• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”
Domeniul major de intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”
Operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism – Organismul Intermediar pentru Turism

"Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov"

DESPRE PROIECT    COMUNICATE   
  OBIECTIVELE PROIECTULUI

  Obiectivul general: Promovarea potenţialului turistic al zonei Braşov prin crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) din Poiana Braşov şi dotarea corespunzătoare a acestuia, în scopul creşterii numărului turiştilor care vizitează această zonă.

  Obiective specifice:
  • Facilitarea accesului la informaţiile privind produsele turistice din Poiana Braşov, prin intermediul reţelei naţionale de centre multi-funcţionale specializate în turism;
  • Creşterea atractivităţii turistice pentru staţiunea montană Poiana Braşov, prin facilitarea accesului la informaţii specifice serviciilor de turism;
  • Creşterea numărului de sosiri turistice anuale în municipiul Braşov.
  Proiectul Centrul de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov are ca obiectiv crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) din Poiana Braşov şi dotarea corespunzătoare a acestuia, în scopul creşterii numărului turiştilor care vizitează această zonă şi conectarea acestuia la reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică.

  In cadrul acestui proiect se vor executa lucrări de construcţie şi amenajarea unei clădiri în Poiana Braşov, cu o suprafaţă construită de 61mp, în care se vor creea următoarele funcţiuni: spaţiu standuri cu o suprafaţă utilă de 10 mp, spaţiu informare cu o suprafaţă utilă de 34,50 mp şi spaţii anexe. Centrul Naţional de Informare şi promovare turistică din Poiana Braşov va fi dotat cu mobilier specific, echipamente IT şi dotări exterioare, şi, de asemenea, va dispune de personal de specialitate (2 persoane) pentru funcţionarea acestuia, conform normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

  Baza de date şi site-ul propriu de promovare şi informare al CNIPT care se vor crea în cadrul proiectului vor fi conectate obligatoriu la sistemul naţional integrat cu acces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice, ce va fi realizat de autoritatea publică centrală pentru turism.

  Prin intermediul CNIPT din Poiana Braşov se vor oferi turiştilor servicii şi pachete de programe specifice - oferte proprii, trasee turistice existente; materiale de promovare şi informative – hărţi, pliante, broşuri, CD –uri, informaţii despre obiective turistice naturale, cultural istorice, posibilităţi de cazare şi servirea mesei, restaurante, structuri de primire – hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri), precum şi bază de date computerizată în care pot găsi orice informaţie legată de zona turistică a Braşovului.

  Valoarea totală a proiectului este de 542.834 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 488.795 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Braşov la cheltuielile eligibile ale proiectului reprezintă 2% din valoarea acestora.

  Realizarea acestei investiţii va crea valoare adăugată, sub forma următoarelor beneficii economice, sociale şi de mediu:

  economice: obţinerea de venituri indirecte ca urmare a realizării investiţiei, respectiv prin:
  • facilitarea accesului la informaţii privind obiectivele turistice oferite de staţiunea Poiana Braşov şi zona Braşov;
  • creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona municipiului Braşov şi a operatorilor din turism Braşov, în medie cu 15,5%;
  • valorificarea potenţialului turistic specific care conduce la creşterea economică locală şi regională contribuind la crearea de noi locuri de muncă;
  • dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică care va crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini;
  • creşterea numărului de turişti şi tur operatori care apelează la serviciile centrului de informare din Poiana Braşov cu 15,5%;
  • creşterea numărului de sosiri turistice anuale în municipiul Braşov, prin facilitarea accesului la informaţiile privind produsele şi serviciile turistice din staţiunea Poiana Braşov în cadrul reţelei de centre de informare turistică naţionale specializate;
  • beneficii aduse operatorilor economici din turism şi din domenii conexe (transport, comerţ, confecţionarea de obiecte de artizanat etc.) care contribuie la dezvoltarea economică locală; se estimează o creştere a numărului turiştilor care vizitează staţiunea Poiana Braşov cu 0,5% pe an în primii 5 ani de la realizarea investiţiei.
  social:
  • menţinerea unui număr de 15 locuri de muncă în faza de implementare a proiectului şi crearea a 2 noi locuri de muncă în faza de operare a obiectivului de investiţii realizat;
  • facilitarea schimbului de informaţii în sectorul turistic între instituţii şi centrele de informare din zonele turistice, mărind astfel satisfacţia potenţialilor vizitatori care manifestă interes pentru obiectivele turistice din aceste zone.
  de mediu:
  • gestionarea optimă a consumurilor de energie electrică prin utilizarea de echipamente electrice eficiente din punct de vedere energetic;
  • utilizarea de materiale de construcţii pentru izolaţii termice cu performanţe ridicate, care să confere construcţiei eficienţă energetică sporită, asigurându-se astfel condiţiile pentru dezvoltarea durabilă şi eficienţă energetică.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


www.inforegio.ro

"Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy