• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli de creştere

"Centru Comunitar în Comuna Vulcan"

Planuri integrate de dezvoltare urbană
Poli de creştere

DESPRE PROIECT    ACTIVITĂȚI    COMUNICATE    STADIUL LUCRARILOR
Proiectul Centru Comunitar în Comuna Vulcan este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere şi este implementat de Municpiul Braşov în parteneriat cu Comuna Vulcan.
  Obiectiv general:
  Dezvoltarea socio-culturală la nivelul Polului de Creştere Braşov prin crearea Centrului Comunitar Vulcan

  Obiective specifice:
  1. Îmbunătăţirea infrastructurii destinată activităţilor socio-culturale în comuna Vulcan;
  2. Dezvoltarea de noi funcţiuni sociale şi culturale în cadrul Centrului Comunitar Vulcan;
  3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor din arealul Polului de Creştere Braşov.

  IMPACT
  1. Crearea unui cadru propice pentru organizarea unor activităţi periodice (ex. ateliere tematice pentru tineri si adolescenţi) destinate conservării şi promovării identităţii cultural istorice a comunităţilor rurale din Ţara Bârsei
  2. Dezvoltarea ofertei culturale pentru toţi locuitorii Polului de Creştere Braşov prin crearea infrastructurii necesare organizării de evenimente socio-culturale destinate promovării tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor rurale.
  BENEFICIARI
  1. Preşcolari şi şcolari. În cadrul centrului vor fi organizate cercuri şi ateliere tematice destinate celor mai tineri locuitori ai comunei Vulcan şi ai comunităţilor învecinate – dansuri populare şi moderne, desen, cor, etc.. Numărul estimat de beneficiari preşcolari şi şcolari - 571
  2. Adolescenţi şi tineri. Centrul Comunitar Vulcan va permite organizarea unor activităţi culturale destinate adolescenţilor şi tinerilor din comună. În sala multifuncţională vor putea fi organizate activităţi culturale precum dansuri populare, diverse cursuri de formare, ateliere privind tradiţiile locale, etc. Biblioteca publică şi sala multimedia vor permite accesul tinerilor din comună la informaţii de ultimă oră privind subiectele de interes pentru această categorie de vârstă. În sala multifuncţională vor putea fi organizate spectacole cu participarea tinerilor din Comuna Vulcan dar şi din comunităţile învecinate. Numărul estimat de beneficiari adolescenţi şi tineri - 60
  3. Adulţi. Posibilitatea organizării de întâlniri periodice ale locuitorilor comunei pentru dezbaterea problemelor de interes local va duce la creşterea gradului de participare civică. Numărul estimat de beneficiari adulţi - 128
  4. Instituţii de cultură. Schimburile culturale vor permite organizarea de spectacole în cadrul Centrului Comunitar Vulcan, permiţând astfel orientarea către o nouă categorie de public –locuitorii din comuna Vulcan şi Comunităţile limitrofe. Numărul estimat de beneficiari instituţii de cultură - 3
  5. Ansambluri instrumentale folclorice din localităţile Polului de Creştere Braşov. Aceste ansambluri vor putea oferi reprezentanţii în sala multifuncţională a Centrului Comunitar Vulcan pentru locuitorii din zonă dar şi pentru turişti. De asemenea, aceste ansambluri vor putea organiza sesiuni de repetiţie în sălile Centrului Comunitar Vulcan. Numărul estimat de beneficiari ansambluri instrumentale şi folclorice – 5
  6. Municipiul Braşov şi UAT Comuna Vulcan în calitate de membrii ai parteneriatului care implementează proiectul de creare a Centrului Comunitar Vulcan.
  FINANŢARE: Valoarea totală a proiectului, din care : 2,423,972.80
  Valoarea neeligibilă a proiectului 7,000.00
  Valoarea eligibilă a proiectului 1,950,720.00
  TVA 466,252.80
  Valoare finanţare nerambursabilă 1,911,705.60
  Contribuţia partenerilor 469,014.40
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


www.regio.adrcentru.ro

"Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy