• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Zilele Braşovului rămân cu programul neschimbat


  26.04.2017

  Zilele Braşovului, care se vor desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 28-30.04, vor avea aproape acelaşi program pregătit pentru săptămâna trecută, când organizatorii evenimentului au fost nevoiţi să amâne evenimentul, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
Licitatii si concursuri

achizitie directa - 05-05-2017 ora 10:00

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Achizitia de servicii mentenanta sala de catarare
CPV: 98112000-1-Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de mentenanta sala de catarare la Centrul de Agrement si Divertisment Poiana Brasov, situat in Poiana Brasov, strada Valea Draga, f.n
Valoarea estimata fara TVA: 105000.00 RON
Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, se solicita: 1. Un instructor care sa asigure: -monitorizarea clientilor, -verificarea echipamentului inchiriat clientilor si face instructajul initial in utilizarea acestuia, -ofera, contra cost, cursuri la cerere clientilor, -se ofera la prima escalada in sala un curs introductiv in escalada si asigurarea in escalada, -sta la dispozitia clientilor pentru orice informatie solicitata. 2. Mentenanta de specialitate care include: -route setter trasee: configurare profesionala a traseelor de boulder si escalada,trasee care necesita o schimbare constanta pentru mentinerea interesului asupra salii: a)trasee incepatori, medii, avansati - copii b)trasee incepatori, medii, avansati - adulti -intretinere prize (spalat, dezinfectat, inlocuit, schimbat) -verificat trasee, panou, echipament -training instructori sau personal -consultanta pentru achizitionarea de prize si de echipament -gestiunea intregului personal din sala -evaluarea starii salii de catarat (panou, saltele, sala). 3.Asigura voluntari: -Suport suplinire instructori pentru evenimente si / sau pentru perioadele de vacanta. -Pune la dispozitie instructorii necesari functionarii optime a salii de escalada.
Conditii participare: Avand in vedere faptul ca activitatea in sala de escalada este una care comporta un grad de risc, ofertantul va face dovada ca este alpinist profesionist cu atestat sau este membru al unui club de alpinism. Prestatotul va incheia o polita de asigurare de operare si de raspundere civila fata de terti (Operation All Risk) cu o limita maxima de asigurare de milion de euro, a carui beneficiar este atat beneficiarul cat prestatorul, si a carui cost va fi propus beneficiarului spre aprobare. Propunerea financiara va cuprinde: -preturile unitare fara TVA. -pentru personalul solicitat pentru activitatile de intretinere, propunerea financiara va cuprinde toate taxele legale aferente platilor ce se fac catre persoanele nominalizate.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este "Pretul cel mai scazut".
Termen limita primire oferte: 05.05.2017
Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor 05.05.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, b.dul Eroilor nr.8, in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare (conform cerintelor din Caietul de sarcini), Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia avand ca obiect "Servicii de mentenanta sala de catarare". Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 05-05-2017 ora 11:00

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: ACHIZITIA DE SERVICII MENTENANTA SALA BOWLING
CPV: 45259000-7-Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de mentenanta si intretinerea echipamentului de bowling la Centrul de Agrement si Divertisment Poiana Brasov, situat in Poiana Brasov, strada Valea Draga, f.n.
Valoarea estimata fara TVA: 126000.00 RON
Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, se solicita: 4 angajati certificati- cu specializare - in total, din care 2 supervizori-ingineri care vor asigura buna functionare, mentenanta si intretinerea zilnica, lunara, semestriala precum si materiale consumabile necesare pentru intretinerea echipamentelor( detergent Formula 388 necesar curatarii pistelor de bowling, a meselor de biliard si a spatiului de joaca pentru copii; sosete bowling de unica folosinta; ulei pentru conditionarea pistelor de bowling - necesarul evaluat a fi necesar pe luna se regaseste in caietul de sarcini)
Conditii participare: Propunere financiara va cuprinde: - pentru consumabile preturile unitare fara T.V.A. - pentru personalul solicitat pentru activitatile de intretinere toate taxele legale aferente platilor ce se fac catre persoanele nominalizate.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este "Pretul cel mai scazut".
Termen limita primire oferte: 05.05.2017
Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor 05.05.2017, ora 11:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, b.dul Eroilor nr.8, in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare (conform cerintelor din Caietul de sarcini), Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia avand ca obiect "Servicii de mentenanta sala bowling". Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.


Documente anexate: Documentatie sala bowlig.zip

concurs - 04-05-2017 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 15.05.2017, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Consilier clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
- Proba fizica (eliminatorie): in data de 15.05.2017, ora 10,00, locul de desfasurare va fi comunicat ulterior la afisarea Procesului-Verbal de selectie a dosarelor
- Proba scrisa: in data de 17.05.2017, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Brasov - B-dul Eroilor nr. 8
- Interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior.

Conditiile de participare generale si specifice sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- sa detina certificat de competenta profesionala de inspector protectie civila, conform prevederilor art. 13, alin. (6) din Legea nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila;
- sa fie apt psihologic;
- sa detina abilitati si aptitudini de comunicare;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- lucru si mobilizare sub stres;
- capacitate de a evalua si stabili prioritati;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
3. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
5. Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
6. H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
7. O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
8. O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
9. H.G. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private;
10. H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
11. H.G. nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei civile;
12. Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural;
13. H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 04.05.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
- avizul psihologic;
- certificatul de competenta profesionala de inspector protectie civila, conform prevederilor art. 13, alin. (6) din Legea nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 14.04.2017

concurs - 04-05-2017 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 10.05.2017 (proba scrisa), ora 10:00, la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de Consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
- Proba scrisa: in data de 10.05.2017, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Brasov - B-dul Eroilor nr. 8
- Interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior.

Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea Constructii civile, industriale si agricole;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 04.05.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 27.04.2017

achizitie directa - 02-05-2017 ora 12:00

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Prestari servicii in vederea asigurarii intretinerii si protejarii Lacului Noua si a zonei adiacente
CPV: 92330000-3-Servicii privind zonele de recreere (Rev.2)
Descrierea contractului: Incheierea unui contract de prestari servicii in vederea asigurarii intretinerii si protejarii Lacului Noua si a zonei adiacente, inclusiv paza acestuia si a populatiei piscicole, intretinerea zonei verzi (cosit, greblat, adunare resturi vegetale si de alta natura), asigurarea integritatii obiectelor de mobilier urban ce au fost amplasate in zona. Serviciile si lucrarile ce vor fi realizate cu personal calificat si instruit al prestatorului, cuprind: - intretinere luciu de apa; - intretinere si exploatare debarcader; - asigurarea, intretinerea si exploatarea habitatului piscicol; - asigurarea hranei habitatului piscicol; - repopularea lacului si exploatarea sa prin organizarea de concursuri de pescuit; - inlaturarea resturilor vegetale si de alta natura din lac; - intretinerea zonei verzi (cosit, greblat, adunarea resturilor vegetale si de alta natura); - asigurarea integritatii obiectelor de mobilier urban amplasate in zona: banci, cosuri de gunoi; - intretinerea aleilor; - asigurarea pazei si protectiei in zona; - servicii de recreere si agrement pentru localnici; - organizarea de evenimente recreative pentru copii la diverse evenimente.
Valoarea estimata fara TVA: 14285.70 RON
Conditii contract: Incheierea contractului de prestari servicii se va face pentru perioada 01.06.2017-30.11.2017. Serviciile si lucrarile vor fi realizate cu personal calificat si instruit al prestatorului.
Conditii participare: Oferta va fi depusa in original in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea "A nu se deschide inainte de data 02.05.2017, orele 12,00", pana la data de 02.05.2017, orele 10,00 la registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini si a programului.
Termen limita primire oferte: 02.05.2017
Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 28-04-2017 ora 12:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov

- Bd. Eroilor nr.8, Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania ,
Persoana de contact: Cristina Ienesel, Tel. +40 268414460/139 sau mobil +40 747011819, E-mail: sep@brasovcity.ro , Fax: +40 268415161 Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Tip anunt Anexa 2B
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII - CPV: 85147000-1
Descrierea contractului: prestarea de servicii medicale de medicina muncii pentru salariatii institutiei pe anul 2017 (50 persoane).
Valoarea estimata: 8000 lei
Conditii contract: conform conditiilor din caietul de sarcini atasat prezentului anunt
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini
Termen limita primire oferte: 28.04.2017 ora 12:00
Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Oferta financiara va fi exprimata in lei; are caracter ferm si obligatoriu pe toata durata de derulare a contractului. Oferta in original sa aiba data emiterii si sa contina semnatura si stampila. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt, pana la semnarea contractului.

achizitie directa - 28-04-2017 ora 10:00 - termen expirat

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Furnizarea si montarea de suprafata de amortizare cauciucata pentru locurile de joaca din Municipiul Brasov
CPV: 33682000-4-Dale de cauciuc (Rev.2)
Descrierea contractului: Achizitia si montarea a unei cantitati de 800 mp de suprafata de amortizare cauciucata.
Valoarea estimata fara TVA: 130252.10 RON
Conditii contract: Suprafata de amortizare cauciucata va fi conceputa si realizata cu respectarea cerintelor standardului European En 1177 privind suprafetele de siguranta si de absorbtie a impactului, sau echivalent, pentru care ofertantii vor face dovada prin prezentarea documentelor care sa ateste acest lucru, garantand utilizatorilor protectia corespunzatoare normelor in vigoare. In cadrul procesului de fabricatie, suprafata va fi realizata din particule de cauciuc reciclat, amestecate cu un liant - adeziv poliuretanic. Acestea vor fi presate sub forma de dale, dimensiunile dalelor vor fi de 500 x 500 mm sau 1000 x 1000 mm. Dalele vor fi prevazute cu pini de imbinare cilindrici din material plastic sau metalici, grosimea minima a dalelor de cauciuc va fi de 50 mm, iar culorile acceptate vor fi verde si rosu-visiniu.
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta in oferta de pret, structura de pret pentru furnizarea produselor si pentru montajul acestora in teren si vor cuprinde toate costurile, respectiv cheltuielile legate de transport, materiale, manipulare, montare in teren precum si folosirea utilajelor specifice montarii si fixarii acestora in teren, obtinerea de avize si autorizatii privind accesul mijloacelor de transport in zonele cu limita de tonaj, eliberarea terenului si transportul la rampa a deseurilor rezultate, asigurarea spatiului necesar depozitarii pana la montarea lor in teren, etc.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut / total achizitie si montaj, cu respectarea conditiilor solicitate in prezentul caiet de sarcini
Termen limita primire oferte: 28.04.2017
Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor 28.04.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, b.dul Eroilor nr.8, in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare (conform cerintelor din Caietul de sarcini), Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia avand ca obiect "Furnizarea si montarea de suprafata de amortizare cauciucata pentru locurile de joaca din Municipiul Brasov". Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 27-04-2017 ora 9:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Virgil Vatafu , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Lucrari de reparatii la cladirile ce deservesc functionalitatea Cimitirului Municipal Brasov
CPV: 45212360-7-Lucrari de constructii de cladiri religioase (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrarile ce se vor executa sunt cele cuprinse si detaliate in lista de cantitati anexata caiet de sarcini si se refera la: -Reparatii hidroizolatie terasa aferenta corpurilor de cladiri -Reparatii tencuieli interioare si exterioare aferente corpurilor de cladiri -Reabilitarea cailor de acces, partilor vitrate si a dotarilor specifice existente astfel ca acestea sa corespunda standardelor actuale -Reparatii si modernizare grupuri sanitare conform standardelor actuale -Reparatii la retelele de canalizare ce deservesc cladirile -Reparatii la retelele electrice aferente cladirilor
Valoarea estimata fara TVA: 185000.00 RON
Conditii contract: Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate au termenul de finalizare de 8 luni de la data incheierii contractului. Contractantul se obliga ca pe perioada derularii contractului sa respecte legislatia in vigoare privind protectia mediului.
Conditii participare: Avand in vedere particularitatile lucrarilor supuse achizitiei, ofertantul va intruni urmatoarele conditii minime, in vederea calificarii: -Activitatea ofertantului, inscrisa conform Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, trebuie sa fie corespunzatoare codificarii CAEN: o4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale o4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti o4321 - Lucrari de instalatii electrice o4322 - Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat o4391 - Lucrari de invelitori sarpante, terase de constructii o 433 - Lucrari de finisare De asemenea, ofertantul trebuie sa detina urmatoarele certificari: -ISO 9001 privind sistemul de management al calitatii -ISO 14001 privind sistemul de management al mediului OHSAS 18001 privind sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale
Criterii adjudecare: PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire. 1. Propunerea tehnica - va respecta cerintele din Caietul de sarcini 2. Propunerea financiara - va fi detaliata conform cerintelor din Caietul de sarcini
Termen limita primire oferte: 27.04.2017
Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov este 27.04.2017, ora 9:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, B-dul Eroilor nr.8 in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de lucrari de reparatii la cladirile ce deservesc functionalitatea Cimitirului Municipal Brasov". Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 27-04-2017 ora 16:00 - termen expirat

Referitor la Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Sica Alexandrescu Brasovva aducem la cunostinta urmatoarele fisiere din atasament.

concurs - 26-04-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post contractual vacant de executie de Inspector de specialitate S I A in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
Proba fizica: in data de 08.05.2017, ora 10:00, locul de desfasurare va fi comunicat ulterior, la afisarea Procesului-verbal de selectie a dosarelor
Proba scrisa: in data de 10.05.2017, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Brasov - B-dul Eroilor nr. 8
Interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba fizica -eliminatorie
3. proba scrisa
4. interviul
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei: minim 7 ani;
- sa fie atestat in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform prevederilor art. 12, alin. (1) din Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, actualizata;
- sa fie apt psihologic;
- sa detina abilitati si aptitudini de comunicare;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- lucru si mobilizare sub stres;
- capacitate de a evalua si stabili prioritati;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
3. Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
4. H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
5. O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
6. O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
7. H.G. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private;
8. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
9. O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza(cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- avizul psihologic;
- atestat in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, actualizata;
- curriculum vitae.
Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 26.04.2017.
Data afisarii anuntului: 12.04.2017

achizitie directa - 26-04-2017 ora 10:00 - termen expirat

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Asigurare service pentru intretinerea centralelor telefonice, liniilor exterioare de telefoane, faxuri si a retelelor telefonice interioare
CPV: 50334130-5-Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)
Descrierea contractului: Asigurarea service-ului pentru centralele telefonice, pentru liniile exterioare de telefoane si faxuri, pentru retelele telefonice interioare, dupa cum urmeaza: A) Sediul B-dul Eroilor nr.8 - centrala telefonica Panasonic D 500, Siemens Hicom 120 si Topex 3; B) Serviciul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta, punct de comanda - centrala telefonica Alcatel 4200 E in configuratie de 4 linii externe (trunchiuri), 64 linii interioare, 4 linii digitale si un aparat telefax - reteaua centralei de alarmare pana la repartitorul Telekom, tip Progresu CA 40 in configuratie de 4 linii externe, 4 linii intercomunicatii si 40 linii de comanda a sirenelor de alarmare.
Valoarea estimata fara TVA: 19300.00 RON
Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. Ofertantul castigator are obligatia sa asigure intretinerea curenta, sa constate si sa remedieze orice defectiune aparuta la centralele telefonice, la cablaj si la telefoanele aferente, in conditiile mentionate la capitolul 3.
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi depusa in original in plic sigilat. Termen de depunere oferte pana la data de 26.04.2017, ora 10:00, la Registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA ul separat.
Criterii adjudecare: Adjudecarea ofertei financiare se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut pe total service centrale, cu respectarea conditiilor de participare.
Termen limita primire oferte: 26.04.2017
Informatii suplimentare: Facturile pentru lucrarile de service vor fi insotite de fisele de lucru intocmite de prestator si confirmate de beneficiar.Facturile pentru interventiile la cerere vor fi insotite de procesul verbal intocmit de prestator si confirmat de beneficiar precum si devizul initial. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, B-dul Eroilor nr.8 in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de servicii de intretinere a centralelor telefonice, liniilor exterioare de telefoane, faxuri si a retelelor telefonice interioare". Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Valabilitatea ofertei 30 de zile. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 26-04-2017 ora 10:00 - termen expirat

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: FURNIZAERE HARTIE DIVERSE TIPURI
CPV: 30197643-5-Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
Descrierea contractului: Achizitia de hartie necesara desfasurarii activitatii Primariei Municipiului Brasov dupa cum urmeaza: (1) HARTIE COPIATOR - A4 - 500 coli / top (2) HARTIE COPIATOR - A3 - 500 coli / top (3) HARTIE PLOTTER - ROLE (A0 +) 914mm x 50m / rola
Valoarea estimata fara TVA: 35000.00 RON
Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi depusa in original, in plic sigilat. Pe plic vor fi mentionate datele de identificare si contact ale ofertantului. Termen de depunere oferte pana la data de 26.04.2017, ora 10:00, la Registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA ul separat.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut pentru fiecare tip de hartie in parte si care corespunde calitativ in urma probei tehnice efectuate.
Termen limita primire oferte: 26.04.2017
Informatii suplimentare: Ofertantii vor prezenta mostre din fiecare tip de hartie ofertat, identic calitativ cu produsul ce va fi furnizat, pentru a fi efectuate probe de calitate pe aparatura beneficiarului. (Pentru pozitiile 1 si 2 se va prezenta cate un top de hartie, iar pentru pozitia 3, o rola. Neprezentarea mostrelor de produse atrage de drept descalificarea. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, B-dul Eroilor nr.8 in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica/mostre, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de furnizare hartie diverse tipuri". Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Valabilitatea ofertei 30 de zile. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.


Documente anexate: Documentatie Hartie.zip

concurs - 25-04-2017 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul Evidenta Persoanelor - 1 post.
Conditiile de desfasurare a concursului:

Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
 • proba scrisa in 09.05.2017 ora 10:00;
 • data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.

  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs. Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 06.04.2017 - 25.04.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - disponibilitate la program prelungit si cand este cazul in zilele de repaus saptamanal sau cand cerintele profesionale o impun;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de referent, clasa III, gradul profesional asistent: minimum 6 luni.
  BIBLIOGRAFIE
  1 Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  2 Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, modificata si completata;
  4 Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5 O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6 O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7 H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  8 O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  9 Legea nr.235/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
  10 O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11 Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 06.04.2017

  achizitie directa - 25-04-2017 ora 9:00 - termen expirat

  Autoritate contractanta
  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: MUNICIPIUL BRASOV , Tel. +40 268416550/147/128 , In atentia: ADRIANA REBEGEA, LAURENTIU CAZANESCU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (securitatea muncii)
  CPV: 71317000-3-Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)
  Descrierea contractului: Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (securitatea muncii)
  Valoarea estimata fara TVA: 4201.70 RON
  Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. Contractul de servicii intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti (achizitor si prestator) si este valabil pana la data de 31.12.2017.
  Conditii participare: Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi depusa in original in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea "A nu se deschide inainte de data 25.04.2017, orele 12,00, termen de depunere oferte pana la data de 25.04.2017, orele 09:00" la Registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA ul separat.
  Criterii adjudecare: PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire. 1. Propunerea tehnica - va respecta cerintele din Caietul de sarcini 2. Propunerea financiara - va fi detaliata conform cerintelor din Caietul de sarcini, propunerea financiara va evidentia pretul/ trimestru, precum si pretul total (3 trimestre) al ofertei exprimat in lei, fara TVA; TVA va fi evidentiata separate.
  Termen limita primire oferte: 25.04.2017
  Informatii suplimentare: Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov este 25.04.2017, ora 9:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, B-dul Eroilor nr.8 in plic sigilat si stampilat, continand Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Oferta financiara, in 2 exemplare: 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona: "Oferta pentru achizitia directa in vederea atribuirii Contractului de lucrari de reparatii la cladirile ce deservesc functionalitatea Cimitirului Municipal Brasov". Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Valabilitatea ofertei 30 de zile. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 25-04-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Stare Civila - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
 • proba scrisa in 03.05.2017 ora 10:00
 • data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.

  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 18.04.2017 - 25.04.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice temporar vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 18.04.2017

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy