• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  De astăzi, meșotiștii au o nouă clădire


  03.02.2017

  Vineri, 03.02.2017, primarul George Scripcaru și directorul Colegiului Național I. Meșotă, Ovidiu Tripșa, au prezentat elevilor, profesorilor, părinților și foștilor meșotiști noul corp de clădire al Colegiului Național Ioan Meșotă.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact Dispecerat 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoGalerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 31-03-2017 ora 12:00

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Sica Alexandrescu Brasov
Primaria Municipiului Brasov, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, organizeaza concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Sica Alexandrescu Brasov, aflat in subordinea Consiliului Local Brasov.

Conditii de participare:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de activitate al institutiei:
- Domeniul fundamental - Stiinte umaniste si arte; ramura de stiinta - Arte; Domeniul de licenta - Teatru si artele spectacolului, conform prevederilor H.G. nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017;
d) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) are experienta in domeniul activitatii manageriale de minimum 3 ani sau specializari in domeniul managementului1;
f) nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
h) cunoaste limba romana, scris si vorbit.

Concursul se organizeaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si de solutionare a contestatiilor, elaborat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispozitia de primar nr. 1901/2017, dupa cum urmeaza:
1. 28.02.2017, aducerea la cunostinta publica a:
- conditiilor de participare la concurs,
- caietului de obiective,
- bibliografiei,
- regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management,
- datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
2. 31.03.2017 ora 12:00, data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;
3. 03.04.2016 - 06.04.2017, selectia dosarelor;
4. 07.04.2017, anuntarea candidatilor privind selectia dosarelor;
5. 10.04.2017 - 21.04.2017, analiza proiectelor de management - prima etapa;
6. 24.04.2017, aducerea la cunostinta candidatilor a notei obtinute la prima etapa si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
7. 26.04.2017, sustinerea proiectelor de management in cadrul unui interviu - a doua etapa;
8. 27.04.2017, proba scrisa de departajare, dupa caz;
9. 27.04.2017, aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica a rezultatului concursului si afisarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
10. 28.04.2017 - 05.05.2017, depunerea contestatiilor, (luni-joi intre orele 8:00-12:30 si 13:30-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00);
11. 08.05.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, in situatia in care nu au fost depuse contestatii;
12. 08.05.2017 - 10.05.2017, solutionarea contestatiilor, dupa caz;
13. 11.05.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, dupa solutionarea contestatiilor prin afisare la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul. Eroilor nr. 8, Brasov, pana in data de 31.03.2017, ora 12:00 - Centrul de Informatii pentru Cetateni - parter, camera 1.
Dosarul de concurs contine:
Plicul A:
a) cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie dupa actul de identitate;
c) curriculum vitae (model European), conform modelului anexat;
d) diplome de studii si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari(trimitere 2);
e) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar - in cazul persoanelor cu cetatenie romana sau acte similare in situatia persoanelor cu alta cetatenie;
g) copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator), conform modelului anexat;
h) declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;
i) declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
j) declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza, daca este cazul, sa renunte la postul de conducere detinut, in conditiile in care este declarat castigator in cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat;
Atentie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.
Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT
Sub sanctiunea eliminarii din concurs, proiectul de management, trebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, in format scris, prezentat in dosar cu sina, si in format electronic (CD), fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (ex. motouri, etc.).
Candidatii la concursul pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Sica Alexandrescu din subordinea Consiliului Local Brasov, vor redacta proiectele de management ce vor avea maximum 100 de pagini inclusiv anexe (format A4, marginile paginii: stanga: 2 cm, dreapta: 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de baza si de 14 pentru titluri, fara pasaje subliniate, bold sau italic (se aplica si titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanta dintre randuri de 1,5.
Distanta dintre randuri solicitata se va folosi si in tabele, reprezentari grafice, etc.
Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii romane.
Paginile vor fi numerotate in partea dreapta jos, incepand cu prima pagina.
Eventualele fotografii, grafice, prezentari in Power Point sau alte prelucrari de imagine vor fi incluse obligatoriu in anexe.
Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: "Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu".
Proiectul de management va fi salvat pe CD in format pdf.
Proiectul de management trebuie sa respecte intocmai structura din caietul de obiective, precum si numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.
La intocmirea propriei analize (socioculturale, a activitatii institutiei, etc.) se vor pastra subtitlurile din caietul de obiective, analiza constand in interpretarea datelor de catre candidat in vederea extragerii informatiilor relevante, necesare in construirea propunerilor privind conducerea si dezvoltarea institutiei.
Proiectele manageriale care nu respecta conditiile de mai sus vor fi eliminate din concurs in etapa de selectie.
La depunerea dosarului de concurs copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Documentele depuse intr-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traduceri legalizate.
Regulamentul concursului si caietul de obiective se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Municipiului Brasov (www.brasovcity.ro).
Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Brasov, telefon 0268/416550, int. 147 - Biroul Resurse Umane, sau int. 138 - Compartimentul Institutii de Cultura, (luni-joi intre orele 8:00-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00).
BIBLIOGRAFIE:
o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ?i desfa?urare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare ?i desfa?urare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum ?i a modelului-cadru al contractului de management;
o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 500/2002 privind finan?ele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entita?ilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Strategia pentru cultura a Municipiului Brasov aprobata prin HCL nr. 478/2015, care se gaseste pe site-ul Primariei Brasov, www.brasovcity.ro - Primaria Brasov - Proiecte - Proiecte culturale 2017 - Strategie Culturala. ________________________________________
trimitere1 Conditia de pregatire sau experienta in management poate fi substituita de pregatirea in management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienta in conducerea unei institutii, companii, organizatii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverinta.
trimitere2 In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari in alta tara, trebuie sa fie insotite de dovada recunoasterii acestora in Romania, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate in considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.


Documente anexate: Anexa anunt concurs TSA.zip

concurs - 29-03-2017 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 10.04.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante:
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

I. Serviciul Achizitii Publice
1. consilier clasa I grad profesional superior
2. consilier clasa I grad profesional principal
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, stiintelor juridice sau stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, stiintelor juridice sau stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
6. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
7. Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
8. O.U.G nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

II. Serviciul Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
1. inspector clasa I grad profesional asistent
2. consilier clasa I grad profesional principal
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare;

III. Serviciul Administrare Patrimoniu si Urbanism Comercial - Directia Arhitect Sef
1. referent de specialitate clasa II grad profesional superior (2 posturi)
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent de specialitate clasa II se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. H.C.L nr. 123/2009 republicata conform H.C.L nr. 691/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a comertului stradal in Municipiul Brasov;
6. H.C.L nr. 201/2006 republicata conform H.C.L nr. 579/2015 privind aprobarea procedurii de utilizare temporara a locurilor publice apartinand domeniului public al Municipiul Brasov;

IV. Compartiment Implementare si Derulare Proiecte - Directia Tehnica
1. consilier clasa I grad profesional superior
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
8. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

V. Serviciul Investitii - Directia Tehnica
1. inspector clasa I grad profesional superior
2. inspector clasa I grad profesional asistent
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
8. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

VI. Serviciul Financiar Contabilitate - Directia Economica
1. inspector clasa I grad profesional principal
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005;
6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
7. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 29.03.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147, (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 10.03.2017

achizitie directa - 24-03-2017 ora 10:00

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: SERVICII DE TELEFONIE MOBILA SI SERVICII DE TRAFIC INTERNET
CPV: 64212000-5-Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de telefonie mobila pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor serviciilor din cadrul Primariei Brasov, privind comunicarea cu alte institutii si persoane.
Valoarea estimata fara TVA: 16806.72 RON
Conditii contract: Pachetul integrat de servicii ofertat trebuie sa includa: 1. Abonament lunar de grup (100 utilizatori) voce si trafic internet cu convorbiri gratuite si nelimitate in grup. 2. Consum inclus in abonament 30.000 minute nationale lunar. 3. Trafic internet inclus in abonament - 300 GB lunar. 4. SMS incluse in abonament - 2000 SMS nationale lunar. 5. Posibilitatea de a aloca pe numere, serviciile din pachet, la solicitarea beneficiarului. 6. Pentru fiecare SIM contractat se va asigura gratuit, telefon mobil nou, care va permite folosirea serviciilor din pachetul ofertat.Operatorul trebuie sa detina licenta 3G emisa de ANCOM. Aria de acoperire a operatorului sa fie de minim 70% din suprafata teritoriului Romaniei. Serviciile trebuie sa fie asigurate permanent 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 de zile pe an, operatorul va desemna o persoana de contact din partea sa care sa asigure asistenta tehnica 24/24 pentru serviciile prestate. Sa permita efectuarea de convorbiri telefonice in toate retelele de telefonie mobila sau fixa din Romania. Conectare la solicitare la serviciul roaming si international, fara constituirea unui fond de garantie si fara a se percepe taxa de deschidere. Pentru toate serviciile care fac obiectul acestui contract de achizitie publica, prestatorul se obliga sa asigure disponibilitatea acestora cu caracter permanent si sigur, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 2 ore si de remediere in maxim 24 de ore. Pentru zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, termenele de raspuns la sesizare si de remediere pot fi prelungite la maxim 48 de ore. Contravaloarea cartelelor SIM trebuie inclusa in valoarea abonamentului si va asigura un numar de SIM-uri de inlocuire gratuit. Termenul de livrare al cartelelor SIM si al aparatelor telefonice este de 24 ore de la semnarea contractului.
Conditii participare: Operatorul sa detina licenta 3G emisa de ANCOM. Aria de acoperire a operatorului sa fie de minim 70% din suprafata teritoriului Romaniei. Conditii tehnice minime obligatorii pentru operatorul de servicii de telefonie mobila si servicii de trafic internet mobil conform caiet sarcini.
Criterii adjudecare: PRETUL CEL MAI SCAZUT PE ABONAMENT
Termen limita primire oferte: 24.03.2017
Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov, CIC , B-dul Eroilor nr.8: 24.03.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de Servicii de telefonie mobila si servicii de trafic internet". Ofertantul castigator isi va depune oferta in Catalogul electronic - SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt, in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii trebuie tina cont de modelul prezentat in anexa 1 si anexa 2 a Caietului de sarcini.

concurs - 15-03-2017 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Stare Civila - 1 post.
  Conditiile de desfasurare a concursului:

  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 28.03.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 24.02.2017 - 15.03.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 24.02.2017

  concurs - 15-03-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:

  In cadrul Serviciului Administrativ - Directia Relatii Comunicare
  1. Inspector de specialitate gradul I - 1 post
  2. Muncitor calificat M I ( electrician) - 1 post
  3. Muncitor calificat M II (legator manual) - 1 post
  In cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Directia Tehnica
  4. Portar gradul I - 1 post

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Data organizarii:
  probei scrise
  - pentru posturile mentionate la punctele 1 si 4: 24.03.2017, ora 10.00
  probei practice
  - pentru posturile mentionate la punctele 2 si 3: 24.03.2017, ora 11.00
  interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior.
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa si/sau proba practica
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate gradul I - 1 post:
  - nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 4 ani
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  6. Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz;
  7. H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
  8. O.G. mr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
  9. H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare
  10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
  2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M I (electrician) - 1 post:
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma;
  - calificare in meseria de electrician;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 4 ani.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  3. Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale (NSSM 111)
  3. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M II (legator manual) - 1 post:
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 1 an
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  3. INSTRUCTIUNI privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
  4. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Portar gradul I - 1 post:
  - nivelul studiilor: studii gimnaziale absolvite cu diploma
  - vechime in munca - minim 2 ani
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  - cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  - carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  - cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise/probei practice);
  - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  - curriculum vitae, model european.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 15.03.2017.

  concurs - 13-03-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din cadrul Consiliului Local Brasov organizeaza examen de promovare in gradul profesional pentru urmatoarele functii publice de executie, astfel:
 • 2 posturi de consilier, nivel studii superioare, grad profesional principal in consilier, nivel studii superioare, grad profesional superior la Serviciul Evidenta Persoanelor;
 • 1 post de referent, nivel studii medii, grad profesional asistent in referent, nivel studii medii, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila.
  1) Conditii de participare la examen:
  a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei din care promoveaza;
  b) sa fi obtinut cel putin calificativul ,,bine" la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
  c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2) Conditii de desfasurare a examenului:
  Examenul se desfasoara la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, Bd. Eroilor nr.8 , dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in data de 23.03.2017, ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  - dosarele de inscriere se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare in grad profesional, la secretariatul comisiei de concurs si vor contine in mod obligatoriu actele prevazute la art.127 din H.G.nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  A. Bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Serviciului Evidenta Persoanelor:
  " Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, modificata si completata;
  " Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  " O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  " Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  " O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  B. Bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Serviciului Stare Civila
  " Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  " Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  " Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Dosarul va contine urmatoarele documente:
  - copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  - copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  - formularul de inscriere.
  Dosarul de inscriere la examen se depune la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, Bd. Eroilor nr.8 pana la data de 13.03.2017 ora 16:00.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Logistic din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, la numarul de telefon 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 20.02.2017 ora 8:00

  achizitie directa - 13-03-2017 ora 10:00 - termen expirat

  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor informatice
  CPV: 50312000-5-Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
  Descrierea contractului: Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor informatice, de tip preventiv si corectiv
  Valoarea estimata fara TVA: 55000.00 RON
  Conditii contract: DURATA: pana la data de 31.12.2017 - prestare servicii tip: abonament lunar pentru serviciile de corectie preventiva si conform Fisei de interventie corectiva, incluzand si perioada de receptie a serviciilor prestate. Conditiile tehnice conform Caietului de sarcini.LOCUL DE LIVRARE:Sediul benefeiciarului, Primaria Municipiului Brasov, B-dul Eroilor, nr. 8, Brasov, judetul Brasov. TERMEN DE PRESTARE: Activitatea se presteaza la cerere conform conditiilor din Caietul de sarcini.
  Conditii participare:
  Ofertantii vor depune documentele solicitate prin Caietul de sarcini:
  - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016;
  - Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
  - Certificat unic de inregistrare a firmei;
  - Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare, sa prezinte cel putin un contract incheiat care sa contina un obiect similar de Servicii de reparare si intre?inere a echipamentelor informatice insotit de un proces verbal de recep?ie cantitativa/calitativa sau orice document justificativ semnat/confirmat de beneficiar, care sa ateste indeplinirea obligatiilor contractuale;
  - Certificat ISO 9001 - managementul calitatii, ISO 14001 - pentru protectia mediului, ISO 27001 - pentru securitatea informatiei;
  - Ofertantul trebuie sa detina personal calificat pentru executarea serviciilor solicitate in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, cel putin o certificare Microsoft pentru Windows Server si una pentru Microsoft Exchange Server, studii certificate de electronist pentru a putea diagnostica corect problemele aparute la echipamentele de calcul si a putea face separarea intre probleme de natura hardware si cele de natura software/configurare;
  - Se va prezenta un formular cu personalul alocat pentru contract precum si perioada de disponibilitate a acestuia pentru incheierea contractului de servicii ce face obiectul achizitiei;
  - Ofertantul va face dovada calificarii/autorizarii asa cum s-a mentionat mai sus si va depune documentele de calificare odata cu oferta - in original, respectiv copii conform cu originalul ale documentelor solicitate.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-pret", cu respectarea tuturor cerintelor Caietului de sarcini.
  Termen limita primire oferte: 13.03.2017 ora 10.00
  Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov, CIC , B-dul Eroilor nr.8: 13.03.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor informatice" Ofertantul castigator isi va depune oferta Catalogul electronic - SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt, in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii trebuie - in mod obligatoriu - sa realizeze in cadrul etapei de ofertare, inspectia tehnica a locatiilor in care sunt instalate si operate sistemele din cadrul prezentei documentatii.

  concurs - 08-03-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 13.03.2017 (proba scrisa), ora 10,00, la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a unor functii publice de executie temporar vacante in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef, dupa cum urmeaza:

  1. Inspector clasa I grad profesional principal
  2. Consilier clasa I grad profesional superior

  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  1. Inspector clasa I grad profesional principal
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Consilier clasa I grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea Constructii civile, industriale si agricole;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 08.03.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).

  achizitie directa - 06-03-2017 ora 10:00 - termen expirat

  Denumirea achizitie: Servicii de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC
  CPV: 50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
  Descrierea contractului: Contract de achizitie publica de servicii care vor asigura Servicii specifice de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC din cadrul Primariei Municipiului Brasov. Cod CPV: 50000000-5 servicii intretinere si reparare 50730000-1 servicii intretinere reparare grupuri refrigerare 50532300-6 servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor
  Valoarea estimata fara TVA: 46218.48 RON
  Conditii contract: Contractul de achizitie servicii de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC va fi intra in vigoare la data semnarii si va fi scadent la data de 31.12.2017. Se vor respecta toate obligatiile, conditiile tehnice si de confidentialitate conform caietului de sarcini. Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.
  Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini si sa detina personal calificat si specializat pentru asigurarea serviciilor de mentenanta si intretinere a celor 5 sisteme implementate, astfel: Ofertantul (societatea) trebuie sa fie autorizat IGPR (licenta de functionare pentru a desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare.Ofertantul trebuie sa fie autorizat AGFR - Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania.Personalul de interventie (Tehnicienii) trebuie sa fie avizati / autorizati IGPR, ARTS, ANRE si respectiv cu calificare de Frigotehnist.Ofertantul va face dovada calificarii/autorizarii asa cum s-a mentionat mai sus si va depune odata cu oferta, copii conform cu originalul, inclusiv copie dupa CUI al firmei.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-pret", cu respectarea tuturor cerintelor din prezentul caiet de sarcini.Factorii de evaluare: Pretul oferta: Pf - 80 puncte.Termen de remediere al defectelor ce presupun interventie corectiva, cu risc scazut : Pt1 - 10 puncte Termen de remediere al defectelor ce presupun interventie corectiva, cu risc mediu : Pt2 - 10 puncte.Descrierea algoritmului de calcul: 1. Punctajul financiar se calculeazaPentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat - 80 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula potrivit formulei: Pf= Pret min/Pret oferta x 80, unde Pf - punctaj financiar oferta;Pret min - cel mai mic pret dintre toate ofertele Pret oferta-pretul ofertei 2. Punctajul ethnic.2.1. Punctajul pentru T.
  Termen limita primire oferte: 06.03.2017
  Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov, CIC, B-dul Eroilor nr.8: 06.03.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de Servicii de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC". Ofertantul castigator isi va depune oferta Catalogul electronic - SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt, in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii trebuie - in mod obligatoriu - sa realizeze in cadrul etapei de ofertare, inspectia tehnica a locatiilor in care sunt instalate si operate sistemele din cadrul prezentei documentatii.

  concurs - 01-03-2017 ora 16:00 - termen expirat


  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie vacante de:
  I. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.
  II. consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post.
  III. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Evidenta Persoanelor - 1 post.
  IV. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate, Resurse Umane - 1 post.
  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 13.03.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs. Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 10.02.2017 - 01.03.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de mai jos, sunt urmatoarele:
  I. Pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  -cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  II. Pentru consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  III. Pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Evidenta Persoanelor - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - disponibilitate la program prelungit si cand este cazul in zilele de repaus saptamanal sau cand cerintele profesionale o impun;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, modificata si completata;
  Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  IV. Pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate, Resurse Umane - 1 post
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta (RSI) "Stiinte economice";
  cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  OMFP nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
  -Titlul IV-Impozitul pe venit, Capitolul III-Venituri din salarii si asimilitate salariilor
  -Titlul V- Contributii sociale obligatorii.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 10.02.2017

  concurs - 20-02-2017 ora 16:00 - termen expirat


  Anexa 1 la D.P nr. 1457/2017

  Scrisoare de asteptari

  Privind performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii comerciale RIAL S.R.L.
  Prezentul document a fost intocmit tinand seama de cerintele Legii 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de dispozitiile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si de reglementarile in vigoare privind activitatea Serviciilor de administrare a domeniului public si privat .Acesta reprezinta un document de lucru care contine performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale S.C.RIAL SRL .
  Scopul scrisorii de asteptari este acela de a :
  - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale intreprinderii publice,
  - Stabili performantele asteptate de catre autoritatea publica tutelara ,
  - Defini principiile de lucru si conduita asteptata din partea intreprinderii publice,
  - Consolida increderea beneficiarilor si cetatenilor in ceea ce priveste capacitatea intreprinderii publice de a furniza servicii de calitate,
  - Ghida Consiliul de Administratie si presedintele in redactarea Planului de administrare .
  - Facilita intelegerea candidatilor la postul de administrator, aflati pe lista scurta, a standardelor asteptate din partea acestora.
  Functional, Scrisoarea de Asteptari are rolul de a ghida candidatii in redactarea declaratiei de intentie.
  Societatea Comerciala RIAL S.R.L. avand sediul in Brasov str. A.I.Cuza nr.29 are ca actionar majoritar Consiliul Local al Municipiului Brasov ; obiectul de activitate al societatii fiind administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Brasov
  Rezumatul strategiei guvernamentale si locale in domeniul in care actioneaza societatea
  Politica de dezvoltare locala tine cont de profilul spatial al polului de crestere Brasov , de diversitatea urban-rural, precum si de ceilalti factori care pot influenta procesul de dezvoltare asa cum sant prevazute in Strategia de dezvoltare teritoriala "Romania policentrica 2035" Asezarea geografica a polului de crestere, relatiile existente sau potentiale cu alte zone de dezvoltare au fost si ele luate in calcul.
  Pe baza unui proces de consultare, viziunea de dezvoltare a polului de crestere Brasov este definita ca model al dezvoltarii durabile din regiunea centru, dezvoltare bazata pe solidaritate interteritoriala, interconectivitate, competitivitate economica si coeziune sociala, obiectivul strategic in domeniul de activitate al societatii vizeaza asigurarea unei dezvoltari urbanistice echilibrate in toate comunitatile din cadrul polului de crestere, si maximizarea potentialului de dezvoltare economic prin extinderea , modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane, a fondului locativ si a locuintelor sociale

  Viziunea generala a autoritatii publice tutelare cu privire la misiunea si obiectivele societatii in lumina politicilor locale in domeniu
  S.C. RIAL S.R.L. Brasov avand ca obiect de activitate administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Brasov are drept misiune extinderea ariei de deservire si asigurarea unor servicii de calitate prin:
  - dezvoltarea capacitatii tehnice si operationale,
  - comunicarea activa cu clientii, pentru a le intelege mai bine nevoile si asteptarile,
  - planificarea si furnizarea unor servicii care anticipeaza nevoile si asteptarile clientilor, la un cost rezonabil,
  - cresterea operativitatii in remedierea avariilor si a vitezei de reactie la urgente si sesizari,
  - cresterea gradului de profesionalism al angajatilor,
  - imbunatatirea performantei financiare prin minimizarea pierderilor,
  - implementarea de tehnologii moderne in scopul protejarii mediului inconjurator.

  SC RIAL SRL are in principal urmatoarele obiective:
  - administrarea locuintelor si spatiilor cu alta destinatie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, precum si repararea, intretinerea si vanzarea locuintelor si spatiilor cu alta destinatie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov conform legii;
  - organizeaza si coordoneaza in conditiile stabilite de lege administrarea cladirilor si terenurilor aferente apartinand statului si Municipiului Brasov, conform legii;
  - organizeaza si raspunde de contractarea si urmarirea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la imobilele aflate in administrare;
  - reactualizeaza valorile de despagubire incasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate in baza Legii nr.10/2001;
  - stimuleaza si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune;
  - prezinta datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice si alte date solicitate;
  - face inventarieri anuale asupra bunurilor apartinand municipiului Brasov;

  Obiective strategice ale S.C. RIAL S.R.L. :
  - Sa fie tratata de catre toti partenerii din mediul economic ca o societate profesionista , competitiva si aliniata din punct de vedere al practicilor managerial,
  - Investirea resurselor financiare proprii in vederea construirii si/sau achizitionarii de unitati locative proprii ce se vor tranzactiona sau inchiria pe piata libera eliminand astfel subventia la chirie,
  - Atragerea de venituri financiare externe in vederea construirii si achizitionarii de unitati locative proprii,
  - Asigurarea de servicii de calitate la preturi accesibile,
  - Atingerea indicatorilor de performanta anuali si cresterea rentabilitatii,
  - Reducerea cheltuielilor prin respectarea stricta a procedurii de achizitie conform legii 98/2016.

  Incadrarea intreprinderii
  Societatea se incadreaza in categoria serviciilor imobiliare Avand in vedere obiectul de activitate principal administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Brasov, aceasta societate se incadreaza in categoria serviciilor imobiliare fiind persoana juridica romana, cu forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata avand ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Brasov .
  Cadrul legal de functionare al societatii cuprinde prevederile legislative aplicabile trecute in revista in continuare:
  Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,
  HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.

  Politica de dividende si varsaminte din profitul net
  Fortata de inprejurare, in prezent societatea nu distribuie dividente din profitul sau , autoritatea tutelara asteapta ca acest lucru sa se schimbe odata cu noul consiliu de administratie .

  Politica de investitii
  Societatea va implementa principii care sa conduca la cresterea valorii capitalului investit prin :
  - Investirea resurselor financiare proprii in vederea construirii si/sau achizitionarii de unitati locative proprii ce se vor tranzactiona sau inchiria pe piata libera eliminand astfel subventia la chirie,
  - Atragerea de venituri financiare externe in vederea construirii si achizitionarii de unitati locative proprii.

  Dezideratele autoritatii publice si actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere a societatii
  Intreprinderea publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociatilor si al publicului, urmatoarele documente si informatii:
  - hotararile adunarilor generale ale asociatilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
  - situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare
  - raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
  - raportul de audit anual;
  - lista administratorilor si a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor si nivelul remuneratiei acestora;
  - rapoartele consiliului de administratie;
  - raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar;
  - Codul de etica, in 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecarui an, in cazul revizuirii acestuia.
  - considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
  - eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza
  Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani
  Consiliul de administratie al intreprinderii publice prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a asociatilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
  Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar. Raportul annual este prezentat adunarii generale a asociatilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia asociatilor si cuprinde cel putin informatii privind: structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe; criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
  Consiliul de administratie elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.
  Consiliul de administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, autoritatii publice tutelare, trimestrial si ori de cate ori se solicita, fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea intreprinderii publice, in formatul si la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

  Conditii privind calitatea si siguranta produselor si serviciilor
  In ceea ce priveste calitatea serviciilor si a produselor societatea va respecta prevederile legale aplicabile in domeniu si va urmari implementarea Sistemului de Management Integrat. Unul din obiectivele declarate si asumate este "Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca ".
  De asemenea societatea declara si isi asuma ca obiectiv "Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor prin planificarea si furnizarea unor servicii care anticipeaza nevoile si asteptarile clientilor, la un cost rezonabil. "

  Etica, integritatea si guvernanta corporativa
  Conform art.29 alin(13) din Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in cadrul societatii va exista un Cod de etica care exprima angajamentele si responsabilitatile de natura etica cu privire la conducerea afacerilor si a activitatilor.
  S.C. RIAL S.R.L. doreste sa mentina si sa dezvolte o relatie bazata pe incredere cu toate partile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau institutii a caror contributie este solicitata pentru a realiza misiunea societatii noastre sau au un interes in urmarirea realizarii acestei misiuni. In activitatea Consiliului de Administratie se va urmari implementarea principiilor de guvernanta corporativa .

  Asteptari ale autoritatii publice tutelare privind cheltuielile de capital, reduceri de cheltuieli si alte aspect ale afacerii
  Autoritatea publica tutelara asteapta de la S.C. RIAL SRL ca pe parcursul mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa se obtina imbunatatiri in ceea ce priveste :
  - Reducerea cheltuielilor prin respectarea stricta a procedurii de achizitie conform legii 98/2016;
  - Cresterea cifrei de afaceri ;
  - Cresterea profitului din exploatare si acordarea de dividente catre asociati,
  - Asigurarea unui echilibru intre incasari si plati;
  - Accelerarea si marirea gradului de incasare a creantelor curente si restante;
  - Asigurarea unei lichiditati optime in vederea respectarii termenelor de plata a datoriilor ( furnizori, salariati , buget );
  - Mentinerea unei marje de profit constant prin identificarea si eliminarea cheltuielilor ineficiente;
  - Cresterea salariilor prin dimensionarea corecta a numarului de personal ;
  - Cresterea gradului de satisfactie a beneficiarilor privind cantitatea si calitatea serviciilor prestate ,
  - Reducerea timpului de raspuns la sesizari;

  concurs - 17-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice:
  Data organizarii: - probei scrise: 30.01.2017, ora 10.00
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior

  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau cai ferate, drumuri si poduri;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  - sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minim 2 ani.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Ordinul nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice, modificat prin Ordinul nr. 346/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor, indicative NE-033-05 din 30.11.2005
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 17.01.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).

  concurs - 17-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  " proba scrisa in 30.01.2017 ora 10:00;
  " data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 29.12.2016 - 17.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.

  concurs - 13-01-2017 ora 13:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:

  In cadrul Serviciului Administrativ - Directia Relatii Comunicare
  1. Muncitor calificat M I ( electrician - 1 post)
  2. Muncitor calificat M II (legator manual - 1 post)
  3. Ingrijitor (1 post)
  In cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Directia Tehnica
  4. Portar gradul I (1 post)

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Data organizarii:
  probei scrise
  - pentru posturile mentionate la punctele 1 si 4: 23.01.2017, ora 10.00
  probei practice
  - pentru posturile mentionate la punctele 2 si 3: 23.01.2017, ora 12.00
  - pentru postul mentionat la punctul 1: data si ora vor fi comunicate ulterior
  interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa si/sau proba practica
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M I (electrician - 1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma;
  - calificare in meseria de electrician;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 4 ani.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale (NSSM 111)
  2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M II (legator manual - 1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - calificare in meseria de legator manual;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual - minim 1 an
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. INSTRCTIUNI privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
  3. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Ingrijitor (1 post):
  - nivelul studiilor: - studii gimnaziale
  - vechime in munca - minim 1 an
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  4. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Portar gradul I (1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - vechime in munca - minim 2 ani
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  - cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  - carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  - cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  - curriculum vitae, model european.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 13.01.2017, ora 13:00.


  Documente anexate: Concurs 23.01 (2).zip

  achizitie directa - 11-01-2017 ora 15:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: STROE AGURITA , Tel. +40 268416550/128/232 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: "STUDIU ISTORIC - STR. SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO"
  CPV: 79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
  Descrierea contractului: "STUDIU ISTORIC - STR.SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO" - Studiu privind evolutia istorica, culturala si urbanistic arhitecturala - Studiu privind zona protejata cu valoare culturala, istorica si arhitectural urbanistica. In vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru reabilitarea zonei ARO BRASOV este necesara intocmirea unui studiu istoric penrtu str. Sf. Ioan, zona parcare ARO, studiu solicitat si de Directia Judeteana pentru Cultura Brasov si care trebuie sa includa si cercetarea arheologica necesara. Studiul istoric are drept obiectiv stabilirea evolutiei istorice, culturale si arhitectural-urbanistice a zonei protejate, restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit, precum si prioritati de interventie si masuri de urmat in vederea restaurarii si reconversiei functionale a fondului construit protejat inclus in Lista Monumentelor Istorice si a fondului construit valoros (cu valoare arhitecturala si/sau istorica) care nu se regaseste in lista monumentelor protejate prin legislatia in vigoare.
  Valoarea estimata fara TVA: 37500.00 RON
  Conditii contract: Conform celor mentionate in Tema de proiectare ce se regaseste in atasament pe www.brasovcity.ro Termenul de finalizare al documentatiilor este de 45 de zile de la data semnarii contractului. Documentatia se va elabora in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport magnetic (CD) in format .doc, .xls si .dwg. Receptia se va face in termen de 10 zile de la predarea documentatiei. Plata se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar. Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator. Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din Tema de proiectare. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 30 zile de la data emiterii acestora. Propunerea financiara va evidentia pretul ofertei exprimat in lei fara TVA. Ofertantul care va prezenta pretul cel mai scazut, va fi contactat pentru depunerea Certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/ sau electronic, din care sa reiasa obiectul de activitate,cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei, Certificatul C.U.I. - copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si Declaratie privind conflictul de interese conform Legii nr.98/2016. Oferta se va depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr.8, cam.1, pana la data de 11.01.2017 ora 15.00, in plic sigilat pe care va fi mentionat obiectul achizitiei: "STUDIU ISTORIC - STR. SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO", precum si adresa si datele de contact ale ofertantului.
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 11.01.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy