• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli de creştere

"Sistem integrat de parcări - Parcare Spital Militar Regina Maria"

Planuri integrate de dezvoltare urbană
Poli de creştere

DESPRE PROIECT    COMUNICATE   
  OBIECTIVELE PROIECTULUI:
  Obiectivul general:
  Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor şi a antreprenoriatului.

  Obiective specifice:
  1. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Braşov prin extinderea capacităţii de parcare şi reorganizarea funcţiunilor publice în centrul istoric al oraşului;
  2. Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate spre centrul istoric al oraşului;
  3. Fluidizarea traficului şi reducerea timpului de călătorie cu 6,67% în interiorul municipiului Braşov, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii urbane de transport.

         În cadrul proiectului Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar Regina Maria se va construi o clădire cu destinaţia parcare sub şi supraetajată, având suprafaţa construită de 1.344,72 mp şi suprafaţa desfăşurată totală de 9.363,40 mp. Clădirea va avea un regim de înălţime de 4S+P+E+Et şi o capacitate de 306 locuri de parcare va fi amplasată în centrul municipiului Braşov, în apropierea Spitalului Militar Regina Maria, având ca vecinătăţi Piaţa Teatrului şi Parcul Naţional Tâmpa. Accesele către parcare se vor realiza pe două fire de pe Strada Pieţii şi pe un fir de pe strada Pictor Pop, care mărginesc investiţia prevăzută a se realiza în cadrul acestui proiect.

         Proiectul va contribui la fluidizarea traficului în municipiul Braşov prin suplimentarea numărului de locuri de parcare în zona de centru istoric, scurtându-se astfel durata de deplasare la destinaţie a utilizatorilor de autorisme individuale cu 6,67%, concomitent cu o creştere a capacităţii de parcare a bicicletelor cu 20%. Sub acest aspect, proiectul se corelează cu investiţiile având ca obiectiv creşterea mobilităţii turiştilor către obiectivele de interes din centrul istoric al municipiului Braşov.

         Avantajele realizării investiţiei sunt următoarele:
  1. realizarea unui număr ridicat de locuri de parcare în zona centrală a municipiului Braşov;
  2. rezolvarea accesului auto şi pietonal la parcarea propusă, fără a afecta accesul auto către piaţa agro-alimentară şi centrul comercial din apropiere;
  3. punerea în valoare a celor două clădiri cu valoare istorică ale spitalului Regina Maria;
  4. investiţia corespunde reglementărilor PUD şi respectă cerinţele Comisiei de Monumente;
  5. investiţia prevede amenajarea de alei pietonale şi de spaţii verzi;
  6. eliminarea riscului congestionării traficului în interiorul parcajului prin rezolvarea circulaţiei auto pe verticală prin rampe, asigurându-se o mişcare permanentă a utilizatorilor.
         Realizarea acestei investiţii va crea valoare adăugată, sub forma următoarelor beneficii economice, sociale şi de mediu:
  1. economice: obţinerea de venituri indirecte ca urmare a realizării investiţiei, respectiv prin: creşterea numărului de locuri de parcare în municipiul Braşov, creşterea mobilităţii populaţiei la nivelul polului de creştere, reducerea costului asociat duratei de călătorie, precum şi a disconfortului creat de căutarea unui loc de parcare pentru turiştii care vizitează centrul vechi al municipiului Braşov, reducerea duratei de intervenţie a echipelor specializate în zona vizată de proiect şi în zonele adiacente;
  2. sociale: menţinerea unui număr de 54 locuri de muncă în faza de implementare a proiectului şi crearea de 8 noi locuri de muncă în faza de operare a obiectivului de investiţii realizat; creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Braşov, prin reducerea nivelului de poluare ca urmare a diminuării timpului de călătorie şi a stimulării utilizării mijloacelor de deplasare nepoluante (biciclete); creşterea calităţii vieţii atât a locuitorilor din municipiul Braşov, cât şi din localităţile învecinate, rezultând din facilitarea accesului către centrul administrativ, comercial şi cultural al polului de creştere şi din veniturile indirecte obţinute ca urmare a realizării acestei investiţii;
  3. de mediu: reducerea poluării aerului, solului şi a poluării fonice, ca urmare a înlăturării blocajelor de trafic, a fluidizării circulaţiei şi a amenajării de alei pentru cirulaţia autovehiculelor, pietonale şi de spaţii verzi.

  Beneficiari direcţi:

 • Consiliul Local Braşov
 • Locuitorii municipiului Braşov
 • Turiştii care vizitează zona Braşov
 • Beneficiari indirecţi:

 • Locuitorii polului de creştere
 • Furnizorii de servicii turistice sau conexe din aria de acoperire a proiectului
 • Agenţii economici din municipiul Braşov
 • FINANŢARE:

  Valoarea totală a proiectului: 24.336.827,29 lei, din care:

  - 23.464.494,87 lei fonduri nerambursabile
  - 478.867,24 lei cofinanţare beneficiar;
  - 393.465,18 lei cheltuieli neeligibile;

  DURATA

  Durata de implementare: 24 luni
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


www.regio.adrcentru.ro

"Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy