• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE


eFuncționar+. Servicii electronice si simplificare administrativă

“Proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA)”

Contract nr. 287/6.12.2018

Beneficiar: Municipiul Brasov

DESPRE PROIECT   
Scopul

Creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Brașov prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni si mediul de afaceri.

Prin acest proiect se urmărește Implementarea unei Platforme integrate front-Office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si pentru managementul integrat al fluxurilor de activități, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP"

Obiective specifice
 1. Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților si al înregistrărilor
 2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi soluții tehnice si servicii care sa fie furnizate online către cetățeni
 3. Îmbunătățirea abilitaților si cunoștințelor personalului municipiului Brașov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect si pentru gestionarea documentelor electronice
Rezultate

Implementarea acestui proiect va avea ca efect atât îmbunătățirea proceselor interne ale instituției, cât și a serviciilor furnizate către cetățeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor

Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) -II.4 (Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice) si II.5 (Îmbunătățirea proceselor interne la nivelul instituțiilor publice), III.1 (Reducerea birocrației pentru cetațeni) si III.2. (Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacitații administrației publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice).

Introducerea de Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate vor conduce spre următoarele rezultate de proiect:
 1. Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale;
 2. Platformă informatică de tip "portal" pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate;
 3. Platformă informatică de tip ”back-office” pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru semnare electronică și management arhivă achiziționată, configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office, inclusiv echipamente hardware pentru susținerea funcționării subsistemelor integrate;
 4. Se vor îmbunătăți cunostințele și abilitățile personalului, respectiv vor fi instruite 260 persoane din cadrul Primăriei Municipiului Brașov pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect.
Data de începere: 06.12.2018

Perioada de implementare: 27 luni (06.12.2018 - 06.03.2021)

Valoarea totală a proiectului: 2.837.126,47 lei

Sursa de finanțare: Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) Axa prioritară 2, pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin mai puțin dezvoltate

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, POCA: 2.344.798,50 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 358.616,24 lei

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 55.171,73 lei

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy