr.29 are ca actionar majoritar Consiliul Local al Municipiului Brasov ; obiectul de activitate al societatii fiind administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Brasov
  Rezumatul strategiei guvernamentale si locale in domeniul in care actioneaza societatea
  Politica de dezvoltare locala tine cont de profilul spatial al polului de crestere Brasov , de diversitatea urban-rural, precum si de ceilalti factori care pot influenta procesul de dezvoltare asa cum sant prevazute in Strategia de dezvoltare teritoriala "Romania policentrica 2035" Asezarea geografica a polului de crestere, relatiile existente sau potentiale cu alte zone de dezvoltare au fost si ele luate in calcul.
  Pe baza unui proces de consultare, viziunea de dezvoltare a polului de crestere Brasov este definita ca model al dezvoltarii durabile din regiunea centru, dezvoltare bazata pe solidaritate interteritoriala, interconectivitate, competitivitate economica si coeziune sociala, obiectivul strategic in domeniul de activitate al societatii vizeaza asigurarea unei dezvoltari urbanistice echilibrate in toate comunitatile din cadrul polului de crestere, si maximizarea potentialului de dezvoltare economic prin extinderea , modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane, a fondului locativ si a locuintelor sociale

  Viziunea generala a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea si obiectivele societatii in lumina politicilor locale in domeniu
  S.C. RIAL S.R.L. Brasov avand ca obiect de activitate administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Brasov are drept misiune extinderea ariei de deservire si asigurarea unor servicii de calitate prin:
  - dezvoltarea capacitatii tehnice si operationale,
  - comunicarea activa cu clientii, pentru a le intelege mai bine nevoile si asteptarile,
  - planificarea si furnizarea unor servicii care anticipeaza nevoile si asteptarile clientilor, la un cost rezonabil,
  - cresterea operativitatii in remedierea avariilor si a vitezei de reactie la urgente si sesizari,
  - cresterea gradului de profesionalism al angajatilor,
  - imbunatatirea performantei financiare prin minimizarea pierderilor,
  - implementarea de tehnologii moderne in scopul protejarii mediului inconjurator.

  SC RIAL SRL are in principal urmatoarele obiective:
  - administrarea locuintelor si spatiilor cu alta destinatie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, precum si repararea, intretinerea si vanzarea locuintelor si spatiilor cu alta destinatie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov conform legii;
  - organizeaza si coordoneaza in conditiile stabilite de lege administrarea cladirilor si terenurilor aferente apartinand statului si Municipiului Brasov, conform legii;
  - organizeaza si raspunde de contractarea si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la imobilele aflate in administrare;
  - reactualizeaza valorile de despagubire incasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate in baza Legii nr.10/2001;
  - stimuleaza si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune;
  - prezinta datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice si alte date solicitate;
  - face inventarieri anuale asupra bunurilor apartinand municipiului Brasov;

  Obiective strategice ale S.C. RIAL S.R.L. :
  - Sa fie tratata de catre toti partenerii din mediul economic ca o societate profesionista , competitiva si aliniata din punct de vedere al practicilor managerial,
  - Investirea resurselor financiare proprii in vederea construirii si/sau achizitionarii de unitati locative proprii ce se vor tranzactiona sau inchiria pe piata libera eliminand astfel subventia la chirie,
  - Atragerea de venituri financiare externe in vederea construirii si achizitionarii de unitati locative proprii,
  - Asigurarea de servicii de calitate la preturi accesibile,
  - Atingerea indicatorilor de performanta anuali si cresterea rentabilitatii,
  - Reducerea cheltuielilor prin respectarea stricta a procedurii de achizitie conform legii 98/2016.

  Incadrarea intreprinderii
  Societatea se incadreaza in categoria serviciilor imobiliare Avand in vedere obiectul de activitate principal administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Brasov, aceasta societate se incadreaza in categoria serviciilor imobiliare fiind persoana juridica romana, cu forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata avand ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Brasov .
  Cadrul legal de functionare al societatii cuprinde prevederile legislative aplicabile trecute in revista in continuare:
  Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,
  HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.

  Politica de dividende si varsaminte din profitul net
  Fortata de inprejurare, in prezent societatea nu distribuie dividente din profitul sau , autoritatea tutelara asteapta ca acest lucru sa se schimbe odata cu noul consiliu de administratie .

  Politica de investitii
  Societatea va implementa principii care sa conduca la cresterea valorii capitalului investit prin :
  - Investirea resurselor financiare proprii in vederea construirii si/sau achizitionarii de unitati locative proprii ce se vor tranzactiona sau inchiria pe piata libera eliminand astfel subventia la chirie,
  - Atragerea de venituri financiare externe in vederea construirii si achizitionarii de unitati locative proprii.

  Dezideratele autoritatii publice si actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere a societatii
  Intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii:
  - hotararile adunarilor generale ale asociatilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
  - situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare
  - raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
  - raportul de audit anual;
  - lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor si nivelul remuneratiei acestora;
  - rapoartele consiliului de administratie;
  - raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar;
  - Codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia.
  - considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
  - eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza
  Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani
  Consiliul de administratie al intreprinderii publice prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a asociatilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
  Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar. Raportul annual este prezentat adunarii generale a asociatilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia asociatilor si cuprinde cel putin informatii privind: structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe; criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
  Consiliul de administratie elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.
  Consiliul de administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, autoritatii publice tutelare, trimestrial si ori de cate ori se solicita, fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea intreprinderii publice, in formatul si la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

  Conditii privind calitatea si siguranta produselor si serviciilor
  In ceea ce priveste calitatea serviciilor si a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile in domeniu si va urmari implementarea Sistemului de Management Integrat. Unul din obiectivele declarate si asumate este "Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca ".
  De asemenea societatea declara si isi asuma ca obiectiv "Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor prin planificarea si furnizarea unor servicii care anticipeaza nevoile si asteptarile clientilor, la un cost rezonabil. "

  Etica, integritatea si guvernanta corporativa
  Conform art.29 alin(13) din Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in cadrul societatii va exista un Cod de etica care exprima angajamentele si responsabilitatile de natura etica cu privire la conducerea afacerilor si a activitatilor.
  S.C. RIAL S.R.L. doreste sa mentina si sa dezvolte o relatie bazata pe incredere cu toate partile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau institutii a caror contributie este solicitata pentru a realiza misiunea societatii noastre sau au un interes in urmarirea realizarii acestei misiuni. In activitatea Consiliului de Administratie se va urmari implementarea principiilor de guvernanta corporativa .

  Asteptari ale autoritatii publice tutelare privind cheltuielile de capital, reduceri de cheltuieli si alte aspect ale afacerii
  Autoritatea publica tutelara asteapta de la S.C. RIAL SRL ca pe parcursul mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa se obtina imbunatatiri in ceea ce priveste :
  - Reducerea cheltuielilor prin respectarea stricta a procedurii de achizitie conform legii 98/2016;
  - Cresterea cifrei de afaceri ;
  - Cresterea profitului din exploatare si acordarea de dividente catre asociati,
  - Asigurarea unui echilibru intre incasari si plati;
  - Accelerarea si marirea gradului de incasare a creantelor curente si restante;
  - Asigurarea unei lichiditati optime in vederea respectarii termenelor de plata a datoriilor ( furnizori, salariati , buget );
  - Mentinerea unei marje de profit constant prin identificarea si eliminarea cheltuielilor ineficiente;
  - Cresterea salariilor prin dimensionarea corecta a numarului de personal ;
  - Cresterea gradului de satisfactie a beneficiarilor privind cantitatea si calitatea serviciilor prestate ,
  - Reducerea timpului de raspuns la sesizari;

  concurs - 17-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice:
  Data organizarii: - probei scrise: 30.01.2017, ora 10.00
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior

  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau cai ferate, drumuri si poduri;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  - sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minim 2 ani.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Ordinul nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice, modificat prin Ordinul nr. 346/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor, indicative NE-033-05 din 30.11.2005
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 17.01.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).

  concurs - 17-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  " proba scrisa in 30.01.2017 ora 10:00;
  " data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 29.12.2016 - 17.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.

  concurs - 13-01-2017 ora 13:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:

  In cadrul Serviciului Administrativ - Directia Relatii Comunicare
  1. Muncitor calificat M I ( electrician - 1 post)
  2. Muncitor calificat M II (legator manual - 1 post)
  3. Ingrijitor (1 post)
  In cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Directia Tehnica
  4. Portar gradul I (1 post)

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Data organizarii:
  probei scrise
  - pentru posturile mentionate la punctele 1 si 4: 23.01.2017, ora 10.00
  probei practice
  - pentru posturile mentionate la punctele 2 si 3: 23.01.2017, ora 12.00
  - pentru postul mentionat la punctul 1: data si ora vor fi comunicate ulterior
  interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa si/sau proba practica
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M I (electrician - 1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma;
  - calificare in meseria de electrician;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 4 ani.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale (NSSM 111)
  2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M II (legator manual - 1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - calificare in meseria de legator manual;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual - minim 1 an
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. INSTRCTIUNI privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
  3. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Ingrijitor (1 post):
  - nivelul studiilor: - studii gimnaziale
  - vechime in munca - minim 1 an
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  4. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Portar gradul I (1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - vechime in munca - minim 2 ani
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  - cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  - carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  - cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  - curriculum vitae, model european.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 13.01.2017, ora 13:00.


  Documente anexate: Concurs 23.01 (2).zip

  achizitie directa - 11-01-2017 ora 15:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: STROE AGURITA , Tel. +40 268416550/128/232 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: "STUDIU ISTORIC - STR. SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO"
  CPV: 79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
  Descrierea contractului: "STUDIU ISTORIC - STR.SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO" - Studiu privind evolutia istorica, culturala si urbanistic arhitecturala - Studiu privind zona protejata cu valoare culturala, istorica si arhitectural urbanistica. In vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru reabilitarea zonei ARO BRASOV este necesara intocmirea unui studiu istoric penrtu str. Sf. Ioan, zona parcare ARO, studiu solicitat si de Directia Judeteana pentru Cultura Brasov si care trebuie sa includa si cercetarea arheologica necesara. Studiul istoric are drept obiectiv stabilirea evolutiei istorice, culturale si arhitectural-urbanistice a zonei protejate, restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit, precum si prioritati de interventie si masuri de urmat in vederea restaurarii si reconversiei functionale a fondului construit protejat inclus in Lista Monumentelor Istorice si a fondului construit valoros (cu valoare arhitecturala si/sau istorica) care nu se regaseste in lista monumentelor protejate prin legislatia in vigoare.
  Valoarea estimata fara TVA: 37500.00 RON
  Conditii contract: Conform celor mentionate in Tema de proiectare ce se regaseste in atasament pe www.brasovcity.ro Termenul de finalizare al documentatiilor este de 45 de zile de la data semnarii contractului. Documentatia se va elabora in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport magnetic (CD) in format .doc, .xls si .dwg. Receptia se va face in termen de 10 zile de la predarea documentatiei. Plata se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar. Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator. Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din Tema de proiectare. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 30 zile de la data emiterii acestora. Propunerea financiara va evidentia pretul ofertei exprimat in lei fara TVA. Ofertantul care va prezenta pretul cel mai scazut, va fi contactat pentru depunerea Certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/ sau electronic, din care sa reiasa obiectul de activitate,cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei, Certificatul C.U.I. - copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si Declaratie privind conflictul de interese conform Legii nr.98/2016. Oferta se va depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr.8, cam.1, pana la data de 11.01.2017 ora 15.00, in plic sigilat pe care va fi mentionat obiectul achizitiei: "STUDIU ISTORIC - STR. SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO", precum si adresa si datele de contact ale ofertantului.
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 11.01.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

  concurs - 10-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 26.01.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 22.12.2016 - 10.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 22.12.2016

  concurs - 10-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate, Resurse Umane - 1 post.
  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 26.01.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 22.12.2016 - 10.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta (RSI) "Stiinte economice";
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  " Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " OMFP nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
  -Titlul IV-Impozitul pe venit, Capitolul III-Venituri din salarii si asimilitate salariilor
  -Titlul V- Contributii sociale obligatorii.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 22.12.2016

  concurs - 10-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei de conducere vacante de:
 • director al Serviciului Public Local Salvamont, institutie publica cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Local Brasov

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  - data organizarii: - probei scrise: 18.01.2017 - ora 10:00
  - interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice de participare la concurs:
  Sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei de conducere, astfel:
  1. nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  2. conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani;
  3. masterat sau cursuri postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare functiei;
  4. competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa ;
  5. cunostinte operare calculator ( nivel mediu).
  BIBLIOGRAFIE:
  1. Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Legea - cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
  5. Legea nr. 98/2016 - privind achizitiile publice;
  6. Legea nr. 101/2016 - privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  7. Hotararea de Guvern nr. 77/2003 - privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in munti;
  8. Ordonanta de Guvern nr. 58/1998 - privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania ;
  9. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  ˘ cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  ˘ copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  ˘ copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  ˘ carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  ˘ cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza(cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  ˘ adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  ˘ curriculum vitae.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 10.01.2017.
  Data afisarii anuntului: 23.12.2016


  Documente anexate: Concurs 18.01 (3).zip

  concurs - 10-01-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Consilier S I A in cadrul Compartimentului Rel. U.E. (1 post)
  2. Consilier S I in cadrul Compartimentului Rel. U.E. (1 post)
  3. Sef Birou S I A in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (1 post)
  4. Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (1 post)
  5. Inspector de Specialitate S I A (Expert Achizitii) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (2 posturi)
  6. Inspector de Specialitate S I A (Marketing) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (1 post)
  7. Sef Serviciu S I A in cadrul Serviciului Financiar - Contabil (1 post)
  8. Economist S I A in cadrul serviciului Financiar-Contabil (2 posturi)

  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 19.01.2017, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior

  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive :
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  I . Consilier SIA in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execu?ie de Consilier SIA in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de execu?ie: minim 5 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Consilier SIA:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  II. Consilier SI in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Consilier SI in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de executie: minim 3 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Consilier SI:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilita?i publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilita?i publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  III. Sef Birou S I A in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Birou in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizi?ii:
  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor juridice;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 5 ani;
  - competen?a manageriala: capacitatea de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Birou:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Noul Cod Civil : Cartea I Titlul IV, Cartea a III-a, Cartea a IV-a;
  - Noul Cod de Procedura Civila : Cartea I, Cartea a II-a;
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  - Hotararea 394/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale;
  - Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a popula?iei reactualizata prin OUG 67/2016;
  IV. Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execu?ie de Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii:
  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor juridice;
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Consilier Juridic D:
  - Noul Cod Civil : Cartea I Titlul IV, Cartea a III-a, Cartea a IV-a;
  - Noul Cod de Procedura Civila : Cartea I, Cartea a II-a;
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  V. Inspector de specialitate S I A (Expert Achizitii) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licen?a sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de execu?ie de Inspector de specialitate S I A:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Legea 99/2016 - privind achizitiile sectoriale;
  - Hotararea 394/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
  - Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei reactualizata prin OUG 67/2016;
  VI. Inspector de specialitate S I A (Marketing) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Inspector de Specialitate S I A in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 5 ani;
  - cunostin?e operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Inspector de specialitate S I A:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica
  VII. Sef Serviciu S I A in cadrul Serviciul Financiar - Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Serviciu S I A in cadrul Serviciului Financiar Contabil:
  - studii superioare in domeniul economic, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de conducere: minim 5 ani;
  - competen?a manageriala: capacitatea de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competen?a decizionala, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a lucra in echipa, abilita?i de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa;
  - cunostinte operare calculator PC : Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Serviciu S I A Serviciul Financiar - Contabil:
  - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
  - Legea nr. 82/1991, actualizata ;
  - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
  - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, TITLUL III - Impozitul pe venit, Cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor ;
  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
  - O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si CFP, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - O.M.F.P. nr. 1792/2002 ppentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
  - O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii;
  - Ordinul nr. 1235/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002;
  - Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 republicata - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - ORDINUL nr. 1.121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie.
  VIII. Economist S I A in cadrul Serviciului Financiar - Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execu?ie de Economist S I A in cadrul Serviciului Financiar Contabil:
  - studii superioare in domeniul economic, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de executie: minim 5 ani;
  - cunostinte operare calculator PC : Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de execu?ie de Economist S I A:
  - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
  - Legea nr. 82/1991, actualizata ;
  - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
  - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, TITLUL III - Impozitul pe venit, Cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor ;
  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
  - O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si CFP, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - O.M.F.P. nr. 1792/2002 ppentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
  - O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii;
  - Ordinul nr. 1235/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002;
  - Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 republicata - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - ORDINUL nr. 1.121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie.

  Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  g) curriculum vitae;
  Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 19.01.2017)
  Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 10.01.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  concurs - 03-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 16.01.2017 (proba scrisa), ora 10,00, la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef, dupa cum urmeaza:
  1. Inspector clasa I grad profesional asistent
  2. Consilier clasa I grad profesional principal
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  1. Inspector clasa I grad profesional asistent
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti-specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Consilier clasa I grad profesional principal
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti-specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 03.01.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).

  concurs - 03-01-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs,pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Sef Birou (Inginer chimist) - Birou Calitate Agent Termic- 1 post
  2. Muncitor calificat (Operator Pompe) - Serviciului Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii - 12 posturi
  3. Tehnician (Laborant) - Birou Calitate Agent Termic- 1 post

  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 12.01.2017, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  I . Sef Birou (Inginer Chimist)
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Birou (Inginer Chimist) in cadrul Biroului Calitate Agent Termic:
  - studii superioare de inginerie chimica, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea necesara ocuparii postului contractual de conducere: minim 3 ani;
  - competenta manageriala: capacitatea de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Birou:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Hotararea 351/2005 - privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;
  - NTPA 001 Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali;
  - Normativul NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;
  - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu energie termica - retele si puncte termice;
  - Ordinul 91/2007 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica;
  - Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol , utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum.
  II. Muncitor calificat (Operator Pompe) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Muncitor calificat (Operator Pompe) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii/profesionale/generale;
  - vechime in specialitatea postului contractual (electrician, instalator, lacatus mecanic, operator pompe): minim 1 an.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Muncitor calificat (Operator Pompe):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  III. Tehnician (Laborant) in cadrul Biroului Calitate Agent Termic
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Tehnician (Laborant) in cadrul Biroului Calitate Agent Termic:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea necesara ocuparii postului contractual: minim 1 an;
  - curs de formare profesionala in specialitatea postului contractual.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Tehnician (Laborant):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - NTPA 001 Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali;
  - Normativul NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

  Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  g) curriculum vitae;
  Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 12.01.2017)
  Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 03.01.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  concurs - 03-01-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs,pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Muncitor Calificat (Fochist) - Serviciul Exploatare Retele, Productie -Transport-Distributie energie termica si Interventii - 10 posturi
  2. Referent (Dispecer) - Serviciul Exploatare Retele, Productie -Transport-Distributie energie termica si Interventii - 5 posturi
  3. Responsabil Retele - Serviciul Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii - 1 post
  4. Responsabil Contoare - Serviciul Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii - 2 posturi
  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 12.01.2017, ora 1300 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior

  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive :
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  I . Muncitor calificat (Fochist)
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Muncitor Calificat (Fochist) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii/profesionale/generale;
  - vechime in specialitatea postului contractual (electrician, instalator, lacatus mecanic, operator pompe): minim 1 an;
  - curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual;
  - autorizare ISCIR.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Muncitor Calificat (Fochist):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  II. Referent (Dispecer) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Referent (Dispecer) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea postului contractual (domeniile: automatizari, instalatii, electric): minim 1 an.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Referent (Dispecer):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
  III. Responsabil Retele in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Responsabil Retele in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea postului contractual: minim 1 an;
  - curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Responsabil Retele:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/I - 02;
  - Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate NP - 029 - 02;
  - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
  IV. Responsabil Contoare in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Responsabil Contoare in cadrul Serviciul Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea postului contractual: minim 1 an;
  - curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Responsabil Contoare:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/I - 02;
  - Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate NP - 029 - 02;
  - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente: a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate; d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. g) curriculum vitae; Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008. Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 12.01.2017) Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 03.01.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  concurs - 21-12-2016 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov
  serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov,organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Referent (Operator facturare) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil (3 posturi)
  2. Casier in cadrul Serviciului Financiar-Contabil (3 posturi)
  3. Secretar in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii si Relatii Publice (1 post)
  4. Gestionar Patrimoniu (Magazioner) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil (1 post)
  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 03.01.2017, ora 13:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  I. Referent (Operator facturare) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Referent (Operator Facturare) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - curs de initiere in contabilitate.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Referent (Operator Facturare):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii.

  II. Casier in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Casier in cadrul Serviciului Financiar-Contabil:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - curs de initiere in contabilitate.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Casier:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  - Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii.

  III. Secretar in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii si Relatii Publice
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Secretar in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii si Relatii Publice:
  - studii superioare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Secretar:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  >- Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.

  IV. Gestionar Patrimoniu (Magazioner) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Gestionar Patrimoniu (Magazioner) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Gestionar Patrimoniu (Magazioner):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii;
  - Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice.
  Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  g) curriculum vitae;
  Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 03.01.2017)
  Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 21.12.2016 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

   consiliul local
  Sedinta ordinara 24-02-2017
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact

  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy