• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  „Axa Brașov - București - Constanța“, cea mai importantă axă de dezvoltare intercomunitară a României


  27.09.2018

  Primarii George Scripcaru, Gabriela Firea și Decebal Făgădău au semnat miercuri, 26 septembrie 2018, în sala de ședințe a Consiliului Local Brașov, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Axa Brașov-București-Constanța, asociație al cărei rol este de a facilita celor trei municipii implementarea de proiecte comune, precum și acces mai rapid și mai direct la programe de finanțare. Video Conferinta de Presa
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto

Brasov City Bus
Galerie foto
Licitatii si concursuri

achizitie directa - 18-10-2018 ora 16:00 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
Anunt
Denumire contract: ASISTENTA TEHNICA (Dirigentie de santier) -Instalatie de utilizare gaz metan- pentru urmarirea realizarii obiectivului de investitii " DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD - CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI" - cod SMIS 40003
Data limita depunere oferta: 18.10.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Valoare estimata: 1.226,37 RON
Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI.pdf
Descriere contract: Serviciile de supraveghere a lucrarilor - dirigentia de santier, se vor efectua pentru lucrarile de executie a instalatiei de utilizare gaz metan la obiectivul " DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD - CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI".
Conditii referitoare la contract: Ofertantul va respecta cerintele caietului de sarcini.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format din: Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii gaze naturale.
Criterii de atribuire: Atribuirea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu pretul cel mai scazut, cu indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 17-10-2018 ora 24:00 - termen expirat

Denumirea achizitie: PLAN TOPOGRAFIC PENTRU PUZ - Zona str.Plugarilor - str.Fagurului - Calea Feldioarei - Ocolitoarea Municipiului Brasov
CPV: 71351810-4 Ridicare topografica
Descrierea contractului:
Ridicarea topografica este o etapa obligatorie in conformitate cu prevederile ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al PUZ indicativ gm -010-2000.
Plansa se va prezenta la scara 1:2000, cu viza OCPI
Valoarea estimata fara TVA: 25.210 RON
Conditii contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor.
Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare.
Termenul de predare al documentatiilor, este de maxim 4 luni de la data semnarii contractului, cu obligativitatea consultarii Beneficiarului pe parcursul prestarii serviciilor.
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus.
Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criteriul de atribuire: criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut". Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale prestatorului - conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Termen limita primire oferte: 17.10.2018
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Referarul ci tema de proiectare pentru contractul de servicii "PLAN TOPOGRAFIC PENTRU PUZ - Zona str.Plugarilor - str.Fagurului - Calea Feldioarei - Ocolitoarea Municipiului Brasov" se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 17-10-2018 ora 24:00 - termen expirat

Denumirea achizitie: PLAN TOPOGRAFIC PENTRU PUZ - Zona Coasta Vacilor - Coltul Putinarilor - Warthe II
CPV: 71351810-4 Ridicare topografica
Descrierea contractului:
Ridicarea topografica este o etapa obligatorie in conformitate cu prevederile ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al PUZ indicativ gm -010-2000.
Plansa se va prezenta la scara 1:2000, cu viza OCPI
Valoarea estimata fara TVA: 25.210 RON
Conditii contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor.
Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare.
Termenul de predare al documentatiilor, este de maxim 4 luni de la data semnarii contractului, cu obligativitatea consultarii Beneficiarului pe parcursul prestarii serviciilor.
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus.
Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criteriul de atribuire: criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut". Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale prestatorului - conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Termen limita primire oferte: 17.10.2018
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Referarul ci tema de proiectare pentru contractul de servicii "PLAN TOPOGRAFIC PENTRU PUZ - Zona Coasta Vacilor - Coltul Putinarilor - Warthe II" se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 01-10-2018 ora 13:00 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: MATERIALE FERONERIE
Data limita depunere oferta: 01.10.2018 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 44316510-6 - Feronerie (Rev.2)
Valoare estimata: 5.882,35 RON
Caiet de sarcini: Anexa 1_Lista cantitati feronerie.pdf
Descriere contract: MATERIALE FERONERIE
Conditii referitoare la contract: Achizitie de materiale feronerie, conform cu cerintele din Anexa 1 si prezentul anunt. Produsele trebuie sa detina toate avizele necesare pentru a fi comercializate, certificate de garantie, certificate de conformitate, etc, dupa caz. Acestea vor fi ambalate si sigilate de catre producator, iar pe ambalajul acestora vor fi aplicate elemente de identificare si de siguranta care vor completa caracteristicile tehnice ale produselor.
Conditii de participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.Odata cu oferta se depune si Certificatul constatator emis de Registrul Comertului. De asemenea se completeaza si formularul Declaratie art.59 si art. 60 incarcat ca anexa la anuntul publicitar.
Criterii de atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor tehnice descrise in Anexa 1 pentru fiecare produs si a celor descrise mai sus in prezentul anunt.
Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA, cu TVA-ul evidentiat separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 01.10.2018, ora 13:00, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter sau pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de publicitate postat pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 25-09-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:
I. consilier juridic clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala
II. inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
III. inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Achizitii Publice
Conditiile de desfasurare:
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
- proba scrisa: in data de 15.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv, pana la data de 25.09.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.

I. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional asistent in cadrul
Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in Domeniul fundamental (DFI): Stiinte sociale, Ramura de stiinta (RSI): Stiinte juridice, Domeniul de licenta (DL): Drept, Specializarea (S): Drept;
- sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
BIBLIOGRAFIA
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Noul Cod Civil - Cartea a V-a: Despre obligatii, Titlul II;
6. Noul Cod de Procedura Civila; Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I. Procedura in fata primei instante;
7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in Domeniile fundamentale (DFI):
¢ Stiinte ingineresti:
- Domeniul de licenta (DL): Inginerie civila, Specializarea (S): Constructii civile, industriale si agricole,
- Domeniul de licenta (DL): Ingineria instalatiilor, Specializarea (S): Instalatii pentru constructii,
¢ Stiinte umaniste si arte, Domeniul de licenta ( DL): Arhitectura, Specializarea (S): Arhitectura;
- sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector, clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
BIBLIOGRAFIA
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 185/ 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Achizitii Publice, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale (DFI) :
 • Matematica si stiinte ale naturii, Ramura de stiinta ( RSI): Matematica sau Informatica; Domeniul de licenta (DL): Matematica sau Informatica,
 • Stiinte sociale, Ramura de stiinta (RSI) : Stiinte juridice, Domeniul de licenta (DL): Drept,
 • Stiinte sociale, Ramura de stiinta (RSI): Stiinte economice;
  - sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector, clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
  - perfectionare/ specializare in domeniul achizitiilor publice.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv in perioada 06.09.2018 - 25.09.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - copia xerox a actului de identitate;
  - copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  - copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  - copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihaileanu Xenia - consilier in cadrul Serviciului Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 06.09.2018

  concurs - 25-09-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de:
  - consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef.

  Conditii de desfasurare:
  Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
  - proba scrisa: 01.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr.8.
  - interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in Domeniul fundamental (DFI) :
  - Stiinte ingineresti - Domeniul de licenta ( DL): Inginerie civila, Specializarea (S): Constructii civile, industriale si agricole;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
  Perioada de depune a dosarele de concurs: in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv in perioada 18.09.2018 - 25.09.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni -Camera nr. 1.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - copia xerox a actului de identitate;
  - copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  - copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  - copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihai Adina - inspector - Serviciul Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 18.09.2018

  achizitie directa - 24-09-2018 ora 14:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
  Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/124
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
  ANUNT
  Denumire contract: Intocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport in Municipiul Brasov".
  Data limita depunere oferta: 24.09.2018 14:00
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
  Valoare estimata: 130.000,00 RON
  Caiet de sarcini: caiet de sarcini SF spatiu multifunctional .pdf
  Descriere contract: Scopul serviciilor pentru care se organizeaza achizitie este realizarea unui Studiu de Fezabilitate si a tuturor studiilor de specialitate in vederea REALIZAREA spatiu multifunctional de recreere si sport din municipiul Brasov . Obiectivul central al studiului de fezabilitate este de a furniza solutiile optime privind realizarea spatiu multifunctional de recreere si sport si astfel cresterea suprafetei spatiilor verzi la nivelul municipiului, prin reconversia unor spatii degradate in spatii verzi si de recreere, spre beneficiul locuitorilor.Proiectul se va implementa pe domeniul public al Municipiului Brasov, in cartierul Racadau , zona cunoscuta sub numele IEPURE , pe o suprafata de aproximativ 13.500 mp, pe terenul cu CF nr 123045 , nr. topografic 123045. Ofertantul trebuie sa conduca toate activita?ile legate de realizarea diverselor sondaje, colectarea datelor si analizarea acestora indiferent de domeniu de activitate implicat (de ex. topografie, geotehnica, retele edilitare, mediu, transport si trafic, etc). Serviciile pe care elaboratorul le va presta in vederea elaborarii studiului de fezabilitate vor include, insa nu se vor limita la urmatoarele: investigatii, anchete, studii, servicii de proiectare, analize, evaluari etc.
  Conditii referitoare la contract: Termenul de predare al Studiului de fezabilitate este de 30 de zile de la transmiterea ordinului de incepere. Urmand ca in 15 zile sa fie depuse avizelele conform CU. Pe durata desfasurarii studiului de fezabilitate, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de lucru cu beneficiarul pentru diverse validarii si agreeri de solu?ii/variante. Documentatia se va elabora conform cerintelor din caietul de sarcini, redactat in limba romana. Plata contractului se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar. Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta prevederile contractului, acesta are obligatia de a notifica acest lucru in timp util achizitorului. In cazul in care achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de executie, achizitorul are dreptul de a solicita penalitati prestatorului. Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a contractului. Derularea contractului se va face cu respectarea clauzelor atat de beneficiar cat si de prestator. In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
  Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completa, in conformitate cu caietul de sarcini si cu realitatea din teren".In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
  Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 19-09-2018 ora 15:30 - termen expirat

  ANUNT

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov, aduce la cunostinta celor interesati de concursul de recrutare, programat pentru proba scrisa in data de 24 septembrie 2018, privind postul temporar vacant de ingrijitor la Serviciul Logistic, Compartimentul Administrativ, urmatoarele:

  Avand in vedere faptul ca titularul postului de ingrijitor a reluat activitatea dupa suspendarea raporturilor de munca, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov anunta ANULAREA concursului de recrutare a carei proba scrisa urma sa aiba loc in data de 24 septembrie 2018-ora 10.00.


  Data afisarii: 19.09.2018, ora 15.30

  achizitie directa - 14-09-2018 ora 09:19 - termen expirat


  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
  Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/124
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

  ANUNT


  Denumire contract:
  INTOCMIRE STUDIU DE TRAFIC PENTRU PROIECTUL "ACHIZITIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MODERNE"
  Data limita depunere oferta: 14.09.2018 09:19
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
  Valoare estimata: 42.000,00 RON
  Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI + ANEXE.pdf
  Descriere contract:
  Intocmire studiu de trafic pentru proiectul "achizitia mijloacelor de transport moderne".
  Proiectul va urmari achizitia a 25 troleibuze articulate si a 10 autobuze de tip hibrid in vederea introducerii unui serviciu de transport public rapid, de mare capacitate si mai ales fiabil din punct de vedere al punctualitatii, realizat prin eliminarea factorilor care perturba circulatia mijloacelor de transport public.
  Troleibuzele ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului vor circula pe cele 5 trasee de troleibuze existente in prezent: Linia 3 (Valea Cetatii - Stadionul Tineretului), Linia 7 (Rulmentul - Roman), Linia 8 (Rulmentul - Saturn), Linia 10 (Triaj - Valea Cetatii), Linia 33 (Roman - Valea Cetatii).
  Autobuzele hibrid vor fi alocate pe traseele care circula in centrul orasului inlocuind vehiculele existente cu norma de poluare EURO 2 sau 3: Linia 50 (Livada Postei - Podul Cretului), Linia 51 (Tocile - Gara Brasov), Linia 50 (Tocile - Roman/Panselelor).
  Primaria municipiului Brasov intentioneaza sa depuna ca si solicitant o cerere de finanatare pentru proiectul "Achizitia de mijloace de transport moderne", proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
  La cererea de finantare se va anexa un Studiu de trafic aferent ariei de studiu si interventiilor proiectului. Se va avea in vedere modelul M- Studiu de trafic (orientativ) de la Ghidul solicitantului aferent Axei 4.1. Modalitatile, conditiile si cerintele de achizitie sunt specificate in Caietul de sarcini anexat prezentului anunt. Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pdf (semnat, stampilat si scanat). Elaboratorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod corespunzator. Elaboratorul se va asigura ca exista suficient personal tehnic si administrativ necesar indeplinirii activitatilor prevazute in prezenta tema de proiectare in termenele specificate. Elaboratorul va folosi software adecvat activitatilor de proiectare, modelare, raportare si prezentare a tuturor documentelor din studiul de trafic. Elaboratorul va dovedi cu documente justificative baza tehnico-materiala necesara intocmirii studiului de trafic.
  Conditii referitoare la contract:
  Termenul de predare a STUDIULUI DE TRAFIC este de maxim 30 zile de la data semnarii contractului.
  Durata de derulare a contractului: pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
  Prestatorul se oblige sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului.
  Documentatia se va elabora conform cerintelor din caietul de sarcini, in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport digital (CD) in format .doc, .xls si .dwg si un exemplar din documentatia semnata si stampilata in format pdf.
  Plata contractului se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar.
  Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator.
  Receptia se va face in termen de 15 zile de la predarea acestora.
  Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
  Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta prevederile contractului, acesta are obligatia de a notifica acest lucru in timp util achizitorului.
  In cazul in care achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de executie, achizitorul are dreptul de a solicita penalitati prestatorului.
  Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a contractului.
  Derularea contractului se va face cu respectarea clauzelor atat de beneficiar cat si de prestator.
  In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
  Conditii de participare:
  Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care sunt autorizati sa presteze serviciile mentionate mai sus.
  Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
  Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
  Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
  Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completa, in conformitate cu caietul de sarcini si cu realitatea din teren".In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
  Criterii de atribuire:
  Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu cel mai bun raport calitate-pret (conform art. 187, alin.3, lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice), ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in Caietul de sarcini, dupa cum urmeaza:
  Propunerea financiara- P financiar = 60 puncte.
  Experienta expertilor cheie concretizata in numarul de proiecte/contracte la nivelul carora au indeplinit acelasi tip de activitati sau activitati similare celor pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract - P experti= 40 puncte.
  TOTAL: - P total = 100 puncte.
  Informatii suplimentare:
  Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
  Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
  Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
  Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
  Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
  Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 13-09-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a functiei contractuale de executie temporar vacante de:
 • ingrijitor la Serviciul Logistic, Compartiment Administrativ-1 post;
  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 24.09.2018 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;

  Concursul pentru ocuparea postului temporar vacant consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - proba practica;
  - interviul;

  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 07.09.2018 - 13.09.2018.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei contractuale de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  A. sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare si anume:
  - are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  - cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  - are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  - are capacitate deplina de exercitiu;
  - are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  - indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  - nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea func?iei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  B. sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei contractuale temporar vacante si anume:
  - studii generale;
  - capacitate de organizare, de aptabilitate, capacitate de efort, spirit de echipa;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - nu necesita experienta in domeniu .
  BIBLIOGRAFIE
  " Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, - Cap II - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor;
  " Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  " Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata:
  -art.5-Termeni si expresii;
  -Sectiunea a 7-a-Instruirea lucratorilor
  -Cap.IV-Obligatiile lucratorilor;
  " Ordinul nr.119/2014 NORME de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - Cap VI Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institu?iei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (certificat nastere, certificat casatorie/divort, dupa caz);
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condi?iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverin?ele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate, in copie;
  6. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  8. curriculum vitae, modelul comun european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 07.09.2018

  achizitie directa - 07-09-2018 ora 13:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
  Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/124
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

  ANUNT
  Denumire contract: STUDII HIDROLOGICE DE CAPTARE A IZVOARELOR: LOT 1 - ZONA PARCARII -PUBLICE SPITALUL MILITAR REGINA MARIA. LOT 2 - ZONA PARCARII PUBLICE POIANA MICA BRASOV
  Data limita depunere oferta: 07.09.2018, ora 13
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 71335000-5 - studii tehnice (Rev.2)
  Valoare estimata: 26.475 RON
  Descriere contract: Studiile hidrologice urmaresc obtinerea informatiilor si masurilor necesare captarii izvoarelor si a altor surse de apa din zona parcarilor publice, in diferite conditii meteorologice, pentru a rezulta un debit mediu de calcul cat mai real, in vederea intocmirii proiectului tehnic
  Conditii referitoare la contract: documentatiile tehnice vor respecta HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilotr publice. Documentatia se va elabora conform cerintelor din Caietele de sarcini, in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport digital in format .doc, .xls si .dwg si un exeplar din documentatia semnata si stamplilata in format .pdf.
  Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului.
  Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
  Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietele de sarcini se pot descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  achizitie directa - 03-09-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
  Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/124
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

  ANUNT
  Denumire contract: servicii de consultanta de specialitate/MANAGEMENT in vederea demararii si derularii obiectivelor de investitii
  Data limita depunere oferta: 03.09.2018 16:00
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
  Valoare estimata: 90.000,00 RON
  Caiet de sarcini: caiet sarcini.pdf
  Descriere contract: Servicii de consultanta si asistenta pentru analizarea ofertelor tehnice si financiare pentru achizitia publica a urmatoarelor servicii /lucrari, respectiv managemet in derularea lucrarilor, dupa cum urmeaza: 1.Mansardare Gradinita nr. 11, 2.Extindere Scoala Gimnaziala nr. 1, 3.Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2, 4.PT Mansardare Scoala Generala nr. 19, 5. Actualizare SF si PT Camin Persoane fara Adapost, str. Panselelor nr. 23, 6.SF-PT Construire complex multifunctional - Sala polivalenta, 7.Eficientizare energetica a cladirilor publice din municipiul Brasov- str. M. Viteazu nr. 11, Serviciile asigurate de Consultant vor respecta legislatia romana in vigoare. Activitatea Consultantului va fi condusa de urmatoarele principii: a) impartialitate atat fata de Beneficiar cat si fata de partenerii acestuia, b) profesionalism, c) fidelitate, d) respectarea legislatiei in vigoare. Pe perioada derularii contractului, consultantul va lua toate masurile pentru eliminarea situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti. Derularea contractului de servicii incheiat intre Beneficiar si Consultant va urmari prestarea serviciilor pentru etapele specifice organizarii si aplicarii procedurilor de achizitie publica, respectiv etapa de proiectare si derulare lucrari, in functie de specificul fiecarui obiectiv de investitii si etapa in care se afla la momentul intocmirii Caietului de sarcini si la momentul inceperii prestarii serviciilor. In cazul in care la momentul inchiereii Contractului de prestari servicii de consultanta de specialitate/MANAGEMENT in vederea demararii si derularii obiectivelor de investitii" , stadiul achizitiei este altul, contractul decurge de la stadiul real.
  Conditii referitoare la contract: Oferta va contine Propunerea tehnica si Propunerea financiara cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini, anexa la prezentul anunt, Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului. Durata contractului este de la semnarea acestuia pana la finalizarea obiectivelor de investitii ce fac obiectul prezentului contract pentru obiectivele prezentate in caietul de sarcini, de la punctele 1,2,3,4,5 si 7, iar pentru obiectivul de la punctul 6, pana la finalizarea documentatiei de proiectare. Oferta va trebui sa contina pretul exprimat in lei conform prevederilor caietului de sarcini. . Valorile sunt ferme, fixe si nu pot fi modificate pe toata perioada de derulare a contractului. Nu se admit oferte partiale sau alternative. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului de servicii si se va constitui conform prevederilor legale in vigoare.
  Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara,conform caietului de sarcini va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
  Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut.
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  achizitie directa - 31-08-2018 ora 15:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/124
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

  ANUNT
  Denumire contract: STUDII HIDROLOGICE DE CAPTARE A IZVOARELOR: LOT 1 - ZONA PARCARII -PUBLICE SPITALUL MILITAR REGINA MARIA. LOT 2 - ZONA PARCARII PUBLICE POIANA MICA BRASOV
  Data limita depunere oferta: 31.08.2018, ora 15
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 71335000-5 - studii tehnice (Rev.2)
  Valoare estimata: 26.475 RON
  Descriere contract: Studiile hidrologice urmaresc obtinerea informatiilor si masurilor necesare captarii izvoarelor si a altor surse de apa din zona parcarilor publice, in diferite conditii meteorologice, pentru a rezulta un debit mediu de calcul cat mai real, in vederea intocmirii proiectului tehnic
  Conditii referitoare la contract: documentatiile tehnice vor respecta HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilotr publice. Documentatia se va elabora conform cerintelor din Caietele de sarcini, in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport digital in format .doc, .xls si .dwg si un exeplar din documentatia semnata si stamplilata in format .pdf.
  Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului.
  Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
  Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietele de sarcini se pot descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  achizitie directa - 29-08-2018 ora 13:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/232
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: MUNICIPIUL BRASOV In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

  Anunt
  Denumire contract: INTOCMIRE "SF, PT INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"
  Data limita depunere oferta: 29.08.2018 13:00
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
  Valoare estimata: 132.000,00 RON
  Caiet de sarcini: DOC SF PT GARAJ TRANPORT PUBLIC compl.pdf
  Descriere contract: Intocmire "SF, PT INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC". Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
  Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordanta cu Tema de proiectare Predarea documentatiei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara va cuprinde: -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov, Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP, Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism, Analiza cost - beneficiu, Alte studii, Studiul de fezabilitate, Liste de cantitati. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantitati si estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
  Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta prestatorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
  Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  achizitie directa - 27-08-2018 ora 15:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/232
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  SERVICII DE PAZA ELECTRONICA AFERENTA LIMITEI DE PROPRIETATE A FOSTULUI GRUP SCOLAR DE ALIMENTATIE SI TURISM
  Data limita de depunere a ofertei: 27.08.2018 15:00
  DESCRIERE CONTRACT:
  Pentru buna desfasurare a orelor de curs. prestatorul va avea urmatoarele obligatii:
  - supravegherea prin monitorizare electronica va fi asigurata 24 ore din 24, 7 zile din 7
  - in cazul producerii unor avarii la sistemul de alarmare/monitorizare, prestatorul va asigura paza obiectivului cu personal propriu 24 ore din 24, 7 zile din 7 pana la repunerea in functiune a sistemului, pe cheltuiala acestuia. pretatorul va depune oferta in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
  Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu caietul de sarcini
  CONDITII DE PARTICIPARE:
  Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus.
  Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
  Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
  Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
  Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
  In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
  CRITERII DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut
  INFORMATII SUPLIMENTARE: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe e-mail, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte
  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy