• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Concert extraordinar Phoenix și artificii de Revelion


  19.12.2018

  Piața Sfatului rămâne locul de întâlnire al brașovenilor și turiștilor, în noaptea de Revelion. Istoria „orașului din poveste“ continuă cu un concert al unei trupe legendare pentru România și cu un foc de artificii special. „Vă invit pe toți în Piața Sfatului, în noaptea de Revelion, pentru a sărbători împreună trecerea în noul an, așa cum împreună am făcut din Brașov un oraș mai bun și mai frumos în anul care se încheie, un an important și pentru România. Vă doresc numai evenimente fericite şi un an nou plin de realizări, pentru că bunăstarea unui oraș ca Brașovul depinde nu numai de modul în care este administrat, ci mai ales de bunăstarea fiecăruia dintre locuitorii săi și de bucuria celor care vin să îl viziteze. La mulți ani, brașoveni și turiști, la mulți ani, Brașov, la mulți ani, România!“, a spus primarul George Scripcaru.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto











Brasov City Bus


Galerie foto




Licitatii si concursuri

achizitie directa - 28-01-2019 ora 10:07

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: CONSULTANTA DE SPECIALITATE- dirigentie de santier, pentru urmarirea realizarii lucrarilor de extindere a sistemului de detectie si semnalizare la incendiu Primaria Municipiului Brasov
Data limita depunere oferta: 28.01.2019 10:07
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71321000-4 - Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
Valoare estimata: 4.033,61 RON
Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI DIRIGENTIE DE SANTIER.pdf
Descriere contract: Servicii de consultanta de specialitate - dirigentie de santier, pentru urmarirea realizarii lucrarilor de "extinderea sistemului de detectie, semnalizare la incendiu- Primaria Municipiului Brasov" Prestatorul va asigura consultanta de specialitate pe toata perioada de executie a lucrarilor de extindere a sistemului de detectie si semnalizare la incendiu din cadrul Primariei Municipiului Brasov. Propunerea tehnica va cuprinde: - Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de sarcini. - Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 3 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care sa rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte. Propunerea financiara se va prezenta astfel: Formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA, TVA -ul va fi evidentiat distinct. Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel: 1 - perioada de executie a lucrarilor/obiectiv; 2- perioada de garantie a lucrarilor/obiectiv, respectiv de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala. Pretul din propunerea financiara va fi ferm si nu se va modifica pe toata perioada de derulare a contractului.
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor in concordan?a cu caietul de sarcini al achizitiei. Oferta financiara va fi prezentata in concordan?a cu caietul de sarcini al achizitiei.Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta incepand cu data intrarii in vigoare a acestuia si pana la receptia finala a lucrarii de investitie mentionata in prezentul caiet de sarcini.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format din diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii electrice.
Criterii de atribuire: Atribuirea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu pretul cel mai scazut, cu indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 18-01-2019 ora 11:00 - termen expirat


Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
ANUNT
Denumire contract: Achizitia de servicii de consultanta si evaluare a guvernantei corporative
Data limita depunere oferta:18.01.2019 11:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 79212110-7 - Servicii de evaluare a guvernantei corporative (Rev.2)
Valoare estimata: 30.000,00 RON
Caiet de sarcini: Caiet de sarcini.pdf
Descriere contract: Servicii de evaluare a guvernantei corporative. Se va incheia un acord cadru pe o perioada de 4 ani cu un singur operator economic urmand ca in fiecare an sa se incheie un contract subsecvent, cu reofertare, in functie de necesitatea autoritatii contractante. Cantitati minime 1 serviciu consultanta pentru 4 ani Cantitati maxime 8 servicii consultanta pentru 4 ani, in functie de necesitati. Valoarea maxima a contractului pe 4 ani 30.000 lei fara TVA. Valoarea minima a contractului pe 4 ani 4.000 lei fara TVA. Valoarea celui mai mic contract subsecvent 4.000 lei fara TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 6.000 lei fara TVA. Prestatorul trebuie aiba experienta in evaluarea performantelor intreprinderilor publice sau private (acte doveditoare). Prestatorul trebuie sa prezinte documente din care sa reiasa faptul ca: -obiectul de activitate cuprinde activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie - Certificatul de inregistrare si codul unic (copie conforma cu originalul) -Autorizatia emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (copie conforma cu originalul). Cel putin unul din membrii echipei de evaluare trebuie sa fie membru al C.A.F.R., lucru demonstrat cu legitimatia vizata la zi (copie conforma cu originalul). Prestatorul trebuie sa asigure oameni specializati experti in audit financiar, managerial, precum si experti in guvernanta corporativa (documente doveditoare). Cel putin unul din expertii, desemnati de catre Prestator, implicati in implementarea contractului trebuie sa fie trebuie sa fie auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si expert contabil, membru activ al CECCAR (avand Legitimatiile vizate la zi).
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor in concordanta cu caietul de sarcini al achizitiei. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu caietul de sarcini al achizitiei. Durata acordului cadru este de 4 (patru) ani de la data semnarii acestuia, in conditiile stabilite prin intermediul caietului de sarcini, in baza caruia se vor atribui contracte subsecvente anuale in functie de necesitati.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, precum si documentele care insotesc oferta. Atat oferta cat si documentele insotitoare vor fi elaborate in limba roman?. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare serviciile ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. Se va incheia un acord cadru.
Criterii de atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta "pretul cel mai scazut" cu respectarea cerintelor tehnice descrise in caietul de sarcini al achizitiei.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe e-mail, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea acordului cadru. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 17-12-2018 ora 16:00 - termen expirat

"Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala.

Conditiile de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 10.01.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8
- data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei Municipiului Brasov din b-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.

Conditiile de participare generale si specifice ale concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte sociale, ramura de stiinta (RSI) - stiinte juridice, domeniul de licenta (DL) - drept, specializarea (S) - drept sau in domeniul fundamental (DFI) - stiinte sociale, ramura de stiinta (RSI) - stiinte administrative, domeniul de licenta (DL) - stiinte administrative, specializarea (S) - administratie publica;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Noul Cod Civil - Cartea I, Titlul IV; Cartea a III-a;
6. Noul Cod de Procedura Civila: Cartea I, Cartea a II-a;
7.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49, lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 28.11.2018 - 17.12.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
a) formularul de inscriere - tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro.).
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
Persoana de contact: d-na Lupu Georgiana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 28.11.2018

achizitie directa - 12-12-2018 ora 11:20 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada Bulevardul Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: agurita.stroe@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: Servicii de verificare si punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor prevazute in obiectivul "Dezvoltare Zona Economica Brasov Nord-Centru de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri"
Data limita depunere oferta: 12.12.2018 11:20
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 51500000-7 - Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)
Valoare estimata: 115.176,29 RON
Caiet de sarcini: Caiet de sarcini cu anexa.pdf.p7s
Descriere contract: Servicii de verificare, asistenta tehnica, reparatii si punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor prevazute in obiectivul "Dezvoltare Zona Economica Brasov Nord-Centru de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri"
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu caietul de sarcini al achizitiei. Durata contractului este de 120 de zile de la data semnarii contractului, in conditiile stabilite prin intermediul caietului de sarcini.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, precum si documentele care insotesc oferta. Atat oferta cat si documentele insotitoare vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare serviciile ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate. Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus.
Criterii de atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta "pretul cel mai scazut" cu respectarea cerintelor tehnice descrise in caietul de sarcini al achizitiei pentru echipamentele din Anexa la caietul de sarcini.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe e-mail, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 03-12-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unor functiei publice de executie temporar vacante din cadrul Primariei Municipiului Brasov:
- consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef;
- inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef;
- inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica.

Conditii de desfasurare:
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
- proba scrisa: 10.12.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr.8.
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in Domeniul fundamental (DFI) :
- Stiinte ingineresti - Domeniul de licenta ( DL): Inginerie civila, Specializarea (S): Constructii civile, industriale si agricole;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.

Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul
Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5), lit. b ) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata;
6. Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.C.L. nr. 927/2006 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta amenajate in municipiul Brasov, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.C.L. nr. 251/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea sistemului de parcare din municipiul Brasov, cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada de depune a dosarele de concurs: in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv in perioada 26.11.2018 - 03.12.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni -Camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihai Adina - inspector - Serviciul Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 26.11.2018

achizitie directa - 22-11-2018 ora 12:04 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
ANUNT

Denumire contract: ACTUALIZARE PUZ Zona istorica Brasov
Data limita depunere oferta: 22.11.2018 12:04
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
Valoare estimata: 67.226,89 RON
Caiet de sarcini: Tema de proiectare.pdf
Descriere contract: Se propun spre studiu amplasamentele analizate si reglementate conform documentatiei de urbanism PUZ "Zona istorica Brasovul Vechi" si "Centrul istoric - Cetatea Brasovului", aprobata cu HCL nr.797/2009.Zona studiata este partial in domeniul public si in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice. Pe baza unei identificari clare a situatiei juridice a intregii zone studiate se vor propune o serie de metode de informare si consultare a locuitorilor din zonele studiate, in conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010.Scopul final documentatiei este de a actualiza planul urbanistic zonal existent, prin stabilirea coordonatelor necesare unei dezvoltari ulterioare controlate, desfasurate intr-un cadru actualizat si functional, caracterizat de o crestere constanta a gradului de finisare a imaginii urbane (restaurarea, conservarea si deparazitarea fondului construit valoros, reorganizarea circulatiilor, reinventarea spatiului public) si pornind de la premisa ca zona istorica are un rol catalizator pentru dezvoltarea urbana. Contractantul va realiza studiile de fundamentare mentionate si documentatiile necesare pentru finalizarea procesului de avizare (obtinerea avizelor/acorduri conform certificatului de urbanism).In cazul in care avizatorii solicita completari ale documentatiei in vederea eliberarii unui aviz, proiectantul va reface documentatiile conform solicitarilor avizatorilor va preda in termen de 5 zile lucratoare documentatia refacuta, fara a solicita beneficiarului costuri suplimentare fata de oferta. Prin grija contractantului se vor realiza eventualele studii suplimentare necesare obtinerii avizelor din certificatul de urbanism (ex Gospodarirea Apelor - Brasov, Agentia de Mediu etc.).In calitate de beneficiar, Primaria Municipiului Brasov va fi consultata pe tot parcursul elaborarii documentatiei. Beneficiarul va pune la dispozitia contractantului: -Suport topografic actualizat - sistem proiectie Stereo 70 vizat de OCPI Brasov, actualizat la scara 1:1000 pentru "Centrul istoric - Cetatea Brasovului"; -PUZ - "Zona istorica Brasovul Vechi" si "Zona de rezervatie de arhitectura Cetate Brasov" -parti relevante din documentatiile de urbanism aprobate in zona studiata - PUZ-uri (modificari partiale) si PUD-uri.
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. Termenul de predare al documentatiilor, este de maxim 4 luni de la data semnarii contractului, cu obligativitatea consultarii Beneficiarului pe parcursul prestarii serviciilor. Forma de prezentare: -Faze/ etape intermediare: Toate documentatiile care se vor preda la finalizarea unei faze sau etape vor fi editate in doua exemplare color, precum si in format electronic; -Avizare: Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acordurilor se vor elabora in concordanta cu solicitarile specifice ale autoritatilor de avizare; -La finalul contractului: 6 exemplare plotate color si un exemplar digital tip DWG sau echivalent. Se va folosi un soft de proiectare (CAD) pentru elaborarea PUZ-ului si se vor preda 6 ex. plotate si un exemplar digital in formatul proprietar al softului, precum si un format DWG (pentru compatibilitate GIS). Se recomanda suplimentar predarea in format PDF.Nu se admit componente de tip rastru;
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completata, in conformitate cu tema de proiectare si cu realitatea din teren". In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate. se vor respecta prevereile mentionate in Tema de proiectare anexata prezentului anunt.
Criterii de atribuire: criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut". Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale prestatorului - conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 22-11-2018 ora 12:01 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
ANUNT

Denumire contract: PUZ Zona Garii si Ridicare topografica Zona Garii
Data limita depunere oferta: 22.11.2018 12:01
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
Valoare estimata: 63.025,21 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE SI PLANSA.pdf
Descriere contract: Achizitie plan urbanistic pentru realizare pasaj rutier peste linia de cale ferata situat intre B.dul Garii zona Sala Sporturilor si Str. Turnului. Documentatia de urbanism va stabili: Zonificarea functionala , intocmirea regulamentului de urbanism, introducerea tuturor documentatiilor de urbanism aprobate pana la data semnarii contractului, respectiv PUZ-uri, AC-uri, drumuri, retele tehnico-edilitare, corelarea documentatiei cu planurile urbanistice aprobate in zona , stabilirea categoriilor de contructii in ce priveste autorizarea, stabilirea distantelor minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor privind distanta intre obiective, vor fi prevazute in mod obligatoriu functiuni conexe locuirii, se va prezenta un studiu privind siguranta circulatiei , relationarea functionala cu celelalte zone adiacente. Zona studiata are o suprafata de aproximativ 50 ha. Ridicare Topografica PUZ zona Garii - Ridicarea topografica este o etapa obligatorie in conformitate cu prevederile ghidului privind metodologia de elaborare si continutul -cadru al planului urbanistic zonal indicativ gm -010-2000 . Suprafata aproximativa este de 50ha.
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. Termenul de predare al documentatiilor, este de maxim 4 luni de la data semnarii contractului, cu obligativitatea consultarii Beneficiarului pe parcursul prestarii serviciilor.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat ?i va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfa?oare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situa?ia in care ofertantul nu indepline?te oricare (una) dintre cerin?ele minime obligatorii, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completata, in conformitate cu tema de proiectare si cu realitatea din teren". In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
Criterii de atribuire: criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut". Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale prestatorului - conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 22-11-2018 ora 14:40 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: Asigurarea bunurilor apartinand Domeniului Schiabil din Poiana Brasov
Data limita depunere oferta: 22.11.2018 14:40
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)
Valoare estimata: 92.788,04 RON
Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI.pdf
Descriere contract: Bunurile apartinand domeniului schiabil necesita a fi asigurate impotriva riscurilor de incendiu, trasnet, explozie, caderi accidentale de corpuri, furt, vandalism, inundatie, cutremur, avalanse de zapada, greutate strat zapada, prabusire sau alunecare teren, fenomene atmosferice, daune produse de animalele salbatice, supratensiune, scurtcircuit, dupa cum urmeaza : 1. Asigurare utilaje neinmatriculabile (tip CASCO) pentru autovehicule (utilaje) neinmatriculabile pentru 4 masini de batut zapada tip Pisten Bully 2. Asigurare pentru Instalatiile de transport pe cablu pe partia Lupului si in zona Ruia - Instalatie transport pe cablu - Telescaun 6 CLD Ruia - include statia superioara si inferioara Ruia, fundatii piloni, constructie garaj pentru scaune de 370 mp, echipament sky-data cu 5 porti la statia inferioara Ruia Instalatie transport pe cablu - Telescaun 4 CLF Lupului - include statia superioara si inferioara Lupului, fundatii piloni, echipament sky-data cu 3 porti la statia inferioara Lupului 3. Asigurare instalatii pentru producere zapada artificiala - 120 lancii pentru zapada si 29 tunuri pentru zapada - conform anexe 1,2 si 3. 4. Asigurare constructii/instalatii anexe, aferente instalatiilor de producere a zapezii artificiale si a celor de transport pe cablu - conform anexa 4 (posturi de transformare, statii de compresoare, statii de pompare si cladirile aferente, fibra optica, cabluri electrice, retea apa, retea de aer, camine prefabricate pentru hidranti, statie de compresoare, sistem de automatizare si control al masinilor de producere zapada etc). 5. Asigurare masini/aparate de retur carduri RFID Skidata - 2 buc achizitionate in 2017 Pentru asigurarea utilajelor neinmatriculabile (tip CASCO) pentru 4 masini de batut zapada tip Pisten Bully, polita se va incheia pentru o perioada de 5 luni, incepand cu 01.12.2018. Pentru celelalte asigurari pentru instalatii de producere zapada, instalatii de transport pe cablu si constructii/instalatii anexe, masini/aparate de retur carduri RFID Skidata polita se va incheia pentru o perioada de 12 luni, cu incepere de la 24.12.2018.
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu caietul de sarcini anexat prezentului anunt. Pentru asigurarea utilajelor neinmatriculabile(tip CASCO) pt 4 masini de batut zapada tip Pisten Bully,Polita se va incheia incepand cu data de 01.12.2018, pentru o perioada de 5 luni de la semnare, Asigurare pentru Instalatiile de transport pe cablu pe partia Lupului si in zona Ruia, Asigurare instalatii pentru producere zapada artificiala - 120 lancii pentru zapada si 29 tunuri pentru zapada, Asigurare constructii/instalatii - anexe (posturi de transformare, statii de compresoare, statii de pompare si cladirile aferente, fibra optica, cabluri electrice, retea apa, retea de aer, camine prefabricate pentru hidranti, statie de compresoare, sistem de automatizare si control al masinilor de producere zapada etc), Asigurare masini/aparate de retur carduri RFID Skidata - Polita se va incheia pentru o perioada de 12 luni, cu incepere de la 24.12.2018. Valabilitate oferta - cel putin pana la data de 31.12.2018
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criterii de atribuire: In urma evaluarii ofertelor, achizitia se va efectua cu operatorul economic care indeplineste cerintele impuse si care prezinta "pretul cel mai scazut" pentru intreg pachetul. Ofertele vor fi valabile cel putin pana la data de 31.12.2018 Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 15-11-2018 ora 08:46 - termen expirat


NR ANUNT: ADV1048018
TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
DATA CREARE: 09.11.2018 08:50
DATA PUBLICARE: 09.11.2018 10:42
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
ANUNT

Denumire contract:
PUZ Zona Garii + Ridicare topografica Zona Garii
Data limita depunere oferta:
15.11.2018 08:46
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:Servicii
Cod si denumire CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
Valoare estimata: 63.025,21 RON
Caiet de sarcini:
TEMA DE PROIECTARE SI PLANSA.pdf
Descriere contract:
Achizitie plan urbanistic pentru realizare pasaj rutier peste linia de cale ferata situat intre B.dul Garii zona Sala Sporturilor si Str. Turnului. Documentatia de urbanism va stabili: Zonificarea functionala , intocmirea regulamentului de urbanism, introducerea tuturor documentatiilor de urbanism aprobate pana la data semnarii contractului, respectiv PUZ-uri, AC-uri, drumuri , retele tehnico-edilitare, corelarea documentatiei cu planurile urbanistice aprobate in zona , stabilirea categoriilor de contructii in ce priveste autorizarea , stabilirea distantelor minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor privind distanta intre obiective, vor fi prevazute in mod obligatoriu functiuni conexe locuirii, se va prezenta un studiu privind siguranta circulatiei , relationarea functionala cu celelalte zone adiacente. Zona studiata are o suprafata de aproximativ 50 ha. Ridicare Topografica PUZ zona Garii - Ridicarea topografica este o etapa obligatorie in conformitate cu prevederile ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal indicativ gm -010-2000 . Suprafata aproximativa este de 50ha.
Conditii referitoare la contract:
Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. Termenul de predare al documentatiilor, este de maxim 4 luni de la data semnarii contractului, cu obligativitatea consultarii Beneficiarului pe parcursul prestarii serviciilor.
Conditii de participare:
Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care inso?esc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completata, in conformitate cu tema de proiectare si cu realitatea din teren". In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
Criterii de atribuire:
Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut". Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale prestatorului - conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Informatii suplimentare:
Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.


Documente anexate: PUZ ZONA GARII.zip

concurs - 13-11-2018 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 26.11.2018 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.

  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 25.10.2018 - 13.11.2018.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  Atributiile prevazute in fisa postului aferente functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent sunt:
  1. inregistreaza nasterile produse pe raza municipiului Brasov;
  2. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de adoptie;
  3. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
  4. inregistreaza casatoriile incheiate in raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov;
  5. inscrie mentiunile de divort pe baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
  6. inregistreaza decesele produse pe raza municipiului Brasov;
  7. intocmeste comunicari de nasteri, comunicari de deces;
  8. intocmeste lista certificatelor anulate, divorturilor la Serviciul de Evidenta a Persoanelor;
  9. intocmeste borderourile livretelor militare, pentru persoanele decedate si supuse obligatiilor militare;
  10. intocmeste lista persoanelor decedate, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov si le transmite la S.C. R.I.A.L. Brasov, pentru verificarea regimului juridic al locuintelor in conformitate cu H.C.L. nr. 51/28.02.2000;
  11. intocmeste lista persoanelor decedate sub 18 ani, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, care beneficiaza de alocatii de stat si le transmite la Agentiei pentru Prestatii Sociale Brasov;
  12. intocmeste lista persoanelor decedate cu drept de vot si le transmite la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, din raza teritoriala de la ultimul domiciliu, in vederea radierii din listele electorale;
  13. intocmeste opisul alfabetic precum si registrul desfasurator al certificatelor de stare civila;
  14. preia declaratiile de bunuri pentru intocmirea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale si le preda sefului de serviciu;
  15. intocmeste, inscrie si expediaza mentiunile de modificare a starii civile a persoanelor;
  16. intocmeste actele de stare civila corespunzatoare, urmare aprobarilor date de Primarul Municipiului Brasov;
  17. solutioneaza corespondenta repartizata in termenele legale;
  18. elibereaza certificate de stare civila sau dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor indreptatite, precum si cele solicitate prin corespondenta;
  19. completeaza si expediaza extrase (de nastere, casatorie, deces) la cererea autoritatilor publice;
  20. intocmeste si elibereaza livretele de familie cu ocazia oficierii casatoriei;
  21. intocmeste si elibereaza livretele de familie familiilor constituite pana la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 495/1997, la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
  22. asigura actualizarea datelor din livretul de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului;
  23. da relatii, in timpul programului cu publicul, cu privire la activitatea Serviciului de Stare Civila;
  24. asigura desfasurarea activitatii peste programul normal de munca, precum si in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, conform programarilor facute;
  25. solutioneaza cererile si toate lucrarile repartizate in termenele legale, descarcandu-le in baza de date: Regist;
  26. constata contraventiile si aplica sanctiunile la regimul actelor de stare civila, urmarind incasarea amenzilor aplicate;
  27. opereaza sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile cu privire la anularea, modificarea, completarea actelor de stare civila;
  28. opereaza dispozitiile de primar privind rectificarea unui act de stare civila;
  29. opereaza sentintele civile ramase definitive si irevocabile privind stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, etc.;
  30. opereaza si solutioneaza conform procedurii mentiunile de pierdere, renuntare, redobandire si acordarea cetateniei romane;
  31. asigura ducerea mapelor la semnat, conform programarii;
  32. intocmeste situatia statistica si o expediaza cu buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica la termenele stabilite;
  33. introduce in calculator datele cuprinse in actele inscrise in registrele de stare civila;
  34. intocmeste anunturi (afise) cu privire la informatiile de interes public si le afiseaza la avizierul institutiei;
  35. afiseaza publicatiile privind incheierea unei casatorii;
  36. primeste cererile de solicitari de aprobare a transcrierilor certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine si le transmite D.J.C.E.P. in vederea obtinerii avizului prealabil si intocmeste referatul de aprobare a primarului;
  37. primeste dosarele de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
  38. primeste cererile privind rectificarea unui act de stare civila;
  39. preia cererile de divort pe cale administrativa ;
  40. confrunta datele din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, certificand pentru conformitate copiile depuse;
  41. solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin intermediul Directiei Judetene Comunitare de Evidenta a Persoanelor, alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divort numar de certificat de divort;
  42. intocmeste si elibereaza certificatul de divort;
  43. intocmeste referatul de respingere a certificatului de divort, sau, dupa caz, intocmeste dispozitie de respingere a cererii de divort, in situatia prevazuta de lege.
  44. consilierul de stare civila desfasoara activitatea pe resoartele Serviciului de Stare Civila, anual, prin rotatie.
  45. opereaza pe marginea actului de casatorie mentiunile privind regimul matrimonial ales;
  46. respecta Procedura privind circuitul documentelor la Serviciul Stare Civila;
  47. indeplineste orice alte sarcini dispuse de sefii ierarhici superiori.
  BIBLIOGRAFIE
  - Constitutia Romaniei, republicata;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin H.G. nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca ;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, document ce atesta vechimea in munca/in specialitate, conform modelului din anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008;
  6. cazierul judiciar;
  7. copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;
  9. curriculum vitae, modelul comun european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Adeverintele privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011 care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in modelul din anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, sau se poate descarca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Bibliografia si conditiile specifice de ocupare a postului se vor afisa si pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:
  -sediul din Bd. Eroilor nr.8 Brasov, tel.0268/414460-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail office@spclepbv.ro, persoana de contact Isbasoiu Rodica-Lenuta, consilier la SPCLEP Brasov.
  Data afisarii: 25.10.2018, ora 8.00

  concurs - 13-11-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post contractual vacant:
 • Inspector de specialitate S II in cadrul Compartimentului Protectia Mediului - Directia Arhitect Sef

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  - data organizarii: - probei scrise 21.11.2018 - ora 10:00
  - interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr.286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate S II in cadrul Compartimentului Protectia Mediului - Directia Arhitect Sef
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti, domeniul de licenta (DL) - ingineria mediului;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei contractuale: minim 1 an;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
  3. O.U.G. nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
  5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;

  Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele original, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Brasov, telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 13.11.2018.
  Data afisarii anuntului: 29.10.2018

  concurs - 12-11-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din cadrul Consiliului Local Brasov organizeaza examen de promovare in gradul profesional pentru urmatoarele functii publice de executie, astfel:
  - 2 posturi de consilier, nivel studii superioare, grad profesional asistent in consilier, nivel studii superioare, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila.
  1) Conditii de participare la examen:
  a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  b) sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
  c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2) Conditii de desfasurare a examenului:
  Examenul se desfasoara la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, Bd. Eroilor nr.8 , dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in data de 23.11.2018, ora 09:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  - dosarele de inscriere se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare in grad profesional, la secretariatul comisiei de concurs si vor contine in mod obligatoriu actele prevazute la art.127 din H.G.nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Atributii prevazute in fisa postului pentru functia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila sunt urmatoarele:
  1. Inregistreaza nasterile produse pe raza municipiului Brasov;
  2. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de adoptie;
  3. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
  4. inregistreaza casatoriile incheiate in raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov;
  5. inscrie mentiunile de divort pe baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
  6. inregistreaza decesele produse pe raza municipiului Brasov;
  7. intocmeste comunicari de nasteri, comunicari de deces;
  8. intocmeste lista certificatelor anulate, divorturilor la Serviciul de Evidenta a Persoanelor;
  9. intocmeste borderourile livretelor militare, pentru persoanele decedate si supuse obligatiilor militare;
  10. intocmeste lista persoanelor decedate, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov si le transmite la S.C. R.I.A.L. Brasov, pentru verificarea regimului juridic al locuintelor in conformitate cu H.C.L. nr. 51/28.02.2000;
  11. intocmeste lista persoanelor decedate sub 18 ani, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, care beneficiaza de alocatii de stat si le transmite la Agentiei pentru Prestatii Sociale Brasov;
  12. intocmeste lista persoanelor decedate cu drept de vot si le transmite la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, din raza teritoriala de la ultimul domiciliu, in vederea radierii din listele electorale;
  13. intocmeste opisul alfabetic precum si registrul desfasurator al certificatelor de stare civila;
  14. preia declaratiile de bunuri pentru intocmirea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale si le preda sefului de serviciu;
  15. intocmeste, inscrie si expediaza mentiunile de modificare a starii civile a persoanelor;
  16. intocmeste actele de stare civila corespunzatoare, urmare aprobarilor date de Primarul Municipiului Brasov;
  17. solutioneaza corespondenta repartizata in termenele legale;
  18. elibereaza certificate de stare civila sau dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor indreptatite, precum si cele solicitate prin corespondenta;
  19. completeaza si expediaza extrase (de nastere, casatorie, deces) la cererea autoritatilor publice;
  20. intocmeste si elibereaza livretele de familie cu ocazia oficierii casatoriei;
  21. intocmeste si elibereaza livretele de familie familiilor constituite pana la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 495/1997, la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
  22. asigura actualizarea datelor din livretul de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului;
  23. da relatii, in timpul programului cu publicul, cu privire la activitatea Serviciului de Stare Civila;
  24. asigura desfasurarea activitatii peste programul normal de munca, precum si in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, conform programarilor facute;
  25. solutioneaza cererile si toate lucrarile repartizate in termenele legale, descarcandu-le in baza de date: Regist;
  26. constata contraventiile si aplica sanctiunile la regimul actelor de stare civila, urmarind incasarea amenzilor aplicate;
  27. opereaza sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile cu privire la anularea, modificarea, completarea actelor de stare civila;
  28. opereaza dispozitiile de primar privind rectificarea unui act de stare civila;
  29. opereaza sentintele civile ramase definitive si irevocabile privind stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, etc.;
  30. opereaza si solutioneaza conform procedurii mentiunile de pierdere, renuntare, redobandire si acordarea cetateniei romane;
  31. asigura ducerea mapelor la semnat, conform programarii;
  32. intocmeste situatia statistica si o expediaza cu buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica la termenele stabilite;
  33. introduce in calculator datele cuprinse in actele inscrise in registrele de stare civila;
  34. intocmeste anunturi (afise) cu privire la informatiile de interes public si le afiseaza la avizierul institutiei;
  35. afiseaza publicatiile privind incheierea unei casatorii;
  36. primeste cererile de solicitari de aprobare a transcrierilor certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine si le transmite D.J.C.E.P. in vederea obtinerii avizului prealabil si intocmeste referatul de aprobare a primarului;
  37. primeste dosarele de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
  38. primeste cererile privind rectificarea unui act de stare civila;
  39. Preia cererile de divort pe cale administrativa ;
  40. Confrunta datele din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, certificand pentru conformitate copiile depuse;
  41. Solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin intermediul Directiei Judetene Comunitare de Evidenta a Persoanelor, alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divort numar de certificat de divort;
  42. Elibereaza certificatul de divort;
  43. Consilierul de stare civila desfasoara activitatea pe resoartele Serviciului de Stare Civila, anual, prin rotatie.
  44. Opereaza pe marginea actului de casatorie mentiunile privind regimul matrimonial ales;
  45. Respecta Procedura privind circuitul documentelor la Serviciul Stare Civila;
  46. Asigura conditiile de climatizare, sonorizare, curatenie si ale celorlalte cerinte bunei functionari in spatiul special destinat solemnitatii oficierii, precum si in celelalte spatii destinate Serviciului Stare Civila;
  47.Indeplineste orice alte sarcini dispuse de sefii ierarhici superiori.

  Bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional din cadrul Serviciului Stare Civila
 • Constitutia Romaniei, republicata;
 • Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
 • Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
 • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Dosarul va contine urmatoarele documente:
  a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  c) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.
  Dosarul de inscriere la examen se depune la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din Brasov, Bd. Eroilor nr.8 pana la data de 12.11.2018 ora 16:00.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului, sau se poate descarca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Bibliografia si conditiile specifice pentru examenul de promovare in gradul profesional se vor afisa si pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor sunt:
  -sediul din Bd. Eroilor nr.8 Brasov, tel.0268/414460-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail office@spclepbv.ro, persoana de contact Isbasoiu Rodica-Lenuta, consilier la SPCLEP Brasov.
  Data afisarii: 23.10.2018 ora 8:00

  concurs - 07-11-2018 ora 16:00 - termen expirat


  Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:
  I. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol si Fond Funciar - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala;
  II. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala.
  Conditiile de desfasurare:
  Data organizarii:
  - probei scrise:21.11.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8
  - data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei Municipiului Brasov din b-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
  I. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol si Fond Funciar - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti, domeniul de licenta (DL) - inginerie geodezica;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
  - perfectionare/ specializare in domeniul evaluare proprietati imobiliare.
  BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol si Fond Funciar - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
  1. Constitutia Romaniei, republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
  8. Legea nr. 287/2009, republicata, privind Codul civil - Cartea a III -a - despre bunuri.
  II. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte sociale, ramura de stiinta (RSI) - stiinte juridice, domeniul de licenta (DL) - drept, specializarea (S) - drept;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala:
  1. Constitutia Romaniei, republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Noul Cod Civil - Cartea I, Titlul II si Titlul IV; Cartea a III-a;
  6. Noul Cod de Procedura Civila: Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I, Titlul II; Cartea a V-a;
  7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49, lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 19.10.2018 - 07.11.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
  a) formularul de inscriere - tip;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro.).
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
  Persoana de contact: d-na Lupu Georgiana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI : 19.10.2018

  achizitie directa - 07-11-2018 ora 09:06 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Bulevardul Eroilor, Nr. 8
  Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/232
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: CRISTINA IULIA RACOVITA
  ANUNT
  Denumire contract: Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Reconversia functionala si reutilizarea terenurilor si suprafetelor abandonate aflate in proprietatea Municipiului Brasov - parc Rulmentul"
  Data limita depunere oferta: 07.11.2018 09:06
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
  Valoare estimata: 130.000,00 RON
  Caiet de sarcini: Caiet de sarcini.pdf
  Descriere contract: Scopul serviciilor pentru care se organizeaza achizitia este realizarea unui Studiu de Fezabilitate si a tuturor studiilor de specialitate pentru proiectul: "Reconversia functionala si reutilizarea terenurilor si suprafetelor abandonate aflate in proprietatea Municipiului Brasov - parc Rulmentul", in vederea cresterii suprafetelor de spatii verzi in zonele urbane si periurbane. Obiectivul specific al studiului de fezabilitate este: 1.1 Stoparea extinderii insulelor de caldura in perioadele de seceta urbana. Masuri 1.1.1. Cresterea suprafetelor verzi. Scopul serviciilor: Proiectul raspunde in mod direct obiectivului specific prin amenajarea unui parc pe o suprafata de aproximativ 1900 mp, proprietatea municipiului Brasov, pe terenul cu CF nr. 112427 - suprafata abandonata in fata fostelor hale industriale Rulmentul, din Municipiul Brasov. Proiectul va contribui astfel la cresterea suprafetei spatiilor verzi la nivelul municipiului, prin reconversia unor spatii degradate in spatii verzi si de recreere, spre beneficiul locuitorilor. Ofertantul trebuie sa conduca toate activitatile legate de realizarea diverselor sondaje, colectarea datelor si analizarea acestora indiferent de domeniu de activitate implicat (de ex. topografie, geotehnica, retele edilitare, mediu, transport si trafic, etc). Serviciile pe care elaboratorul le va presta in vederea elaborarii studiului de fezabilitate vor include, insa nu se vor limita la urmatoarele: investigatii, anchete, studii, servicii de proiectare, analize, evaluari etc.
  Conditii referitoare la contract: Termenul de predare al Studiului de fezabilitate este de 30 de zile de la transmiterea ordinului de incepere. Urmand ca in 15 zile sa fie predate toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism. Pe durata desfasurarii studiului de fezabilitate, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de lucru cu beneficiarul pentru diverse validarii si agreari de solutii/variante. Documentatia se va elabora conform cerintelor din caietul de sarcini, redactat in limba romana. Plata contractului se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar. Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta prevederile contractului, acesta are obligatia de a notifica acest lucru in timp util achizitorului. In cazul in care achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de executie, achizitorul are dreptul de a solicita penalitati prestatorului. Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a contractului. Derularea contractului se va face cu respectarea clauzelor atat de beneficiar cat si de prestator. In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
  Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completata, in conformitate cu caietul de sarcini si cu realitatea din teren". In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
  Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.


  Documente anexate: SF Parc Rulmentul.zip

  achizitie directa - 07-11-2018 ora 15:34 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
  Tara: Romania
  Tel: +40 268416550/128/232
  Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
  In atentia: CRISTINA IULIA RACOVITA
  ANUNT
  Denumire contract: Inchirierea de utilaje si echipamente cu operator necesare pentru aducerea in stadiu de normalitate in cazul producerii de situatii de urgenta pe teritoriul municipiului Brasov
  Data limita depunere oferta: 07.11.2018 15:34
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
  Valoare estimata: 25.210,08 RON
  Caiet de sarcini: Caiet de sarcini.pdf
  Descriere contract: Scopul serviciilor pentru care se organizeaza achizitia este asigurarea unei capacitati de interventie specializata, corespunzator tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul si populatia, in timpi de raspuns optimi, indiferent de locul si momentul in care se produce situatia de urgenta pe teritoriul municipiului Brasov.
  Conditii referitoare la contract: Durata contractului este de la data semnarii acestuia si pana la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu act aditional, pe o perioada de 4 luni, in functie de fondurile bugetare aprobate.
  Conditii de participare: Activitatea de prevenire in domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigura de catre serviciile de urgenta, prin structuri specializate, in conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit legii nr. 481/ 2004 republicata privind protectia civila. Pentru asigurarea unei interventii eficiente in cazul unor situatii de urgenta, este necesara inchirierea de utilaje si de echipamente cu operator pentru rezolvarea starii generate, conform caietului de sarcini anexat prezentului anunt. Serviciile de interventie vor fi derulate sub forma actiunilor efectuate la solicitare beneficiarului, prin intermediul dispeceratului, prestatorului de servicii are va avea obligatia de a asigura prezenta utilajelor in locurile solicitate in termen de 1-2 ore din momentul efectuarii solicitarii telefonice. Prestatorul de servicii va prezenta lista de utilaje ce for fi utilizate cu personal propriu autorizat in derularea contractului. Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a contractului. Se va prezenta oferta tehnica si financiara, conform prevederilor caietului de sarcini.
  Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut >Informatii suplimentare: -

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte




  Harta generala Brasov

  Romania





  PARTENERIATE

  energy