• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto







Brasov City Bus


Galerie foto




PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică 7

"Virtual Registry of the (under – on – above) GrOund Infrastructures"

DESPRE PROIECT    STADIU    COMUNICATE   
Obiectivul proiectului: este de a realiza un registru virtual al infrastructurii existente in zone pilot, registru ce va putea fi preluat ulterior în întreaga Europă.

Proiectul intenţionează să elaboreze procedurile privind întocmirea hărţilor şi a dispoziţiilor de reglementare, pentru a crea un registru in Cloud a rețelelor de infrastructuri şi servicii conexe. Registrul se va realiza prin preluarea datelor si utilizarea acestora pe zone pilot din Italia, Portugalia şi Romania (date privind rețelele de electricitatea, gaz, telecomunicații).

Scopul proiectului este de a pune în aplicare în Cloud un registru virtual al infrastructuri de utilităţi pentru a oferi servicii noi, agregate şi inovatoare pentru mai multe grupuri ţintă, şi, în special, pentru a pregăti autorităţile publice pentru preluarea unor soluţii de livrare servicii publice online. Datele utilizate de platforma vor fi deschise prin urmare, uşor accesibile tuturor părţilor interesate – (cetăţeni, companii publice şi private, autorități publice). Toate datele furnizate vor fi stocate într-o baza de date, în format standardizat.

Obiectivele principale:
  a) Impulsionarea inovării prin:
 • Oferirea de servicii publice "deschise", care să permită cetățenilor, întreprinderile, în special IMM-uri şi sectorului public de a dezvolta noi servicii inovatoare bazate pe datele detinute.
 • Experimentarea migrării serviciilor publice in soluții de tip cloud
 • Îmbunătăţirea interoperabilităţii între administraţiile locale / regionale / nationale / internaționale.
 • Demonstrarea interoperabilității şi validarea specificațiilor comune serviciilor şi aplicaţiilor, cu scopul de a promova reutilizarea de aplicaţii şi servicii în medii cloud.
  b) impulsionarea transparenţei şi a încrederii prin:
 • Punerea în aplicare a principiului "informația trebuie furnizată o singură data către administrația publice".
 • Liberul acces la informații
 • Reutilizarea serviciilor de încredere existente de către cetăţeni şi mediul de afaceri
  Aspectele inovative ale soluției propuse in cadrul proiectului VIRGO:
 • Oferă interoperabilitatea sistemelor de informații, astfel încât naţiunile sa poată utiliza bazele de date geospaţiale pentru crearea politicilor, eficientizarea costurilor, îmbunătăţirea fluxurilor de lucru şi a serviciilor.
 • Gestionarea eficienta a politicilor privind informațiile
 • Publicarea şi menţinerea planurilor de teren digitale
  Rolul Municipiului Brașov este de partener pilot, responsabil cu:
 • Punere la dispoziția proiectului (publicate in Cloud) a datelor geospațiale cu caracter public despre teritoriu si infrastructura de utilități din Braşov
 • Furnizarea de proceduri, propuneri de reglementare şi standardizare a informațiilor geospaţiale precum şi studii de caz în fazele de analiză, proiectare, testare și optimizare a registrului virtual VIRGO
FINANŢARE
 • Valoare totală a bugetului aferent Municipiului Brașov de 314.422 euro fără TVA
 • Finanțarea nerambursabilă 157.211 euro fără TVA
Durate de implementare: 36 luni
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte






Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania





PARTENERIATE

energy