• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Cei mai buni elevi din Braşov, premiaţi la Gala excelenţei în educaţie


  19.06.2018

  Cea de a cincea ediţie a Galei premiilor de excelenţă la învăţătură s-a desfăşurat duminică, 17 iunie 2018, la Aula Universităţii Transilvania din Braşov.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta urbanism Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto

Brasov City Bus
Galerie foto
Licitatii si concursuri

achizitie directa - 25-07-2018 ora 10:12

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: TOFAN ANNA MARIA

Anunt
Denumire contract: Studiu de fezabilitate Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1
Data limita depunere oferta: 25.07.2018 10:12
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 133.347,24 RON
Caiet de sarcini: TEMA PROIECTARE+DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile ?i documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va con?ine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordan?a cu Tema de proiectare Predarea documenta?iei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara pentru Traseul 1 ce va include studiile pentru cele 2 pasaje supratereane va fi prezentata astfel: Studiul de fezabilitate, care va cuprinde: -Studiul de trafic -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov -Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP -Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism si obtinerea avizelor. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantita?i ?i estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare ?i documenta?ia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 25-07-2018 ora 10:30

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: VIORICA MADAR

ANUNT
Denumire contract: SF - CONSTRUIRE PARK & RIDE BARTOLOMEU
Data limita depunere oferta: 25.07.2018 10:30
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 135.051,15 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE SI DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Obiectivul central al documentatiei tehnice este de a furniza solu?iile optime privind amenajarea Park&Ride-ului in zona Stadionului Municipal in vederea cre?terii atractivita?ii sistemului de transport public din Municipiul Brasov. Obiectivul specific este reducerea emisiilor de CO2 prin diminuarea patrunderii fluxurilor motorizate pe re?eaua stradala a municipiului Brasov si incurajarea schimbarii modale de la transportul privat la transportul public ?i, dupa caz, la modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta).
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate in conformitate cu cerin?ele Temei de proiectare. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul goetehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma
Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este cel din Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF - CONSTRUIRE PARK & RIDE BARTOLOMEU"
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de Proiectare se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF - CONSTRUIRE PARK & RIDE BARTOLOMEU" se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri sau din prezentul anun?. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 24-07-2018 ora 16:00

Denumirea achizitie: STUDIU DE FEZABILITATE - Amenajare benzi dedicate transportului public in Municpiul Brasov si trotuare adiacente
CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Descrierea contractului:
Contractul de servicii isi propune identificarea solutiilor tehnice in scopul modernizarii infrastructurii aferente transportului public in sensul construirii/amenajarii de benzi dedicate serviciului de transport public si implicit diminuarea emisiilor de CO2 si alte categorii de emisii poluante
Valoarea estimata fara TVA: 130816.00 RON
Conditii contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate.
Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare.
Termenul de predare al documentatiilor, incluzand SF+deviz general, este de maxim 45 de zile de la data semnarii contractului.
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus.
Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criteriul de atribuire: criteriul de atribuire este cel din Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF-Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente". Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completrile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii.
OBLIGATII SI RASPUNDERI ale prestatorului - conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Termen limita primire oferte: 24.07.2018
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 20-07-2018 ora 13:30

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada 15 Noiembrie, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: cristina racovita

ANUNT
Denumire contract: SF TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRASOV
Data limita depunere oferta: 20.07.2018 13:30
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 89.480,00 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru obiectivul de investitii "TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRASOV?" Scopul serviciilor de proiectare consta in elaborarea Studiului de Fezabilitate si a tuturor studiilor de specialitate in vederea imbunatatirii atractivitatii sistemului de transport public din Municipiul Brasov. Documentatiile tehnice vor consta in analiza urmatorului obiect de investitii: Terminal de Transport Urban in zona Garii Brasov. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. Predarea documentatiilor se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului; Se va preda SF + deviz general, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Documentele aferente se pot descarca din prezentul anunt sau de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 18-07-2018 ora 12:00 - expira in 09 ore 40 minute

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF:4384206
Adresa. Strada 15 Noiembrie, Nr. 8, Tara:Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro

ANUNT
Denumire contract: Servicii medicale de medicina muncii pentru un numar estimat de 335 de salariati.
Data limita depunere oferta: 18.07.2018 12:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Valoare estimata: 33.500,00 RON
Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI.pdf
Descriere contract: Asigurarea masurilor privind securitatea si sanatatea in munca pentru lucratorii din Primaria Municipiului Brasov, Cerinte tehnice : - Examen medical la angajare in munca - examen medical periodic - alte examene ( la indicatia medicului de medicina muncii) Serviciile medicale obligatorii si investigatiile medicale sunte enumerate in anexa la caietul de sarcini , anexat prezentului anunt.
Conditii referitoare la contract: Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului. Durata contractului va fi de la data semnarii si pana la 31.12.2018. Oferta va trebui sa con tina pre tul pentru toata gama de investiga tii prezentata in Anexa la prezentul Caiet de sarcini, exprimat in lei/persoana. Valorile sunt ferme, fixe si nu pot fi modificate pe toata perioada de derulare a contractului. Neofertarea uneia sau mai multor pozi tii din cele solicitate conduce la respingerea ofertei. Nu se admit oferte par tiale sau alternative.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut/ angajat.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.

achizitie directa - 25-06-2018 ora 16:00 - termen expirat

Denumire contract: Incheierea unui contract de prestari servicii in vederea asigurarii intretinerii, igienizarii si protejarii Lacului Noua si a zonei adiacente.
Data limita depunere oferta: 25.06.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 92330000-3 - Servicii privind zonele de recreere (Rev.2)
Valoare estimata: 14.285,71 RON
Caiet de sarcini: caiet sarcini lac noua .pdf
Descriere contract: Contractul de achizitie prestari servicii are ca obiect urmatoarele activitati: - intretinere luciu de apa si inlaturarea resturilor vegetale si de alta natura din lac; -curatare vegetatie din lac; -asigurarea hranei habitatului piscicol; -repopularea lacului; -intretinerea aleilor din zona adiacenta luciului de apa; -asigurarea integritatii obiectelor de mobilier urban amplasate in zona: -banci cosuri de gunoi, prin asigurarea pazei si protectiei acestora; -asigurarea pazei si protectiei in zona; -amenajare si intretinere debarcader; - igienizare grupuri sanitare; vidanjare grupuri sanitare.
Conditii referitoare la contract: Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Propunerea financiara va fi elaborata tinand cont de toate serviciile mentionate in prezentul caiet de sarcini. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului. Durata contractului va fi de la data semnarii si pana la 31.12.2018 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii pot vizita amplasamentul.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut pentru total servicii.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 199 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 22-06-2018 ora 12:00 - termen expirat

Denumire contract: ACHIZITIONAREA DE LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE A CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV
Data limita depunere oferta: 22.06.2018 12:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Valoare estimata: 126.050,42 RON
Caiet de sarcini: caiet de sarcini cu anexa 1.pdf
Descriere contract: Lucrarile de reparatii si zugraveli vor cuprinde: - pe partea exterioara a cladirii: - tratarea soclurilor de piatra, tratarea anumitor portiuni de pereti exterior cu solutie antiigrasie, tencuirea peretilor exteriori si vopsirea acestora, tratarea si vopsirea grilajelor de la ferestrele situate la demisol - in interiorul cladirii: - igienizarea in anumite portiuni cu destinatie spatii de birouri, lucru care presupune decopertare, tencuire, zugravire, reparare tencuieli la tocurile geamurilor si usilor, reparare si vopsire usi de acces. In baza contractului, pentru lucrarile necesare se va intocmi o nota de solicitare-oferta catre operatorul economic in vederea emiterii devizulzui-oferta. In baza acestuia, achizitorul emite ordinul de incepere a lucrarilor si nota de comanda. Preturile raportandu-se la oferta depusa initial, anexa a contractului.
Conditii referitoare la contract: Pentru elaborarea unei oferte complete este recomandabil sa vizionati amplasamentul lucrarii; Oferta tehnica va contine descrierea lucrarilor si a tehnologiilor de lucru, utilaje si transporturi Oferta financiara va cuprinde centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, lista cantitatilor de lucrari, lista cuprinzand consumurile cu forta de munca, resursele materiale, utilaje si transportul. Preturile vor fi ferme, fixe si nu pot fi modificate pe toata perioada de derulare a contractului.Oferta va cuprinde toate articolele din lista reprezentand cantitatile de lucrari, anexata la caietul de sarcini, va prezenta deviz oferta, respectandu-se incadrarile si ordinea lor, va prezenta pretul unitar pe ml sau mp care va sta la baza stabilirii devizelor pentru solicitari punctuale.Durata contractului va fi de la data semnarii contractului si pana la 31.12.2018, cu posibilitatea prelugirii prin act aditional.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8 - si inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 18-06-2018 ora 14:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov
Adresa postala - Bd. Eroilor nr.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania ,
Persoana de contact: Cristina Ienesel , Tel. +40 268414460/139 sau mobil +40 747011819, E-mail: sep@brasovcity.ro , Fax: +40 268415161 Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Tip anunt Anexa 2B
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: SERVICII BANCARE DE PLATA CU CARDUL PRIN TERMINALE POS - CPV: 66110000-4*3
Descrierea contractului: prestarea de servicii bancare de plata cu cardul prin intermediul terminalului POS instalat la casieria institu?iei aflata in sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov din Brasov, Bd. Eroilor Nr.8.
Valoarea estimata: neprecizat
Conditii contract: conform conditiilor din caietul de sarcini atasat prezentului anunt
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului este comisionul bancar cel mai mic in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini atasat [valoarea maxima a tranzactiilor estimate] x [comisionul unic] / 100
Termen limita primire oferte: 18.06.2018 ora 14:00
Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Oferta financiara va fi exprimata in lei; are caracter ferm si obligatoriu pe toata durata de derulare a contractului. Oferta in original sa aiba data emiterii si sa contina semnatura si stampila. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt, pana la semnarea contractului.

concurs - 12-06-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:
- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Contencios - Directia Directia Juridica si de Administratie Publica Locala (1 post)

Conditiile de desfasurare:
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
- proba scrisa: in data de 02.07.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
BIBLIOGRAFIA
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare;
7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
8. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
9. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
10. Noul Cod Civil - Cartea a V-a: Despre obligatii, Titlul II;
11. Noul Cod de Procedura Civila; Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I. Procedura in fata primei instante;
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv, in perioada 24.05.2018 - 12.06.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihaileanu Xenia - consilier in cadrul Serviciului Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 24.05.2018

achizitie directa - 11-06-2018 ora 16:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: BD. EROILOR NR.8
Tara: Romania
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): http://www.brasovcity.ro
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail:achizitiipublice@brasovcity.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): http://www.brasovcity.ro
ANUNT
Denumire contract: Modificare partiala PUZ Centrul Civic Brasov
Data limita depunere oferta: 11.06.2018 ora 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
Valoare estimata: 21.008,41 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE.pdf
Descriere contract:
Actualizarea PUZ Centrul Civic Brasov pentru schimbarea destinatiei terenului dat in administrare Curtii de Apel Brasov
Conditii referitoare la contract: Termenul pentru modificarea PUZ Centrul Civic - 4 luni de la data semnarii contractului de servicii
Conditii de participare: -
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Docmentatia completa (extras cf, plan topografic, calcul analitic al suprafetelor, plansa cu ORTOFOTOPLAN) se poate descarca de pe site-ul www.brasovcity.ro.
Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro pana la data 20.04.2018.
Ofertele ce vor fi depuse vor contine denumirea ofertantului, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila si denumirea contractului.
Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia

achizitie directa - 25-05-2018 ora 11:18 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada 15 Noiembrie, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: TATARU IONELA
ANUNT
Denumire contract: Servicii de intretinere a sistemului de detectie - semnalizare la incendiu si Servicii de intretinere a sistemului de alarmare la efractie din cladirea Primariei Municipiului Brasov.
Data limita depunere oferta: 25.05.2018 ora: 11:18
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
Valoare estimata: 4.583,33 RON
Caiet de sarcini: Caiet de sarcini.pdf
Descriere contract: Avand in vedere necesitatea mentinerii in stare permanenta de functionare a sistemului de detectie-semnalizare la incendiu si a sistemului de alarmare la efractie, este necesara intretinerea functionarii tuturor echipamentelor instalate la parametrii proiectati. Serviciile solicitate de beneficiar spre a fi prestate, sunt de doua categorii: - Servicii de intretinere preventiva (intretinere lunara); - Servicii de interventie corectiva (reparatii);
Conditii referitoare la contract: Revizia acestor sisteme trebuie efectuata de tehnicieni avizati si autorizati.
Descriere echipament instalat: 1) Centrala detectie-semnalizare incendiu adresabila Bentel Fireclass FC501-L cu o bucla care este dedicata sistemelor mici cu pana la 128 de dispozitive; Monitorizarea si controlul se poate realiza de la distanta si nu necesita software sau instrumente de programare suplimentara; Sunt instalate urmatoarele elemente periferice: 22 senzori optici si 3 butoane manuale de incendiu; 2) Sistem alarmare la efractie DSC cu 4 zone, 2 senzori de detectie si 2 sirene (interioara si exterioara).
Durata contractului este de la data semnarii acestuia pana la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii anuale prin act aditional.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii trebuie - in mod obligatoriu - sa realizeze in cadrul etapei de ofertare, inspectia tehnica a locatiilor in care sunt instalate si operate sistemele din cadrul prezentei documentatii.
Criterii de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 163 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 25.05.2018 inclusiv, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 15-05-2018 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Stare Civila - 1 post;
  Conditiile de desfasurare a concursului:

  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 21.05.2018 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.

  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 08.05.2018 - 15.05.2018.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie temporar vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  Atributiile prevazute in fisa postului aferente functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:
  1. inregistreaza nasterile produse pe raza municipiului Brasov;
  2. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de adoptie;
  3. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
  4. inregistreaza casatoriile incheiate in raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov;
  5. inscrie mentiunile de divort pe baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
  6. inregistreaza decesele produse pe raza municipiului Brasov;
  7. intocmeste comunicari de nasteri, comunicari de deces;
  8. intocmeste lista certificatelor anulate, divorturilor la Serviciul de Evidenta a Persoanelor;
  9. intocmeste borderourile livretelor militare, pentru persoanele decedate si supuse obligatiilor militare;
  10. intocmeste lista persoanelor decedate, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov si le transmite la S.C. R.I.A.L. Brasov, pentru verificarea regimului juridic al locuintelor in conformitate cu H.C.L. nr. 51/28.02.2000;
  11. intocmeste lista persoanelor decedate sub 18 ani, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, care beneficiaza de alocatii de stat si le transmite la Agentiei pentru Prestatii Sociale Brasov;
  12. intocmeste lista persoanelor decedate cu drept de vot si le transmite la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, din raza teritoriala de la ultimul domiciliu, in vederea radierii din listele electorale;
  13. intocmeste opisul alfabetic precum si registrul desfasurator al certificatelor de stare civila;
  14. preia declaratiile de bunuri pentru intocmirea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale si le preda sefului de serviciu;
  15. intocmeste, inscrie si expediaza mentiunile de modificare a starii civile a persoanelor;
  16. intocmeste actele de stare civila corespunzatoare, urmare aprobarilor date de Primarul Municipiului Brasov;
  17. solutioneaza corespondenta repartizata in termenele legale;
  18. elibereaza certificate de stare civila sau dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor indreptatite, precum si cele solicitate prin corespondenta;
  19. completeaza si expediaza extrase (de nastere, casatorie, deces) la cererea autoritatilor publice;
  20. intocmeste si elibereaza livretele de familie cu ocazia oficierii casatoriei;
  21. intocmeste si elibereaza livretele de familie familiilor constituite pana la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 495/1997, la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
  22. asigura actualizarea datelor din livretul de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului;
  23. da relatii, in timpul programului cu publicul, cu privire la activitatea Serviciului de Stare Civila;
  24. asigura desfasurarea activitatii peste programul normal de munca, precum si in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, conform programarilor facute;
  25. solutioneaza cererile si toate lucrarile repartizate in termenele legale, descarcandu-le in baza de date: Regist;
  26. constata contraventiile si aplica sanctiunile la regimul actelor de stare civila, urmarind incasarea amenzilor aplicate;
  27. opereaza sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile cu privire la anularea, modificarea, completarea actelor de stare civila;
  28. opereaza dispozitiile de primar privind rectificarea unui act de stare civila;
  29. opereaza sentintele civile ramase definitive si irevocabile privind stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, etc.;
  30. opereaza si solutioneaza conform procedurii mentiunile de pierdere, renuntare, redobandire si acordarea cetateniei romane;
  31. asigura ducerea mapelor la semnat, conform programarii;
  32. intocmeste situatia statistica si o expediaza cu buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica la termenele stabilite;
  33. introduce in calculator datele cuprinse in actele inscrise in registrele de stare civila;
  34. intocmeste anunturi (afise) cu privire la informatiile de interes public si le afiseaza la avizierul institutiei;
  35. afiseaza publicatiile privind incheierea unei casatorii;
  36. primeste cererile de solicitari de aprobare a transcrierilor certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine si le transmite D.J.C.E.P. in vederea obtinerii avizului prealabil si intocmeste referatul de aprobare a primarului;
  37. solutioneaza dosarele de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
  38. solutioneaza cererile privind rectificarea unui act de stare civila;
  39. preia cererile de divort pe cale administrativa ;
  40. confrunta datele din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, certificand pentru conformitate copiile depuse;
  41. solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin intermediul Directiei Judetene Comunitare de Evidenta a Persoanelor, alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divort numar de certificat de divort;
  42. intocmeste si elibereaza certificatul de divort;
  43. intocmeste referatul de respingere a certificatului de divort, sau, dupa caz, intocmeste dispozitie de respingere a cererii de divort, in situatia prevazuta de lege;
  44. opereaza pe marginea actului de casatorie mentiunile privind regimul matrimonial ales;
  45. transmite extrase pentru uz oficial de pe actele de casatorie care au operate mentiunile privind regimul matrimonial ales, la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  46. transmite copiile certificatului de divort la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  47. respecta Procedura privind circuitul documentelor la Serviciul Stare Civila;
  48. asigura conditiile de climatizare, sonorizare, curatenie si ale celorlalte cerinte bunei functionari in spatiul special destinat solemnitatii oficierii, precum si in celelalte spatii destinate Serviciului Stare Civila;
  49. indeplineste orice alte sarcini dispuse de sefii ierarhici superiori;
  50. consilierul de stare civila desfasoara activitatea pe resoartele Serviciului de Stare Civila, anual, prin rotatie.
  BIBLIOGRAFIE
  - Constitutia Romaniei, republicata;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG nr.64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca ;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate, conform modelului din anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008;
  6. cazierul judiciar;
  7. copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;
  9. curriculum vitae, modelul comun european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Adeverintele privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011 care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in modelul din anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, sau se poate descarca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Bibliografia si conditiile specifice de ocupare a postului se vor afisa si pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:
  -sediul din Bd. Eroilor nr.8 Brasov, tel.0268/414460-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail office@spclepbv.ro, persoana de contact Isbasoiu Rodica-Lenuta, consilier la SPCLEP Brasov.
  Data afisarii: 08.05.2018, ora 8.00

  achizitie directa - 04-05-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
  CIF: 4384206
  Adresa: Strada 15 Noiembrie, Nr. 8
  Tara: Romania
  Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): http://www.brasovcity.ro
  Tel: +40 268416550/128/124
  Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Denumire contract: Servicii de intretinere a sistemului de detectie-semnalizare la incendiu, si Servicii de intretinere a sistemului de alarmare la efractie din cladirea Primariei Municipiului Brasov.
  Data limita depunere oferta: 04.05.2018 16:00
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Cod si denumire CPV: 50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
  Valoare estimata: 4.583,33 RON
  Descriere contract:
  Avand in vedere necesitatea mentinerii in stare permanenta de functionare a sistemului de detectie-semnalizare la incendiu si a sistemului de alarmare la efractie, este necesara intretinerea functionarii tuturor echipamentelor instalate la parametrii proiectati. Serviciile solicitate de beneficiar spre a fi prestate, sunt de doua categorii: - Servicii de intretinere preventiva (intretinere lunara); - Servicii de interventie corectiva (reparatii);
  Conditii referitoare la contract:
  Revizia acestor sisteme trebuie efectuata de tehnicieni avizati si autorizati. Descriere echipament instalat: 1) Centrala detectie-semnalizare incendiu adresabila Bentel Fireclass FC501-L cu o bucla care este dedicata sistemelor mici cu pana la 128 de dispozitive; Monitorizarea si controlul se poate realiza de la distanta si nu necesita software sau instrumente de programare suplimentara; Sunt instalate urmatoarele elemente periferice: 22 senzori optici si 3 butoane manuale de incendiu; 2) Sistem alarmare la efractie DSC cu 4 zone, 2 senzori de detectie si 2 sirene (interioara si exterioara). Durata contractului este de la data semnarii acestuia pana la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii anuale prin act adi?ional.
  Conditii de participare:
  Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA. In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii trebuie - in mod obligatoriu - sa realizeze in cadrul etapei de ofertare, inspectia tehnica a locatiilor in care sunt instalate si operate sistemele din cadrul prezentei documentatii.
  Criterii de atribuire: criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 163 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 04.05.2018 inclusiv, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter sau pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

  achizitie directa - 20-04-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Tip anunt: CUMPARARI DIRECTE
  Date identificare autoritate contractanta: MUNICIPIUL BRASOV
  Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
  Adresa: Bulevardul Eroilor Nr. 8, Tara: Romania
  Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante (URL): http://www.brasovcity.ro Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
  E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
  Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice
  Denumirea contract: SERVICE CENTRALE TELEFONICE
  Data limita depunere oferta: 20.04.2018, ora 1100.
  Tip contract: SERVICII
  Cod CPV 50334130-5 - Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev. 2)
  Valoarea estimata: 12.840,00 RON
  Descriere contract:
  Asigurarea service-ului pentru lucrarile de intretinere a centralelor telefonice, liniilor exterioare de telefoane, faxuri si a retelelor telefonice interioare, la Sediul Primariei Municipiului Brasov, Bulevardul Eroilor Nr. 8, SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA - PUNCT DE COMANDA.
  Conditii referitoare la contract:
  Activitatea de service telefoane se va desfasura pana la 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire 4 luni, pentru 2019.
  Conditii de participare:
  Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere conform cerintelor din CAIETUL DE SARCINI.
  Oferta financiara va fi elaborata in Iei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
  Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu oferta de pret cu valabilitate 30 de zile, pentru fiecare dintre operatiunile din CAIETUL DE SARCINI. Tarifele pentru prestarea serviciilor vor cuprinde toate costurile, inclusiv cele pentru manopera, materiale si transport, conform anexei la caietul de sarcini. Pentru materiale, obligatoriu se vor anexa certificatele de calitate a materialelor, sub sanctiunea descalificarii.
  Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
  lnformatii suplimentare:
  Documentatia completa se poate descarca de pe site-ul www.brasovcity.ro.
  Ofertele se vor transmite pe e-mail, la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro pana la data 20.04.2018, ora 1100.
  Ofertele ce vor fi depuse vor contine denumirea ofertantului, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila si denumirea contractului. Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
  Limba de redactare a ofertei este limba romana.
  Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.
  Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic anuntul de participare postat pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro,pentru eventuale completari si/sau clarificari /raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 17-04-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:
  - inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice (1 post)

  Conditiile de desfasurare:
  Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
  - proba scrisa: in data de 10.05.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
  - interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent (cu atributii de administrare Baza de date GIS/CAD ) in cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit.a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
  - curs de perfectionare/specializare - in domeniul topografie/cadastru/geodezie;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului: nivel mediu - competente care vor fi verificate in cadrul probelor de concurs, respectiv proba scrisa si interviu, bibliografia cuprinzand tematica in acest sens;
  abilitati de comunicare, capacitate de organizare, capacitatea de a lucra in echipa.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
  6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata
  7. Sisteme Informatice Geografice in cartografie si cadastru, Editura Universitara, Autori: Constantin Nitu/Tiberius Tomoiaga;
  8. Utilizarea computerului, sisteme de operare Windows 7, versiuni ulterioare (Editura Euroaptitudini sau alte edituri) / Microsoft Office (Editare de text si Calcul tabelar):
  Concepte de baza ale Tehnologiei Informatiei ( IT), Baze de date GIS, Utilizarea computerului si organizarea fisierelor etc.;
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv, in perioada 29.03.2018 - 17.04.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - copia xerox a actului de identitate;
  - copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  - copie xerox a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
  - copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  - copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihaileanu Xenia - consilier in cadrul Serviciului Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 29.03.2018

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy