• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Brasov pe anul 2018


  16.01.2018

  Este un buget care răspunde necesităților municipiului Brașov pentru 2018, care pleacă de la asigurarea sumelor pentru domeniile de activitate care trebuie finanțate de la bugetul local, care asigură finanțare pentru investiții noi sau în derulare, dar și pentru susţinerea educației, pentru finanţarea programelor sociale, culturale şi sportive. Am încercat să asigurăm ceea ce este necesar pentru municipiul Brașov în 2018 din toate punctele de vedere" - George Scripcaru, primarul municipiului Braşov

  Nota: Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov pe anul 2018 poate fi consultat pe pagina Primariei Municipiului Brasov - sectiunea Informatii Financiare
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta urbanism Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoGalerie foto
GEORGE SCRIPCARU - Primarul Braşovului - ECHIPA
MIHAI COSTEL - viceprimar
  Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.104
Telefon direct:

0268-413626

Telefon:

+40 268 416550

Mobil:
Email: costel.mihai@brasovcity.ro
Program audiente: joi ora 09.00

ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI VICEPRIMAR MIHAI COSTEL

Se delegă domnului viceprimar MIHAI COSTEL exercitarea următoarelor atribuţii, în competenţa primarului, prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte acte normative, respectiv:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, respectiv, în domeniul educaţiei şi serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătăţii, culturii, tineretului, sportului, ordine publica, activităţi de administraţie social-comunitară, în domeniul locuinţelor sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa, precum şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 • c) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;
 • d) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
 • e) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege şi alte acte normative în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează
  1. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Mihai Costel va coordona activitatea următoarelor structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
   • Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente
   • Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală
   • Compartimentul Monitorizare Cultură şi Sport
   • Compartimentul de Guvernanţă Corporativă
   • Compartimentul Transport şi Monitorizare
  2. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Mihai Costel va coordona activitatea următoarelor instituţii/servicii publice:
   • Direcţia Fiscală
   • Direcţia de Servicii Sociale
   • Serviciul Public de Administrare Creşe
   • Serviciul Public Local de Termoficare
   • Poliţia Locală
   • Teatrul “Sică Alexandrescu”
   • Filarmonica Braşov
   • Opera Braşov
   • Teatrul de Copii “Arlechino”
   • Direcţia de Sport şi Tineret
  3. Domnul Viceprimar Mihai Costel va asigura exercitarea atributiilor şi competentelor prevăzute de legislatia privind guvernanta corporativă la societătile comerciale/intreprinderi publice:
   • Societatea RATBV SA
   • Societatea TETKRON S.R.L.
   • Societatea R.I.A.L. S.R.L.
  4. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Mihai Costel va semna în numele şi pentru Primarul Municipiului Braşov dispoziţiile şi actele, inclusiv avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege sau alte acte normative, emise de structurile prevăzute la alin. (1) - (3)


  BARABAS LASZLO - viceprimar
    Cabinet: Bd. Eroilor nr.8 cam.106
  Telefon direct: +40 268 415800
  Telefon: +40 268 416550 int. 158
  Mobil:
  Email: laszlo.barabas@brasovcity.ro
  Program audiente: vineri ora 10.00

  ATRIBUŢII DELEGATE DOMNULUI VICEPRIMAR BARABAS LASZLO

  Se delegă domnului viceprimar BARABAS LASZLO, exercitarea următoarelor atribuţii, în competenţa primarului, prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte acte normative, respectiv:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 9, 10, 11, 13, 14, 18, respectiv, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltarea urbană, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, drumuri şi poduri şi alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, iluminat public;
 • b) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. ” pct. 9, 10, 11, 13, 14, 18;
 • c) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
 • d) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • e) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează
 • f) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege şi alte acte normative în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează;
  1. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Barabas Laszlo va coordona activitatea următoarelor structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
   • Direcţia Arhitect Sef
   • Direcţia Tehnică
   • Direcţia Economică
   • Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice
   • Serviciul Achiziţii Publice
  2. Domnul Viceprimar Barabas Laszlo va coordona activitatea următoarelor instituţii/servicii publice :
   • Serviciul pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân,
   • Grădina Zoologică Braşov
  3. În exercitarea atributiilor delegate Domnul Viceprimar Barabas Laszlo va semna în numele şi pentru Primarul Municipiului Braşov dispoziţiile şi actele, inclusiv avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa primarului prin lege sau alte acte normative, emise de structurile prevăzute la alin. (1) - (2)
  4. NOTĂ: Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau mai multe din atribuţiile delegate, actele primarului efectuate în legătură cu acestea fiind întru totul valabile.

  MARIA ANDA ZAMORA - secretar
    Cabinet: Bd. Eroilor nr. 8 cam. 106
  Telefon: +40 268 414369
  +40 268 416550 / 148
  Mobil:
  Email: secretar@brasovcity.ro
  Program audiente: miercuri ora 11.00

   consiliul local
  Sedinta ordinara 26-01-2018
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy