• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Primarul Braşovului a obţinut sprijinul judeţelor din Regiunea Centru pentru declararea aeroportului de la Braşov-Ghimbav ca proiect de interes regional şi includerea lui în Masterplanul naţional de transport


  28.09.2017

  Primarul Braşovului, George Scripcaru, a solicitat marţi, 26.09.2017, în cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, al ADR Centru, ca pe lângă cele 7 puncte de pe ordinea de zi, să fie inclus încă un punct, referior la aeroportul de la Braşov-Ghimbav.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 08-11-2017 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 20.11.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

1. consilier juridic clasa I grad profesional superior
2. consilier juridic clasa I grad profesional principal
3. consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
3. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept:
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare;
3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
4. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
6. Noul Cod Civil - Cartea a V-a: Despre obligatii, Titlul II;
7. Noul Cod de Procedura Civila; Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I. Procedura in fata primei instante;
8. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
10. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept:
1. Noul Cod Civil - Cartea a V-a: Despre obligatii, Titlul II;
2. Noul Cod de Procedura Civila; Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I. Procedura in fata primei instante;
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificarile ulterioare;
10. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile ulterioare;
11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional asistent care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept:
1. Noul Cod Civil - Cartea a V-a: Despre obligatii, Titlul II;
2. Noul Cod de Procedura Civila; Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I. Procedura in fata primei instante;
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ulterioare;
7. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ulterioare.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 08.11.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 20.10.2017

concurs - 01-11-2017 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achizitii Publice:

Data organizarii:
- probei scrise: 15.11.2017, ora 10:00
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior

Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- perfectionare/ specializare in domeniul achizitiilor publice;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
6. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
7. Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
8. O.U.G nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 01.11.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147, (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 13.10.2017

achizitie directa - 25-10-2017 ora 16:00

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV cu sediul in Mun.Brasov, Bd.Eroilor nr.8, cod postal 500007 , in conformitate cu art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, intentioneaza sa efectueze o achizitie cu urmatoarele caracteristici:
Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie: Prestare serviciu
Denumire achizitie: Achizitia de servicii de ITP-Inspectie tehnica periodica
CPV: 71631200-2
Descrierea achizitiei: Inspectie tehnica periodica pentru autoturismul BV-11-EVP, incepand cu data de 05.11.2017,
Valoarea estimata fara TVA: 300 lei
Conditii achizitie: Tip, marca, model: Autoturism DACIA LOGAN MCV K90 1.5 DCI PREFERENCE cu nr.de inmatriculare BV 11 EVP.
An fabricatie: 2007
Capacitate cilindrica: 1461 cmc
Putere: 51 Kw
Nr.de locuri:5
Masa totala maxima autorizata:1796
Nr de identificare: UU1KSDEKJ38348779
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut , cu respectarea cerintelor tehnice descrise mai sus in prezentul anunt.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului-conform legislatiei in vigoare.
Termen limita primire oferte: 25.10.2017, ora 1600.
Informatii suplimentare: Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 30 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 25.10.2017, ora 16:00 , pe email, la adresa: sep@brasovcity.ro, sau la Registratura S.P.C.L.E.P. Brasov , din Bd.Eroilor , Nr.8, Parter, Cam.21 . Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea achizitiei/contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul/codurile CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 23-10-2017 ora 24:00


Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: MONITORIZAREA LACULUI DE ACUMULARE SI INZAPEZIRE DIN POIANA BRASOV - PLATOUL RUIA
CPV: 71700000-5-Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)
Descrierea contractului: Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire se desfasoara sub forma de urmarire curenta si consta in observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiilor de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiect. Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire se realizeaza prin observatii vizuale si prin masuratori efectuate asupra elementelor si parametrilor care caracterizeaza starea si comportarea in timp. Activitatea de monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire din Poiana Brasov - Platoul Ruia va fi organizata pe doua niveluri de analiza : - Nivelul I - cuprinde inspectiile vizuale, masuratorile la aparatele si dispozitivele de masura, prelucrarea si interpretarea primara a datelor. - Nivelul II - cuprinde sinteza periodica a observatiilor, masuratorilor si a inspectiilor tehnice, precum si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului. La sfarsitul anului se va intocmi un Raport de sinteza anuala
Valoarea estimata fara TVA: 41171.03 RON
Conditii contract: Oferta va contine Propunerea tehnica si Propunerea financiara: 1. Propunerea tehnica va contine: a)Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor Caietului de sarcini cu prezentarea sarcinilor prevazute in Caietului de sarcini, cu precizarea legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului b)Lista cu dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de monitorizare c)Lista cu personalul implicat in realizarea serviciilor de monitorizare d)Graficul fizic de executare al contractului 2.Propunerea financiara va contine: a)Totalul cheltuielilor pentru cele 7 luni de activitate. b)Graficul valoric de executare al contractului. c)Oferta depusa va avea o valabilitate de minim 90 de zile.
Conditii participare: RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA a)Rapoartele se vor preda etapizat in doua exemplare si in format electronic pe CD, conform graficului fizic al contractului. b)Receptiile se vor executa dupa predarea rapoartelor ce face obiectul Caietului de sarcini. c)Decontarea serviciilor se va face numai dupa semnarea procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, pe baza de factura emisa de prestator. d)Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni (CIC) din cadrul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, in perioada 1-5 ale lunii. e)Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant, in contul prestatorului, in perioada 24-31 ale lunii. f)Receptia studiilor se va face in termen de 15 zile de la predarea acestora. g)Achitarea facturii se va face prin virament in contul de Trezorerie al prestatorului.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Pretul contractului nu va fi actualizat.
Termen limita primire oferte: 23.10.2017
Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va restitui conform legislatiei in vigoare. Oferta va fi depusa pana la data de 23.10.2017 inclusiv, la Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bld. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata în lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt.


Documente anexate: Documentatie.zip

concurs - 19-10-2017 ora 16:00 - termen expirat


Rezultat final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii Brasov

concurs - 18-10-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de promovare la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Juridice si de Administratie Publica Locala:

Data organizarii:
- probei scrise: 01.11.2017, ora 10.00
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior

Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Juridice si de Administratie Publica Locala sunt urmatoarele:
" sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
" sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice;
" sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
" sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
" vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 3 ani;
" sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
" competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Codul Civil, Cartea a III - a, Titlul III, Cap. I - IV, Cartea a VI - a, Titlul I - III;
5. Codul de Procedura Civila, Cartea a II - a, Titlul I, Cap. I, Titlul II;
6. Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 143, lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 18.10.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
a) formularul de inscriere - tip;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
e) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.
f) cazierul administrativ.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 29.09.2017

concurs - 17-10-2017 ora 15:00 - termen expirat

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov
Primaria Municipiului Brasov, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, organizeaza concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov, aflata in subordinea Consiliului Local Brasov.
Conditii de participare:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de activitate al institutiei: - Domeniul fundamental - Stiinte umaniste si arte; ramura de stiinta - Arte; Domeniul de licenta - Muzica, conform prevederilor H.G. nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017;
d) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) are experienta in domeniul activitatii manageriale de minimum 3 ani sau specializari in domeniul managementului1;
f) nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
h) cunoaste limba romana, scris si vorbit.
Concursul se organizeaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si de solutionare a contestatiilor, elaborat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispozitia de primar nr. 4026/2017, dupa cum urmeaza:
1. 11.09.2017, aducerea la cunostinta publica a:
- conditiilor de participare la concurs,
- caietului de obiective,
- bibliografiei,
- regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management,
- datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
2. 17.10.2017 ora 15:00, data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;
3. 18.10.2017 - 20.10.2017, selectia dosarelor;
4. 23.10.2017, anuntarea candidatilor privind selectia dosarelor;
5. 24.10.2017 - 03.11.2017, analiza proiectelor de management - prima etapa;
6. 06.11.2017, aducerea la cunostinta candidatilor a notei obtinute la prima etapa si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
7. 09.11.2017, sustinerea proiectelor de management in cadrul unui interviu - a doua etapa;
8. 10.11.2017, proba scrisa de departajare, dupa caz;
9. 10.11.2017, aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica a rezultatului concursului si afisarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
10. 13.11.2017 - 15.11.2017, depunerea contestatiilor, (luni-miercuri intre orele 8:00-12:30 si 13:30-15:00);
11. 16.11.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, in situatia in care nu au fost depuse contestatii;
12. 16.11.2017 - 20.11.2017, solutionarea contestatiilor, dupa caz;
13. 21.11.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, dupa solutionarea contestatiilor, prin afisare la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul. Eroilor nr. 8, Brasov, pana in data de 17.10.2017, ora 15:00 - Centrul de Informatii pentru Cetateni - parter, camera 1.
Dosarul de concurs contine:
Plicul A: a) cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie dupa actul de identitate;
c) curriculum vitae (model European), conform modelului anexat;
d) diplome de studii si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari2;
e) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar - in cazul persoanelor cu cetatenie romana sau acte similare in situatia persoanelor cu alta cetatenie;
g) copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator), conform modelului anexat;
h) declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;
i) declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
j) declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza, daca este cazul, sa renunte la postul de conducere detinut, in conditiile in care este declarat castigator in cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat;
Atentie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.
Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT
Sub sanctiunea eliminarii din concurs, proiectul de management, trebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, in format scris, prezentat in dosar cu sina, si in format electronic (CD), fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (ex. motouri, etc.).
Candidatii la concursul pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov din subordinea Consiliului Local Brasov, vor redacta proiectele de management ce vor avea maximum 100 de pagini inclusiv anexe (format A4, marginile paginii: stanga: 2 cm, dreapta: 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de baza si de 14 pentru titluri, fara pasaje subliniate, bold sau italic (se aplica si titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanta dintre randuri de 1,5.
Distanta dintre randuri solicitata se va folosi si in tabele, reprezentari grafice, etc.
Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii romane.
Paginile vor fi numerotate in partea dreapta jos, incepand cu prima pagina.
Eventualele fotografii, grafice, prezentari in Power Point sau alte prelucrari de imagine vor fi incluse obligatoriu in anexe.
Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: "Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov".
Proiectul de management va fi salvat pe CD in format pdf.
Proiectul de management trebuie sa respecte intocmai structura din caietul de obiective, precum si numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.
La intocmirea propriei analize (socioculturale, a activitatii institutiei, etc.) se vor pastra subtitlurile din caietul de obiective, analiza constand in interpretarea datelor de catre candidat in vederea extragerii informatiilor relevante, necesare in construirea propunerilor privind conducerea si dezvoltarea institutiei.
Proiectele manageriale care nu respecta conditiile de mai sus vor fi eliminate din concurs in etapa de selectie.
La depunerea dosarului de concurs copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Documentele depuse intr-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traduceri legalizate.
Regulamentul concursului si caietul de obiective se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Municipiului Brasov (www.brasovcity.ro).
Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Brasov, telefon 0268/416550, int. 147 - Biroul Resurse Umane, sau int. 138 - Compartimentul Monitorizare Cultura si Sport, (luni-joi intre orele 8:00-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00).
BIBLIOGRAFIE:

o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management;
o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
o Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 48/2016 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Strategia pentru cultura a Municipiului Brasov aprobata prin HCL nr. 478/2015, care se gaseste pe site-ul Primariei Brasov, www.brasovcity.ro - Primaria Brasov - Proiecte - Proiecte culturale 2017 - Strategie Culturala. ________________________________________
1 Conditia de pregatire sau experienta in management poate fi substituita de pregatirea in management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienta in conducerea unei institutii, companii, organizatii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverinta.
2 In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari in alta tara, trebuie sa fie insotite de dovada recunoasterii acestora in Romania, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate in considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.

consultarea pietei - 17-10-2017 ora 00:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Cazanescu Laurentiu , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt consultare piata
Obiect consultare: Studiu de piata pentru determinarea valorii Studiului de audibilitate pentru Municipiul Brasov
Descriere consultare: Studiu de audibilitate pentru Municipiul Brasov cu scopul de a detremina numarul de sirene electrice/electronice si caracteristicile acestora precum si stabilirea locurilor de amplasament pentru realizarea unui sistem eficient de avertizare a populatiei in situatii de urgenta in Municipiul Brasov.
Aspecte supuse consultarii: Studiul trateaza urmatoarele aspecte: - determinarea ariei de acoperire acustica a sistemului existent, efectuarea de masuratori a zgomotului de fond, stabilirea necesarului de echipamente, variante de amplasare a echipamentelor noi sau relocarea celor vechi - determinarea zonei fara acoperire - cerinte tehnice care trebuie indeplinite de echipamentele care urmeaza sa fie achizitionate .
Data limita transmitere propuneri: 17.10.2017
Data limita consultare: 20.10.2017
Modalitate desfasurare: Propunerile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii vor fi transmise numai prin mijloace electronice la adresa de mail achizitiipublice@brasovcity.ro pana in data de 20.10.2017.

achizitie directa - 16-10-2017 ora 00:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de intretinere si reparatii echipamente si instalatii electrice la Parcarea Regina Maria Brasov str. Pietii fn
CPV: 50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
Descrierea contractului: Serviciile de mentenanta a echipamentelor si instalasiilor ce apartin obiectivului Parcare Regina Maria, au caracter permanent, de luni pana joi in intervalul orar 8,00-16,00 si vineri in intervalul orar 8,00-14,00, dar si in afara orelor de program la solicitarea autoritatii contractante. In cazul interventiilor la solicitatarea beneficiarului, se va consemna intr-un registru de interventie care se va semna de ambele parti, si va contine urmatoarele date: locatia, data si ora solicitarii, data si ora prestarii activitatii, operatiunile efectuate. Durata contractului este pana la 31.12.2017.
Valoarea estimata fara TVA: 5200.00 RON
Conditii contract: Prestatorul se obliga sa efectueze toate lucrarile prevazute in prezentul caiet de sarcini . Prestatorul va trebui sa asigure suport tehnic, aparatura si sculele specifice necesare lucrarilor desfasurate, precum si pentru identificarea naturii disfunctionalitatilor semnalate si sa declanseze prompt procedurile specifice de remediere. Sa raspunda la orice sesizare a Beneficiarului referitoare la necesitatea unor interventii tehnice la echipamente, in intervalul de timp 8,00-16,00, in maxim 2 ore din momentul sesizarii. In cazul unor sesizari din partea Beneficiarului, care presupun un timp mai indelungat de raspuns, la propunerea Prestatorului, se va stabili un alt termen, cu acordul Beneficiarului. Prestatorul se obliga sa asigure o echipa de interventie si dupa orele de program sau in zilele nelucratoare, in caz de necesitate, avarie, nefunctionalitate echipamente si instalatii, interventia facandu-se in maxim 2 ore de la solicitarea Beneficiarului. Consumabilele utilizate pentru buna functionare a instalatiilor si echipamentelor cad in sarcina Prestatorului ( faptic si valoric).
Conditii participare: -Prezentarea autorizarii scrise din partea furnizorului echipamentelor(a instalatiilor si sistemelor) pentru a putea efectua mentenanta si service-ul acestora sau acordul scris al firmei care a montat si pus in functiune aceste instalatii; -Prezentarea de referinte pentru lucrari similare executate / a portofoliului de clienti (eventual scrisori de recomandare din partea clientilor), acorduri de participare la licitatii pentru servicii similare; - Dovada experientei similare de minim 3 ani; - Prezentarea acoperirii teritoriale punct de lucru / echipa zona Brasov; - Prezentarea documente autorizare ANRE a personalului angajat. - Dovada existentei unui dispecerat pentru sesizari (telefon disponibil 24 h) .
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor tehnice descrise mai sus in prezentul anunt si in caietul de sarcini. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii.
Termen limita primire oferte: 16.10.2017
Informatii suplimentare: Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe tota perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Ofertele se vor depune pana la data de 16.10.2017,pe email, la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter. Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului,nume, denumire, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila si denumirea contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 16-10-2017 ora 00:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: SERVICII DE RECRUTARE EXPERT INDEPENDENT SPECIALIST IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE.
CPV: 79600000-0-Servicii de recrutare (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul Caietului de Sarcini il constituie contractarea serviciilor unui expert independent persoana fizica sau juridica specializat in recrutarea resurselor umane care sa asiste autoritatea publica tutelara in selectia membrilor consiliului de administratie la societatea SC TETKRON S.R.L., conform cerintelor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si a HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Numarul de membrii in consiliul de administratie ce urmeaza a fi selectati este de 3 membrii. Durata contractului : este de 1 an de zile de la data semnarii Pe durata contractului expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane va asista autoritatea tutelara la toate procedurile de selectie declansate conform cerintelor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si a HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Valoarea estimata fara TVA: 5340.00 RON
Conditii contract: Ofertantul va completa obligatoriu punct cu punct in formularul de propunere tehnica toate cerintele si documentele solicitate in caietul de sarcini. Cerintele caietului de sarcini sunt considerate obligatorii si minimale. Alte documente solicitate prestatorului : - scrisoare de inaintare (completare formular nr.1); - formular de oferta (completare formularul nr.2); - declaratie privind eligibilitatea (completare formular nr.3); - declaratie privind situatia personala (completare formularul nr.4) - formular propunere tehnica si cu acte doveditoare anexate (completare formular nr.5)
Conditii participare: Selectia expertului independent persoana fizica sau juridica specializat in recrutarea resurselor umane se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu luarea in considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fara a se limita la acestea: a) portofoliul de clienti in ultimii 3 ani pentru selectia administratorilor sau directorilor la intreprinderi publice sau private; b) componenta echipei de proiect cu referire la numarul de experti ce poate fi alocat proiectului si expertiza acestora in proceduri de recrutare de administratori; c) gradul de expertiza a expertului independent persoana juridica in privinta recrutarii de administratori/directori in sectorul de activitate al intreprinderii publice; d) managementul de proiect si capacitatile de coordonare ale expertului; e) experienta in dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazata pe integrare personalizata a nevoilor de strategii de afaceri, organizationale, de conducere si guvernanta; f) procentul de candidati recomandati si ulterior selectati, care isi pastreaza aceasta calitate pentru mai mult de un an in ultimii 3 ani.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, pentru ofertele admisibile. Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut", atribuindu-se ofertantului care indeplineste criteriile de calificare si cerintele prezentului Caiet de Sarcini. Oferta depusa de catre un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare este considerata inacceptabila .
Termen limita primire oferte: 16.10.2017
Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe tota perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract si denumirea contractului. Ofertele se vor depune pana la data de 16.10.2017,pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro sau la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 12-10-2017 ora 12:00 - termen expirat

Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:
1. Inspector de specialitate (Arhivar) S II - Serviciul Resurse Umane, Relatii UE - 1 post vacant;

Conditiile de desfasurare ale concursului:
Data organizarii - posturi vacante:
- probei scrise - 18.10.2017, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201.
- interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior

Concursul va consta in urmatoarele etape succesive:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa
3. interviu
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii s, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

I. Inspector de specialitate (Arhivar) S II - Serviciul Resurse Umane, Relatii UE - 1 post vacant;
Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Inspector de specialitate (Arhivar) S II in cadrul Serviciul Resure Umane, Relatii UE:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de executie: minim 1 an.
- avantaj: curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual.

BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Inspector de specialitate (Arhivar) S II:
- Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
- Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
- Legea 319 /2006 Sanatatea si securitatea in munca;
- Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale - republtcata
Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-i faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii ·concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
g) curriculum vitae;
Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008. Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfaurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 18.10.2017).
Dosarele de inscriere la concurs se var depune pana la data de 12.10.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201.

concurs - 11-10-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:
- Referent M IA in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica (1 post)
- Portar gradul I in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica (1 post)

Conditiile de desfasurare a concursului:
- data organizarii: - probei scrise 19.10.2017 - ora 10
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior
Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa
3. interviul
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr.286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
I. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Referent M IA in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica
- nivelul studiilor: studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat in specialitatea tehnica;
- cunostinte operare pe calculator - nivel de baza;
- limba straina ( engleza / italiana / germana ) - nivel minim - conversational
- vechime in munca: minim 7 ani;
- program de lucru adaptat specificului institutiei.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Decretul nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa.
II. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Portar I in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica
- nivelul studiilor: studii gimnaziale absolvite cu diploma sau studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in munca: minim 2 ani;
- program de lucru adaptat specificului institutiei.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr.215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele original, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Brasov, telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 11.10.2017.
Data afisarii anuntului: 28.09.2017

achizitie directa - 11-10-2017 ora 16:00 - termen expirat

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV cu sediul in Mun.Brasov, Bd.Eroilor nr.8, cod postal 500007 , in conformitate cu art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, intentioneaza sa efectueze o achizitie cu urmatoarele caracteristici:
Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie/contract: Prestare servicii >Denumire achizitie: Achizitie sistem electronic de dirijare si ordonare
CPV:- 35721000-4
Descrierea achizitiei /contractului: Sunt prezentate in Caietul de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 20.000 lei
Conditii achizitie/contract: Sunt prezentate in Caietul de sarcini
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta costul cel mai scazut , cu respectarea cerintelor tehnice descrise in prezentul anunt si in Caietul de sarcini.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului:conform caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.
Termen limita primire oferte: 11.10.2017 . ora 16:00
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se poate descarca de pe site-ul S.P.C.L.E.P. Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa sep@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA : va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 30 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de : 11.10.2017, ora 16:00, pe email, la adresa: sep@brasovcity.ro, sau la Registratura S.P.C.L.E.P. Brasov , din Bd. Eroilor , Nr.8, Parter, Cam.21 . Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea achizitiei/contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul/codurile CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 09-10-2017 ora 16:00 - termen expirat

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV cu sediul in Mun.Brasov, Bd.Eroilor nr.8, cod postal 500007 , in conformitate cu art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, intentioneaza sa efectueze o achizitie cu urmatoarele caracteristici:
Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie/contract: Prestare servicii
Denumire achizitie: Efectuare masuratori camp electromagnetic existent in spatiile de lucru din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov
CPV: 71600000-4
Descrierea achizitiei/contractului: Sunt prezentate in Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1.000 lei
Conditii achizitie/contract: Sunt prezentate in Caietul de sarcini
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.Ofertantul trebuie sa dispuna de aparatura certificata de atestare a nivelului de radiatii electromagnetice
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut , cu respectarea cerintelor tehnice descrise in prezentul anunt si in Caietul de sarcini.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului-conform caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.
Termen limita primire oferte: 09.10.2017, ora 1600.
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se poate descarca de pe site-ul S.P.C.L.E.P. Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa sep@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 30 de zile.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 09.10.2017, ora 1600 , pe email, la adresa: sep@brasovcity.ro, sau la Registratura S.P.C.L.E.P. Brasov , din Bd.Eroilor , Nr.8, Parter, Cam.21 . Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea achizitiei/contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul/codurile CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 03-10-2017 ora 16:00 - termen expirat

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV cu sediul in Mun.Brasov, Bd.Eroilor nr.8, cod postal 500007 , in conformitate cu art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, intentioneaza sa efectueze o achizitie cu urmatoarele caracteristici:
Tip anunt: Cumparari directe
Tip achizitie/contract: Prestare servicii
Denumire achizitie: Achizitie polita asigurare RCA si polita asigurare CASCO pentru autovehiculul cu nr. de inmatriculare BV-11-EVP
- asigurare RCA pentru 12 luni, cu valabiltate incepand cu data de 22.10.2017,
- asigurare CASCO pentru 12 luni, cu valabiltate incepand cu data de 15.10.2017
CPV:
- 66516100-1 asigurare RCA
- 66514110-0- asigurare CASCO
Descrierea achizitiei/contractului: Sunt prezentate in Caietul de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 1000 lei
Conditii achizitie/contract: Sunt prezentate in Caietul de sarcini
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei. (Sa fie autorizat sa activeze in domeniul asigurarilor auto)
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut , cu respectarea cerintelor tehnice descrise in prezentul anunt si in Caietul de sarcini.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului: conform caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.
Termen limita primire oferte: 03.10.2017 , ora 16:00.
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se poate descarca de pe site-ul S.P.C.L.E.P. Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa sep@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA, sau va fi exprimata intr-o moneda de referinta cu precizarea cursului de schimb utilizat pentru conversia in lei a ofertei, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 10 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de : 03.10.2017, ora 16:00, pe email, la adresa: sep@brasovcity.ro, sau la Registratura S.P.C.L.E.P. Brasov , din Bd.Eroilor , Nr.8, Parter, Cam.21 . Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea achizitiei/contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul/codurile CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.


Documente anexate: Caiet sarcini autoturism.pdf

 consiliul local
Sedinta ordinara 27-10-2017
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinteHarta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy