• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  De astăzi, parcarea din Poiana Braşov este funcţională


  29.05.2017

  Vineri, 26.05.2017, primarul George Scripcaru a prezentat parcarea supraetajată din Poiana Braşov (poiana de jos, vis-a-vis de Cabana Junilor).
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 06-07-2017 ora 12:00

Municipiul Brasov in calitate de actionar al S.C. RATBV S.A., prin Comisia de selectie numita prin HCL nr.82/2017, asistata de expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L., anunta declansarea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru 5(cinci) posturi de administrator, membri ai Consiliului de Administratie al S.C. RATBV S.A., procedura ce va fi derulata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si modificarile ulterioare aduse de Legea 111/2016 si de HG 722/2016.
Conditiile de participare, cerintele si criteriile de selectie precum si etapele procesului de selectie se gasesc pe pagina web a Primariei Municipiului Brasov - www.brasovcity.ro la sectiunea "licitatii si concursuri " si pe cea a S.C. RATBV S.A. - www.ratbv.ro la sectiunea "Home" si "RATBV- consiliu de administratie"
Depunerea dosarelor se poate face pana pe data de 06.07.2017, in plic inchis si sigilat pe care se scrie textul " Candidatura pentru Consiliul de Administratie al S.C. RATBV S.A../ Nume si Prenume candidat/ A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor"."
- fie depus la Registratura Primariei Municipiului Brasov din Brasov , Blvd. Eroilor, nr. 8, cod 500007
- fie trimis prin posta la adresa mentionata anterior
Suplimentar, dosarele se vor trimite si in format electronic la adresa de e-mail 109@pluri.ro cu titlul "Candidatura CA RATBV__Nume__Prenume__".

concurs - 04-07-2017 ora 16:00

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 17.07.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs. Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 15.06.2017 - 04.07.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  " Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  " Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  " Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  " Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 15.06.2017

  concurs - 28-06-2017 ora 16.00

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante de:
 • Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartiment Analiza-Sinteza, Secretariat, Informatic - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 06.07.2017 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 21.06.2017 - 28.06.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie temporar vacante si anume:
  " studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice temporar vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  " Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia capitolelor V si VI;
  " Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  " Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139 sau tel. mobil 0747011819.
  Data afisarii: 21.06.2017, ora 8.00

  concurs - 26-06-2017 ora 16:00 - expira in 21 ore 28 minute

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante in data de 10.07.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, dupa cum urmeaza:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  I. Director executiv al Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 3 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  Bibliografia:
  - Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, modificata si completata;
  - Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020, februarie 2015 aprobata prin H.G. nr. 245/2015;
  - H.G. nr. 10072001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice;
  - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, actualizata;
  - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale si de investitii europene si ai instrumentelor UE conexe, Uniunea Europeana 2014;
  - Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020:
  o Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic a Programului Operational Regional 2014-2020;
  o Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
  - Ghidul de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligenta pentru perioada 2014 -2020

  II Sef birou al Biroului Dispecerat Tehnic din cadrul Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou al Biroului Dispecerat Tehnic din cadrul Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
  - sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef birou, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 2 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea,competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  Bibliografia:
  - Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, modificata si completata;
  - Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020, februarie 2015 aprobata prin H.G. nr. 245/2015;
  - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, Cartea I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata;
  - Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale si de investitii europene si ai instrumentelor UE conexe, Uniunea Europeana 2014;
  - Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020:
  o Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic a Programului Operational Regional 2014-2020;
  o Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 143 lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 26.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  a) formularul de inscriere - tip;
  b) copia actului de identitate;
  c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  e) copia carnetului de munca sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  f) cazierul administrativ.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 07.06.2017


  Documente anexate: Erata concurs.pdf

  achizitie directa - 26-06-2017 ora 24:00

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: CLAUDIA FEKETE , Tel. +40 268416550/128/232 , In atentia: DAN MIHAILEANU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Furnizarea si montarea de echipamente de fitness
  CPV: 37440000-4-Echipament de fitness (Rev.2)
  Descrierea contractului: Furnizarea si montarea de echipamente de fitness
  Valoarea estimata fara TVA: 131400.00 RON
  Conditii contract: Contractul de prestari servicii se va derula de la data semnarii acestuia si pana la data de 31.12.2017. Serviciile vor fi realizate cu personal calificat al prestatorului. Conditiile de desfasurare a activitatilor specifice pentru furnizarea si montarea de echipamente de fitness in municipiului Brasov si caracteristicile tehnice ale elementelor solicitate sunt detaliate in cuprinsul caietului de sarcini.
  Conditii participare: Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica a produselor furnizate cu respectarea cerintelor caietului de sarcini si oferta financiara cu anexa, va fi depusa pana la data de 26.06.2017 inclusiv, la registratura autoritatii contractante/Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bld. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat. Pentru montarea echipamentelor de fitness, ofertantii vor face dovada autorizarii pentru montarea si instalarea echipamentelor de agrement, eliberate de autoritatile competente in domeniu - I.S.C.I.R. sau echivalent, conform prevederilor H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement si a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei nr. 2154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor pentru efectuarea de lucrari de instalatii/echipamente".
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini. Va fi declarata castigatoare, oferta care intruneste pretul cel mai scazut pentru activitatea de furnizarea si montare de echipamente de fitness, conform anexei 1 la Caietul de Sarcini. Preturile prezentate in oferta, vor fi cele adjudecate in urma procedurii de achizitie publica si nu vor putea fi modificate pe durata de derulare a contractului.
  Termen limita primire oferte: 26.06.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri sau poate fi solicitata pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 19-06-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 03.07.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de conducere vacante:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
  I. Director executiv al Directiei Tehnice
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau cursuri postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 3 ani;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea,competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
  6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
  II. Sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau cursuri postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef serviciu, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 2 ani;
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Ordinul nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice, modificat prin Ordinul nr. 346/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor, indicative NE-033-05 din 30.11.2005.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 19.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 31.05.2017

  concurs - 14-06-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 26.06.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  I. Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica
  1. inspector clasa I grad profesional superior
  2. referent clasa III grad profesional principal

  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de referent clasa III se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata.
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional principal care necesita studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata.
  II. Serviciul Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane - Directia Arhitect Sef
  1. referent de specialitate clasa II grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent de specialitate clasa II se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  III. Compartimentul de Guvernanta Corporativa
  1. inspector clasa I grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  IV. Directa subordonare a Secretarului Municipiului Brasov
  1. consilier juridic clasa I grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. O.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 14.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 26.05.2017

  achizitie directa - 12-06-2017 ora 10:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: STROE AGURITA , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: DINCA ORANTES , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, agrement@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: TAIERE ARBORI IN MUNICIPIUL BRASOV
  CPV: 77211400-6-Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
  Descrierea contractului: SERVICII DE TAIERE ARBORI IN MUNICIPIUL BRASOV
  Valoarea estimata fara TVA: 84033.61 RON
  Conditii contract: Contractul de prestari servicii se va derula de la data semnarii acestuia si pana la data de 31.12.2017. Serviciile vor fi realizate cu personal calificat al prestatorului. Conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciilor de taieri de arbori prin aplicarea de tehnologii specifice, situati pe domeniul public si privat al municipiului Brasov, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare indeplinirii cerintelor in conditii de eficienta si siguranta. Specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, cantitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea serviciilor de taieri de arbori prin aplicarea de tehnologii specifice in Municipiul Brasov. Conform caietului de sarcini.
  Conditii participare: Oferta va fi depusa in original in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu specificatia obiectului achizitiei, pana la data de 12.06.2017, orele 10,00 la registratura autoritatii contractante/Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bld. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov. Pe plic se va mentiona "A nu se deschide inainte de data 12.06.2017, orele 12,00". Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini. Va fi declarata castigatoare, oferta care intruneste tariful mediu total cel mai mic rezultat din media tarifelor aferente operatiunilor specifice pentru activitatile de taiere arbori, conform anexei 1 la Caietul de Sarcini. Preturile si tarifele prezentate in oferta, vor fi cele adjudecate in urma procedurii de achizitie publica si nu vor putea fi modificate pe durata de derulare a contractului.
  Termen limita primire oferte: 12.06.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  achizitie directa - 12-06-2017 ora 10.00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: CECILIA DOICIU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Anexa 2B
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Servicii de organizare a evenimentului cultural de promovare a Brasovului la Linz - iunie 2017.
  CPV: 79952100-3-Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)
  Descrierea contractului: Organizarea si implementarea evenimentului cultural de promovare a Brasovului la Linz -27 iunie 2017 va consta in achizitia urmatoarelor servicii: 1) Servicii de organizare si prestare a evenimentului cultural si artistic: - organizarea unui program artistic cu muzica clasica si muzica populara interpretata la nai; 2) Servicii anexe si conexe organizarii si prestarii evenimentului cultural si artistic: - realizare si montare expozitie foto; - asigurarea albumului "Brasov - atmosfera, arhitectura si spatiu urban" si a cartii "Brasovul in 100 de poezii"; - asigurarea prezentei a doi mesteri populari si a unui producator de produse traditionale. 3)Servicii de cazare si transport pentru toate persoanele implicate.
  Valoarea estimata fara TVA: 36450.00 RON
  Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.
  Conditii participare: Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi depusa in original in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea "Oferta pentru servicii de organizare a evenimentului cultural de promovare a Brasovului la Linz - iunie 2017" si "A nu se deschide pana la data de 12.06.2017, orele 10,00" la Registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat pentru fiecare lucrare/serviciu in parte. Oferta tehnica si cea financiara se vor intocmi conform cu Caietul de Sarcini.
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini si a programului.
  Termen limita primire oferte: 12.06.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.

  achizitie directa - 12-06-2017 ora 11:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: CECILIA DOICIU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro Detalii anunt Tip anunt: Anexa 2B Tip contract: Servicii Denumirea achizitie: Servicii de organizare a evenimentului cultural de promovare a Brasovului la Nurenberg - Germania CPV: 79952100-3-Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) Descrierea contractului: Organizarea si implementarea evenimentului cultural de promovare a Brasovului la Nurenberg - 01-02 IULIE 2017 va consta in achizitia urmatoarelor servicii: 1) Servicii de organizare si prestare a evenimentului cultural si artistic: - organizarea unui program artistic cu muzica populara si cu muzica usoara 2)Servicii de cazare si transport pentru toate persoanele implicate Valoarea estimata fara TVA: 48600.00 RON Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. Conditii participare: Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va fi depusa in original in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea "Oferta pentru servicii de organizare a evenimentului cultural de promovare a Brasovului la Nurenberg - iulie 2017" si "A nu se deschide pana la data de 12.06.2017, orele 11,00" la Registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat pentru fiecare lucrare/serviciu in parte. Oferta tehnica si cea economica se vor intocmi conform cu Caietul de Sarcini. Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini si a programului. Termen limita primire oferte: Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.

  concurs - 09-06-2017 ora 12:00 - termen expirat

  ANUNT
  Concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu Brasov
  Primaria Municipiului Brasov, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, organizeaza concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu Brasov, aflat in subordinea Consiliului Local Brasov.
  Conditii de participare:
  Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  b) are capacitate deplina de exercitiu;
  c) are studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de activitate al institutiei:
  - Domeniul fundamental - Stiinte umaniste si arte; ramura de stiinta - Arte; Domeniul de licenta - Teatru si artele spectacolului, conform prevederilor H.G. nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017;
  d) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minimum 5 ani;
  e) are experienta in domeniul activitatii manageriale de minimum 3 ani sau specializari in domeniul managementului (referinta 1);
  f) nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  g) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
  h) cunoaste limba romana, scris si vorbit.
  Concursul se organizeaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si de solutionare a contestatiilor, elaborat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispozitia de primar nr. 1901/2017, dupa cum urmeaza:
  1. 16.05.2017, aducerea la cunostinta publica a:
  - conditiilor de participare la concurs,
  - caietului de obiective,
  - bibliografiei,
  - regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management,
  - datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
  2. 09.06.2017 ora 12:00, data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;
  3. 12.06.2017 - 14.06.2017, selectia dosarelor;
  4. 15.06.2017, anuntarea candidatilor privind selectia dosarelor;
  5. 16.06.2017 - 26.06.2017, analiza proiectelor de management - prima etapa;
  6. 27.06.2017, aducerea la cunostinta candidatilor a notei obtinute la prima etapa si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
  7. 29.06.2017, sustinerea proiectelor de management in cadrul unui interviu - a doua etapa;
  8. 30.06.2017, proba scrisa de departajare, dupa caz;
  9. 30.06.2017, aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica a rezultatului concursului si afisarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
  10. 03.07.2017 - 07.07.2017, depunerea contestatiilor, (luni-joi intre orele 8:00-12:30 si 13:30-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00);
  11. 10.07.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, in situatia in care nu au fost depuse contestatii;
  12. 10.07.2017 - 12.07.2017, solutionarea contestatiilor, dupa caz;
  13. 13.07.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, dupa solutionarea contestatiilor, prin afisare la sediul Primariei Municipiului Brasov.
  Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul. Eroilor nr. 8, Brasov, pana in data de 09.06.2017, ora 12:00 - Centrul de Informatii pentru Cetateni - parter, camera 1.
  Dosarul de concurs contine:
  Plicul A:
  a) cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;
  b) copie dupa actul de identitate;
  c) curriculum vitae (model European), conform modelului anexat;
  d) diplome de studii si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari (referinta 2);
  e) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  f) cazierul judiciar - in cazul persoanelor cu cetatenie romana sau acte similare in situatia persoanelor cu alta cetatenie;
  g) copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator), conform modelului anexat;
  h) declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;
  i) declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
  j) declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza, daca este cazul, sa renunte la postul de conducere detinut, in conditiile in care este declarat castigator in cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat;
  Atentie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.
  Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT
  Sub sanctiunea eliminarii din concurs, proiectul de management, trebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, in format scris, prezentat in dosar cu sina, si in format electronic (CD), fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (ex. motouri, etc.).
  Candidatii la concursul pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu din subordinea Consiliului Local Brasov, vor redacta proiectele de management ce vor avea maximum 100 de pagini inclusiv anexe (format A4, marginile paginii: stanga: 2 cm, dreapta: 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de baza si de 14 pentru titluri, fara pasaje subliniate, bold sau italic (se aplica si titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanta dintre randuri de 1,5.
  Distanta dintre randuri solicitata se va folosi si in tabele, reprezentari grafice, etc.
  Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii romane.
  Paginile vor fi numerotate in partea dreapta jos, incepand cu prima pagina.
  Eventualele fotografii, grafice, prezentari in Power Point sau alte prelucrari de imagine vor fi incluse obligatoriu in anexe.
  Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: "Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu".
  Proiectul de management va fi salvat pe CD in format pdf.
  Proiectul de management trebuie sa respecte intocmai structura din caietul de obiective, precum si numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.
  La intocmirea propriei analize (socioculturale, a activitatii institutiei, etc.) se vor pastra subtitlurile din caietul de obiective, analiza constand in interpretarea datelor de catre candidat in vederea extragerii informatiilor relevante, necesare in construirea propunerilor privind conducerea si dezvoltarea institutiei.
  Proiectele manageriale care nu respecta conditiile de mai sus vor fi eliminate din concurs in etapa de selectie.
  La depunerea dosarului de concurs copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Documentele depuse intr-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traduceri legalizate.
  Regulamentul concursului si caietul de obiective se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Municipiului Brasov (www.brasovcity.ro).
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Brasov, telefon 0268/416550, int. 147 - Biroul Resurse Umane, sau int. 138 - Compartimentul Monitorizare Cultura si Sport, (luni-joi intre orele 8:00-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00).
  BIBLIOGRAFIE:
  - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entita?ilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Strategia pentru cultura a Municipiului Brasov aprobata prin HCL nr. 478/2015, care se gaseste pe site-ul Primariei Brasov, www.brasovcity.ro - Primaria Brasov - Proiecte - Proiecte culturale 2017 - Strategie Culturala.
  ________________________________________

  1 Conditia de pregatire sau experienta in management poate fi substituita de pregatirea in management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienta in conducerea unei institutii, companii, organizatii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverinta.
  2 In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari in alta tara, trebuie sa fie insotite de dovada recunoasterii acestora in Romania, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate in considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.

  concurs - 07-06-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 22.06.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  I. Serviciul Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
  1. inspector clasa I grad profesional asistent
  2. consilier clasa I grad profesional principal
  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea: constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea: constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  II. Serviciul Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala
  1. consilier juridic clasa I grad profesional superior (3 posturi)
  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Noul Cod Civil: Cartea I - Titlul IV, Cartea a III -a, Cartea a IV - a;
  7. Noul Cod de Procedura Civila: Cartea I, Cartea a II - a..
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 07.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147, (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 19.05.2017

  achizitie directa - 31-05-2017 ora 10:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: AGURITA STROE , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: BIANCA LORINCZ-KRAILA , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Servicii de mentenanta, dezvoltare si promovare website www.poianabrasovinfoturist.ro si promovare facebook si design logo Centrul de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov
  CPV: 72212224-5-Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)
  Descrierea contractului: Incheierea unui contract de prestari servicii de mentenanta, dezvoltare si promovare website www.poianabrasovinfoturist.ro si promovare facebook si design logo Centrul de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov
  Valoarea estimata fara TVA: 96200.00 RON
  Conditii contract: Conform celor mentionate in Caietul de sarcini ce se regasesc in atasament pe www.brasovcity.ro. Caietul de sarcini face referire la: servicii de mentenanta website www.poianabrasovinfoturist.ro,servicii de promovarea accentuata a site-ul www.poianabrasovinfoturist.ro, servicii de dezvoltare a site-ul www.poianabrasovinfoturist.ro,servicii de promovare Facebook a paginii Centrului de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov,servicii de de promovare Facebook,servicii design logo pentru CENTRULUI DE AGREMENT SI DIVERTISMENT DIN POIANA BRASOV. Durata contractului este de 8 luni de la data semnarii acestuia. Termenul de actualizare/modificare si introducerea de date noi se va face in 24 ore de la transmiterea acestora, inclusiv in week-end. Receptia serviciilor se va efectua lunar, la sediul Primariei Municipiului Brasov, cu sediul in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, si se va consemna in procesul verbal de receptie. Plata se face lunar, in urma semnarii procesului verbal de receptie, anexa la factura. Plata se va efectua prin ordin de plata, dupa receptia prestarii serviciilor, in baza procesului verbal de receptie confirmat de achizitor in prezenta prestatorului, in termen de 30 zile de la depunerea facturii la Centrul de Informatii pentru Cetateni.
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din Caietul de sarcini.Ofertantul va descrie serviciile prin prezentarea tuturor etapelor, activitatilor si subactivitatilor pe care le va realiza pentru atingerea obiectivelor contractului. Neindeplinirea in totalitate a uneia dintre cerintele minimale solicitate in caietul de sarcini conduce automat la respingerea ofertei, conform legislatiei in vigoare. Simpla declarare a respectarii cerintelor nu se va considera ca este o dovada a modalitatii in care acest lucru se va realiza, iar oferta tehnica va fi respinsa ca neconforma.Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta indicat in Sectiunea Formulare. Oferta financiara va fi structurata conform Cap.2 2 din Caietul de sarcini astfel:servicii mentenanta, dezvoltare si promovare website (Cap.2 2 A+B+C) pret/luna x 8 luni;servicii promovare Facebook (Cap.2 2 D) pret/luna x 8 luni;servicii design logo (Cap.2 2.E) pret. Pretul total, cu si fara TVA, va fi suma preturilor prezentate mai sus si va include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre Prestator in conditiile prevazute de prezentul Caiet de sarcini. In pretul ofertat trebuie incluse toate costurile necesare indeplinirii contractului, pentru toate serviciile din Caiet de sarcini. Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a acestuia.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care prezinta pretul total cel mai scazut, cu respectarea tuturor cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.
  Termen limita primire oferte: 31.05.2017
  Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov este 31.05.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, B-dul Eroilor nr.8 in plic sigilat si stampilat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data de 31.05.2017 ora 10:00". Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate. Nu se vor lua in calcul ofertele care au fost depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor. Aceste oferte vor fi returnate ofertantului, nedeschise, fiind respinse. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 29-05-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
 • proba scrisa in 13.06.2017 ora 10:00;
 • data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.

  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 08.05.2017 - 29.05.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 08.05.2017

  achizitie directa - 26-05-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Furnizare
  Denumirea achizitie: Realizare materiale de informare a populatiei in situatii de urgenta
  CPV: 22000000-0-Imprimate si produse conexe (Rev.2)
  Descrierea contractului: Se vor furniza materiale de informare a populatiei in situatii de urgenta, dupa cum urmeaza: 1).Afise A3, 150 g/mp, plicromatic - 1.000 buc.( pentru incendiu si cutremur) 2).Flayere A5, 1 big - hartie 130g/mp, fata-verso policromatic: - prevenire la incendiu, cutremur (apartamente) -10.000 - prevenire la incendiu, cutremur (case) -5.000 - prevenire la incendiu, inundatii (case) -5.000 - prevenire la accident chimic - 5.000
  Valoarea estimata fara TVA: 8403.36 RON
  Conditii contract: Produsele furnizate trebuie sa fie in conformitate cu specificatiile tehnice Certificate conform legislatiei in vigoare. Continutul tipariturilor (text flayere) va fi conform machetelor anexate la caietul de sarcini:(conf. Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4). Furnizorul se va asigura ca toate materialele utilizate in procesul de fabricatie au calitatea impusa de cerintele specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si garanteaza ca nu au efecte nocive asupra organismului uman.
  Conditii participare: Pentru toate produsele ofertate se va prezenta la sediul autoritatii contractante, in ziua deschiderii ofertelor, ca propunere tehnica, cate un rand de mostre, produs finit. Mostrele castigatorului se vor pastra pentru conformitate in vederea compararii cu produsele care se vor livra. Oferta va fi depusa in original in plic sigilat, cu stampila ofertantului si cu mentiunea "A nu se deschide inainte de data 26.05.2017, orele 12,00", la registratura autoritatii contractante / Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bd. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta va contine Propunerea tehnica si Oferta financiara, in 2 exemplare, 1 exemplar original si 1 exemplar copie, pe care se va mentiona:"Oferta pentru procedura de selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de servicii - Realizare materiale de informare a populatiei in situatii de urgenta". Oferta financiara, va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
  Criterii adjudecare: "Pretul cel mai scazut" in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerintele Caietului de sarcini, se resping ca neconforme. Preturile si tarifele prezentate in oferta, vor fi cele adjudecate in urma procedurii de achizitie publica si nu vor putea fi modificate pe durata de derulare a contractului. Ofertantul va fi inscris in CATALOGUL electronic SEAP.
  Termen limita primire oferte: 26.05.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy