• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Reprezentanţii Municipalităţii au fost alături de elevii braşoveni, inclusiv de cei 2300 de boboci, în prima lor zi de şcoală


  11.09.2017

  Primarul George Scripcaru, cei doi viceprimari şi consilierii locali au participat astăzi la ceremoniile de deschidere a noului an şcolar din Braşov. Prima şcoală care şi-a deschis porţile a fost Liceul Andrei Mureşeanu, unde mitropolitul Laurenţiu Streza, primarul George Scripcaru şi secretarul de stat Ariana Bucur le-au urat elevilor succes în noul an şcolar.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
GEORGE SCRIPCARU - Primarul Braşovului - ECHIPA
MIHAI COSTEL - viceprimar
  Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.104
Telefon direct:

0268-413626

Telefon:

+40 268 416550

Mobil:
Email: costel.mihai@brasovcity.ro
Program audiente: joi ora 09.00

ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI VICEPRIMAR MIHAI COSTEL

Se delegă domnului viceprimar MIHAI COSTEL exercitarea următoarelor atribuţii, în competenţa primarului, prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, respectiv, în domeniul educaţiei şi serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătăţii, culturii, tineretului, sportului, activităţi de administraţie social-comunitară, în domeniul locuinţelor sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa, precum şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 • c) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;
 • d) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
 • e) verifică şi semnează certificatele de producător emise de Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul D.J.A.P.L. ;
 • f) coordonează, îndrumă şi verifică modalităţile de aplicare a criteriilor şi stabilirea priorităţilor în vederea întocmirii listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială ;
 • g) reprezintă interesele Municipiului Braşov în asocierea cu S.C. R.I.A.L. S.R.L Braşov privind gestionarea locurilor de veci din Cimitirul Central şi semnează pentru Municipiul Braşov actele emise în acest sens ;
 • h) verifică şi semnează dispoziţiile de primar în domeniul instituirii curatelei şi tutelei.

  Domnul Mihai Costel va coordona şi va răspunde de activitatea Direcţiei Fiscale, Direcţiei de Servicii Sociale, Serviciului Public de Administrare Creşe, Societatea RATBV, Societatea Tetkron S.R.L. , Teatrul Sică Alexandrescu, Filarmonica Braşov, Opera Braşov, Teatrul de Copii Arlechino, precum şi de activitatea Compartimentului Monitorizare Cultură şi Sport, Compartimentului de Guvernanţă Corporativă şi Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va asigura implementarea proiectelor cu finanţare europeană/guvernamentală din domeniile de activitate ale instituţiilor/serviciilor publice coordonate.

 • BARABAS LASZLO - viceprimar
    Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.106
  Telefon direct: +40 268 415800
  Telefon: +40 268 416550 int. 158
  Mobil:
  Email: laszlo.barabas@brasovcity.ro
  Program audiente: vineri ora 10.00

  ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI VICEPRIMAR BARABAS LASZLO

  Se delegă domnului viceprimar BARABAS LASZLO, exercitarea următoarelor atribuţii, în competenţa primarului, prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 10, 11, 13, respectiv, podurile şi drumurile publice, dezvoltarea urbană, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. ” pct. 10, 11, 13;
 • c) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;

  Domnul Viceprimar BARABAS LASZLO va coordona şi va răspunde de activitatea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân, Grădinii Zoologice Braşov, precum şi de activitatea Serviciului Autorizare Construcţii şi Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, de activitatea Direcţiei Economice, de activitatea Serviciului de Investiţii şi Compartimentului lmplementare şi Derulare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice şi de activitatea Serviciului Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al primarului, va asigura implementarea proiectelor cu finanţare europeană/guvernamentală din domeniile de activitate ale instituţiilor/serviciilor publice coordonate.
 • GANTZ MIKLOS SANDOR - Administrator public
    Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.142
  Telefon direct:
  Telefon:
  Email:
  Program audiente: miercuri ora 09.00

  ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI GANTZ MIKLOS SANDOR - Administrator public

  Se delegă domnului administrator public GANTZ MIKLOS SANDOR exercitarea următoarelor atribuţii în competenţa primarului prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 7, 8, 9, 12, 15, respectiv, ordinea publică, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului, serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, precum şi art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 14 numai cu privire la alimentarea cu apă, gaze naturale, canalizare, salubrizare, iluminat public ;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 7, 8, 9, 12, 15, precum şi art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 14 numai cu privire la alimentarea cu apă, gaze naturale, canalizare, salubrizare, iluminat public.

  Domnul Administrator Public GANTZ MIKLOS SANDOR, va coordona şi va răspunde de activitatea Serviciului Public de Administrare Pieţe, Serviciului Public Local Salvamont, Poliţiei Locale şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, va coordona Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, va coordona şi va răspunde de activitatea următoarelor compartimente din structura aparatului de specialitate al primarului, respectiv, de activitatea Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, de activitatea Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranta Circulaţiei, Compartimentului Administrare Parcări, Serviciului Urmărire Contracte, Salubrizare şi Deszăpezire, de activitatea Compartimentului Transport şi Monitorizare şi Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, va coordona şi verifica executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere şi va semna actele emise în acest sens de Compartimentul Transport şi Monitorizare, va coordona şi verifica activitatea de emitere a acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale, verifică emiterea şi semnează corespondenţa (persoane fizice/juridice, instituţii etc.), adeverinţele de legalizare în vederea întabulării, adeverinţele pentru adrese stradale şi abonamentele pentru ocuparea domeniului public emise de Direcţia Arhitect Şef.
 • MARIA ANDA ZAMORA - secretar
    Cabinet: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 106
  Telefon: +40 268 414369
  +40 268 416550 / 148
  Mobil:
  Email: secretar@brasovcity.ro
  Program audiente: miercuri ora 11.00

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy