• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Programul de sprijinire a politicii în materie de TIC (”ICT” - Information and Communications Technologies) ”PSP” (Policy Support Programme)

" „i-Locate” („Indoor / outdoor Location and Asset Management Through open gEodata”)

DESPRE PROIECT   
DESCARCA APLICATIA [APK]

„i-Locate” („Indoor / outdoor Location and Asset Management Through open gEodata”) este un proiect de cercetare finanțat de către Comisia Europeană prin programul ICT Policy Support, Pilot Type B, Competitiveness and Innovation Framework Programme, în cadrul apelului de proiecte CIP-ICT-PSP-2013-7, CIP7-Theme 2 – Digital content, open data and creativity.

Numărul contractului de finanțare (grant agreement) GA: 621040

Proiectul va fi implementat de un consorțiu format la nivel european, alcătuit din următorii parteneri: Trilogis SRL (Italia); Cadzow Communications Consulting Limited (Anglia); Technische Universiteit Eindhoven (Olanda); GeoSYS Limited (Malta); GiStandards LTD (Anglia); Epsilon International (Grecia); Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia (Romania); U-HOPPER SRL (Italia); ZIGPOS GmbH (Germania); Industrial Software SRL (Romania); Epsilon Italia SRL (Italia); Municipiul Brasov (Romania); URBASOFIA SRL (Romania); Grad Rijeka (Croatia); UAT Baia Sprie (Romania); Technoport SA (Luxemburg); FIDA SOLUTIONS SRL (Romania); GISIG (Italia); Muzeul National Brukenthal (Romania); Azienda Provinciale per i servizi sanitari Provincia autonoma di Trento (Italia); Comune di Genova (Italia); Fondazione Bruno Kessler (Italia); MITERA (Grecia); Comune di Velletri (Italia).

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul urmărește să implementeze un centru virtual pentru date spațiale cu caracter deschis, vizând locații interioare ale unor spații publice. Acest fapt se preconizează a avea un impact economic semnificativ, și va facilita activitățile de afaceri / operaționale din spații interioare. În al doilea rând proiectul vizează crearea unui mediu de integrare deschis pentru asigurarea trasabilității în spații interioare/exterioare, și pentru gestionarea persoanelor și bunurilor. Sistemul va permite cetățenilor să fie ghidați, prin intermediul unui smartphone, în cadrul spațiilor publice interioare/exterioare. Sistemul va fi utilizat totodată pentru a localiza și optimiza managementul diverselor obiecte sau bunuri de inventar. Funcționarii publici sau alte persoane cu rol în gestionarea obiectelor de inventar vor putea localiza diverse bunuri pe o hartă și vor fi ghidați spre locația respectivă. După identificarea obiectului în cauză sistemul va permite citirea informațiilor relevante cu privire la respectivul obiect (instrucțiuni, informații privind mentenanța etc.), prin intermediul unui cod inteligent.

Tehnologia propusă va fi validată prin intermediul unor scenarii pilot în mai multe țări europene, accentul fiind pus pe domeniul medical (spitale, azile) și pe serviciile publice (administrație, muzee etc.). Rezultatele scenariilor pilot (care vor fi puse în practică pentru o perioadă de cel puțin 1 an) vor fi analizate pentru evaluarea impactului economic și social. O serie de activități orizontale vor asigura conștientizarea maximă și diseminarea rezultatelor proiectului. Numărul mare de IMM-uri implicate în cadrul proiectului va asigura exploatarea la cel mai înalt nivel a rezultatelor obținute.

  Rolul Municipiului Brașov este de partener pilot, responsabil cu validarea sistemului dezvoltat în proiect în cadrul unor scenarii pilot. În acest context, funcționalitățile validate includ următoarele:
 • Poziţionare în cadrul unei clădiri – cetăţenii pot vizualiza locaţia în care se află în timp real, prin intermediul unui smartphone.
 • Salvarea locaţiilor – cetăţenii pot salva în aplicaţie diverse locaţii din cadrul unei clădiri, astfel încât să poată reveni cu uşurinţă în anumite locuri de interes.
 • Managementul conţinutului – actualizarea informaţiilor cu privire la birourile din cadrul primăriei.
 • Livrarea de informaţii în timp real – datorită tehnologiilor de poziţionare interioară, aplicaţia detectează locaţia în care se află o anumită persoană, livrând informaţii relevante cu privire la un anumit birou / loc din instituţie.
 • Detectarea / trasarea unor rute specifice pentru persoanele cu dizabilităţi care vizitează instituţia.

  Beneficiile care rezidă din implementarea proiectului sunt următoarele:
 • Creșterea accesibilității cetățenilor Municipiului Brașov, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, la serviciile oferite în domeniul administrației publice locale, prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente.
 • Îmbunătățirea fluxurilor de lucru interne.
 • Creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii Municipiului Brașov la nivel european prin implicarea în cadrul rețelei de parteneriate create în cadrul consorțiului și prin interacțiunea cu reprezentanții de la nivelul Comisiei Europene.
 • Dezvoltarea competențelor angajaților Municipiului Brașov implicați în cadrul proiectului, prin dobândirea de cunoștințe în domeniul tehnologiilor de ultimă generație din sectorul IT (Location Based Systems).
 • Dezvoltarea rețelei de parteneriate în domeniul administrației publice locale, prin interacțiunea cu instituții cu domeniu de activitate similar.
 • Dotarea Municipiului Brașov cu tehnologie de ultimă generație în domeniul datelor spațiale vizând locații interioare ale unor spații publice (acces la aplicația software dezvoltată prin proiect).

FINANŢARE
  Valoarea totală a bugetului aferent Municipiului Brașov este de 48.150,00 euro, , fără TVA. Suma este defalcată în următoarele tipuri de costuri:
 • Costuri salariale în valoare de 25.500 euro (incluzând costurile totale aferente angajatorului, respectiv angajatului).
 • Costuri indirecte în valoare de 7.650 euro (costuri de regie).
 • Alte tipuri de costuri în valoare de 15.000 euro (costuri pentru investiții IT, costuri pentru deplasări).

Cuantumul finanțării nerambursabile este de 24.075 euro, reprezentând 50% din valoarea totală a costurilor eligibile aferente Municipiului Brașov.
Contribuția proprie este de 24.075 euro, reprezentând 50% din valoarea totală a costurilor eligibile aferente Municipiului Brașov.

DURATA

Durate de implementare: 36 luni

DESCARCA APLICATIA [APK]
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy