• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli de creştere

"ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD EST"

Planuri integrate de dezvoltare urbană
Poli de creştere

DESPRE PROIECT    STADIU IMPLEMENTARE COMUNICATE

  Despre proiect:

  În data de 31 octombrie 2014 a fost semnat contractul de finanţare nr. 4852 prin care UAT Municipiul Braşov a primit finanţare nerambursabilă de la AM POR (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional) pentru implementarea proiectului ,,Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud Est’’.
  Scopul proiectului este creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

  Obiective

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia la nivel regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţilor locale.
  Obiectivele specifice vizate sunt:
  1. dezvoltarea unui coridor direct de acces între Centura Ocolitoare a Municipiului Braşov – Zona Economică BRASOV SUD-EST – Cartierul Noua – Cartierul Astra prin realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.
  2. creşterea gradului de mobilitate al locuitorilor între zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică şi de afaceri prin fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56.22% ca urmare realizării arterei propuse.
  3. îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu aproximativ 3.513 t CO2/zi precum şi prin amenajarea de noi piste de biciclete (4.504.50 mp) și spații verzi (4.750,00 mp).
  4. reorientarea cetăţenilor spre transportul ecologic ca urmare a amenajării de trotuare şi piste de ciclişti (în suprafaţă totală de 7.882,9 mp)

  Finantare:

  Valoarea totală a proiectului este de 16.045.863,52 lei, din care din care 14.776.196,10 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia proprie a beneficiarului este de 301.555,02 lei, reprezentând co-finanţarea eligibilă şi 968.112,40 lei valoarea neeligibilă a proiectului.

  Beneficii:

  Prin realizarea acestui proiect se crează beneficii directe pentru:
 • Municipiul Braşov, prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi creşterea gradului de accesibilitate şi mobilitate a persoanelor şi a mărfurilor, factor determinant pentru susţinerea dezvoltării economice a localităţii
 • Locuitorii municipiului Braşov şi ai localităţilor din Polul de Creştere Braşov. Conform datelor disponibile în urma recensământului, la nivelul anului 2012, comunităţile membre ale Polului de Creştere Braşov aveau un număr de aproximativ 417.966 de locuitori, din care 275.901 reprezentau populaţia municipiului Braşov. Ca urmare a implementării proiectului, locuitorii municipiului Braşov şi ai comunităţilor din Polul de Creştere vor beneficia de creşterea gradului de mobilitate prin fluidizarea traficului şi reducerea timpilor de parcurs şi o mai bună accesibilitate între zonele cu destinaţie rezidenţială şi cele cu funcţiune economică. Totodată, fluidizarea traficului pe arterele pe care se asigură în prezent accesul către Zona Economică Brașov Sud Est (Str. Zizinului, Bdul Saturn, Str. Poienelor din direcția Sibiu și Bacău, respectiv Str. Lacurilor, Str. Prunului, Str. Poienelor din direcția București-Predeal) va determina şi o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de mediu, sub forma diminuării poluării fonice şi a emisiilor poluante, de care vor beneficia toţi locuitorii municipiului Braşov și în special cei din cartierele Noua-Dârste și Astra (aproximativ 87.845 de persoane, conform Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Brașov). Nu în ultimul rând, îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură va genera direct şi dezvoltare economică prin atragerea unor noi investiţii în zonă iar creşterea ofertei de locuri de muncă va contribui la îmbunătăţirea nivelului de viaţă al locuitorilor.
 • Agenţii economici locali şi în special cei care îşi desfăşoară activitatea în Zona Economică Braşov Sud Est. Conform datelor furnizate de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în economia municipiului Braşov funcționau la sfârşitul anului 2009 un număr total de 23.603 agenţi economici activi. Dintre aceştia, un număr de 14.304 îşi desfăşoară activitatea la nivelul municipiului Braşov şi în zonele de influenţă economică ale acestuia şi urmează să beneficieze direct de implementarea proiectului prin îmbunătăţirea accesului la infrastructura de transport locală, regională şi naţională. Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii mărfurilor şi a persoanelor va genera înbunătăţirea procesului de aprovizionare şi de distribuţie a produselor şi serviciilor acestor societăţi, contribuind la creşterea competitivităţii lor pe piaţă.
 • Participanţii la traficul ce se va desfăşura pe noul drum care va asigura conexiunea Zonei Economice Braşov Sud Est cu centura ocolitoare a municipiului Brașov. Conform studiului de trafic realizat, se estimează că finalizarea investiției va genera un trafic de aproximativ 8.500 vehicule în fiecare zi care se va desfăşura pe noua arteră rutieră care se va realiza în cadrul proiectului. Participanţii la traficul ce se va derula pe această rută vor beneficia de fluidizarea circulaţiei şi reducerea semnificativă a timpilor de parcurs, ca urmare a eliminării necesităţii de a opta pentru arterele rutiere prin care se realizează în prezent accesul către Zona Economică Brașov Sud-Est prin interiorul municipiului.
 • şi beneficii indirecte pentru:
 • Potenţialii investitori ce vor fi atraşi în zonă ca urmare a dezvoltării infrastructurii de transport. Conform datelor furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, la finele anului 2011, investiţiile străine directe la nivelul economiei judeţului Braşov au atins valoarea de 716 milioane euro. Potrivit aceleiaşi surse, judeţul Braşov ocupă poziţia 6 în clasamentul pe ţară, raportat la valoarea capitalului social subscris în valută, după Municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov, Timiș, Bihor și Mureș, ceea ce demonstrează că judeţul şi implicit Polul de Creştere Braşov în continuare o atractivitate desoebită pentru investitori. Artera de transport realizată în cadrul proiectului va contribui la facilitarea accesului către zonele de dezvoltare economică desemnate la nivelul municipiului Brașov precum şi la asigurarea conexiunilor între acestea, reprezentând un factor esenţial pentru stimularea investiţiilor.
 • Agenţii economici din ţară şi din străinătate
  Implementarea proiectului va genera şi intensificarea schimburilor comerciale şi dezvoltarea relaţiilor de afaceri între aceşti agenţi economici și reprezentanţii mediului local de afaceri. Totodată, aceștia vor beneficia de o mai bună conexiune la drumurile regionale şi naţionale pentru transportul de mărfuri şi persoane care tranzitează Polul de Creştere Braşov.
 • Persoanele care tranzitează zona, inclusiv turiştii.
  Efectele pozitive generate de implementarea proiectului în privinţa acestei categorii de beneficiari vor consta eliminarea blocajelor de trafic, reducerea timpului de deplasare, a numărului de opriri şi a consumului de combustibili. Totodată, finalizarea investiţiei va contribui şi la creşterea atractivităţii zonei pentru turişti iar noua arteră rutieră va facilita accesul acestora la structurile cu destinaţie comercială şi de divertisment situate în Zona Economică Brașov Sud-Est.

 • DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 14 LUNI.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


www.regio.adrcentru.ro

"Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy