• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
GEORGE SCRIPCARU - Primarul Braşovului - ECHIPA
MIHAI COSTEL - viceprimar
  Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.104
Telefon direct:

0268-413626

Telefon:

+40 268 416550

Mobil:
Email: costel.mihai@brasovcity.ro
Program audiente: joi ora 09.00

ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI VICEPRIMAR MIHAI COSTEL

Se delegă domnului viceprimar MIHAI COSTEL exercitarea următoarelor atribuţii, conferite în competenţa primarului, prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, respectiv, în domeniul educaţiei şi serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătăţii, culturii, tineretului, sportului, ordine publica, activităţi de administraţie social-comunitară, în domeniul locuinţelor sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa, precum şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 • c) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;
 • d) atribuţia de ofiţer de stare civilă;
 • e) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege şi alte acte normative în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează
  1. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar MIHAI COSTEL va coordona activitatea următoarelor structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
   • Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente
   • Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală
   • Compartimentul Monitorizare Cultură şi Sport
   • Compartimentul de Guvernanţă Corporativă
   • Compartimentul Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice
   • Serviciul Administrativ
  2. Domnul Viceprimar MIHAI COSTEL va coordona activitatea următoarelor instituţii/servicii publice:
   • Direcţia Fiscală
   • Direcţia de Asistenţă Socială
   • Serviciul Public de Administrare Creşe
   • Serviciul Public Local de Termoficare
   • Poliţia Locală
   • Teatrul “Sică Alexandrescu”
   • Filarmonica Braşov
   • Opera Braşov
   • Teatrul de Copii “Arlechino”
   • Direcţia de Sport şi Tineret
  3. Domnul Viceprimar MIHAI COSTEL, în calitate de reprezentant al autorităţii publice tutelare, va asigura exercitarea competentelor prevăzute de art. 3 pct. 2 din O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele întreprinderi publice
   • Societatea RATBV SA
   • Societatea TETKRON S.R.L.
   • Societatea R.I.A.L. S.R.L.
  4. Competenţa luării deciziilor de administrare şi de conducere a întreprinderilor publice arătate la alin. (3), răspunderea pentru efectele acestora şi semnarea documentelor ce emană, ca urmare a acestor decizii, revine consiliilor de administraţie şi directorilor, în condiţiile art. 4 din O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar MIHAI COSTEL va semna în numele şi pentru Primarul Municipiului Braşov dispoziţiile şi actele, inclusiv avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege sau alte acte normative, emise de structurile prevăzute la alin. (1) - (2), cu excepţia fişelor de proiecte depuse la Autoritatea urbană, cererilor de finanţare şi contractelor de finanţare ulterioare, în calitate de beneficiar şi reprezentant al Municipiului Braşov, în vederea asigurării respectării principiului separării funcţiilor.
  6. Secretarul Municipiului Brașov împreună cu domnul Viceprimar MIHAI COSTEL coordonează activitatea Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală și, pe cale de consecinţă, ambii semnează documentele care emană din cadrul acestei structuri.
 • NOTĂ: Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe din atribuţiile delegate, actele primarului efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile.


 • BARABAS LASZLO - viceprimar
    Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.106
  Telefon direct: +40 268 415800
  Telefon: +40 268 416550 int. 158
  Mobil:
  Email: laszlo.barabas@brasovcity.ro
  Program audiente: vineri ora 10.00

  ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI VICEPRIMAR BARABAS LASZLO

  Se delegă domnului viceprimar BARABAS LASZLO, exercitarea următoarelor atribuţii, conferite în competenţa primarului, prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte acte normative, respectiv:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 9, 10, 11, 13, 14, 18, respectiv, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltarea urbană, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, drumuri şi poduri şi alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, iluminat public;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. ” pct. 9, 10, 11, 13, 14, 18;
 • c) atribuția de ofiţer de stare civilă;
 • d) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • e) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează
 • f) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege şi alte acte normative în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează;
  1. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Barabas Laszlo va coordona activitatea următoarelor structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
   • Direcţia Arhitect Sef
   • Direcţia Tehnică
   • Direcţia Economică
   • Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice
   • Serviciul Achiziţii Publice
  2. Domnul Viceprimar Barabas Laszlo va coordona activitatea următoarelor instituţii/servicii publice :
   • Serviciul pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân,
   • Grădina Zoologică Braşov
  3. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Barabas Laszlo va semna în numele şi pentru Primarul Municipiului Braşov dispoziţiile şi actele, inclusiv avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege sau alte acte normative, emise de structurile prevăzute la alin. (1) - (2)
 • NOTĂ: Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe din atribuţiile delegate, actele primarului efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile.

 • ADRIANA GORAN - secretar
    Cabinet: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 106
  Telefon: +40 268 414369
  +40 268 416550 / 148
  Mobil:
  Email: secretar@brasovcity.ro
  Program audiente: miercuri ora 11.00

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte


  Chestionar pentru mobilitatea populatiei

  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy