• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE


Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Municipiului Braşov
- Servicii electronice geospaţiale -

Punct unic de contact - Servicii electronice geospaţiale la nivelul municipiului Braşov prin aplicaţii integrate de tip back-office şi front-office

DESPRE PROIECT    ACTIVITATI    COMUNICATE    MATERIALE   

DESPRE PROIECT

  Sursa de finanţare: Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
  Axa prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"
  Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice"
  Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"
  Buget:
  Valoarea totală a proiectului este de 6.568.371,76 lei din care 5.191.132,52 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile (97% din totalul cheltuielilor eligibile) şi 105.941,48 lei reprezintă contribuţia proprie a municipiului la cheltuielile eligibile (respectiv 2% din totalul cheltuielilor eligibile). Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.271.297,76 lei, reprezentând TVA-ul aferent costurilor eligibile.
  Durata proiectului: 23.03.2011 - 22.11.2012
  Organismul Intermediar: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

OBIECTIVE

Prin acest proiect se va implementa unui Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Primăriei Municipiului Brașov, fapt care va induce îmbunătăţirea accesului la servicii de dispecerat prin metode electronice, diversificarea gamei de servicii oferite, precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov, în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului la informaţii.
Dispeceratul Tehnic Integrat va funcţiona ca un nod informaţional şi decizional care va avea în vedere atât colectarea de informaţii provenite din diverse sisteme informatice ale Primăriei Braşov (sistemul de monitorizare video, sistemul de iluminat public, sistemul de gestiune a semafoarelor, din aplicaţiile specifice de gestiune a traficului, sistemul informatic geografic, sistemul de management de documente), de la companiile de utilităţi sau alte servicii publice precum şi furnizarea de informaţii către diferite instituţii sau societăţi abilitate în luarea de măsuri în siguranţa traficului şi a cetăţeanului: Poliţia Română, Poliţia Locală, Companii de utilităţi.

Obiective principale:

 • Creşterea numărului de servicii electronice oferite către cetăţean: informare, interacţiune şi participarea activă a acestuia în rezolvarea problemelor legate de infrastructura oraşului.
 • Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov utilizând mijloace specifice informatice
 • Eficientizarea comunicării cu Companiile de utilităţi prin schimb de date electronic
În contextul prezentului proiect se propune realizarea unei platforme deschise, interoperabile care permite schimb de date cu orice instituţie atât la nivel local, interinstituţional cât şi la nivel naţional.

BENEFICIARII PROIECTULUI / GRUPUL ŢINTĂ CUANTIFICAT

Beneficiarii direcţi

 • Municipiul Braşov, solicitantul proiectului, care va beneficia de interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii şi de o mai bună promovare a serviciilor oferite.
 • Cetăţenii Municipiului Braşov: conform datelor existente la Institutul Judeţean de Statistică, în Municipiul Braşov locuiesc 279.728 de cetăţeni, care vor beneficia de creşterea gradului de informare, servicii disponibile on-line, de o calitate sporită, cu timp de răspuns mult mai mic.
 • Reprezentanţi ai mediului de afaceri: conform statisticilor publicate pe situl oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov Statistici, la sfârşitul anului 2007 în judeţul Braşov existau un număr total de 38.046 agenţi economici, al căror produs intern brut realizat a fost de 5,2 miliarde EURO. Aceste cifre reflectă un mediu de afaceri deosebit de activ, care va beneficia prin acest proiect de o comunicare îmbunătăţită cu autorităţile publice locale.
 • Angajaţii Primăriei Braşov – în prezent, în Primăria Municipiului Braşov activează 327 de persoane, care îşi vor optimiza timpul de răspuns la solicitările contribuabililor, vor putea monitoriza şi evalua permanent activităţile pe care le subordonează, îşi vor îmbunătăţi capacitatea de adaptare la schimbări şi vor avea astfel acces la o imagine globală asupra activităţii proprii, putând să-şi adapteze rapid acţiunile în funcţie de cerinţele economice şi legislative ale momentului.
 • Regii şi companii de utilităţi, cu care Primăria Braşov are legături în activitatea desfăşurată şi care în calitatea lor de administratori ai infrastructurii sunt implicaţi în multe din fluxurile de lucru gestiunea teritoriului şi infrastructurii Acestea vor beneficia de o interacţiune interinstituţională mult mai rapidă şi facilă decât prin căile actuale, diminuând timpii morţi acordaţi relaţionării. Mai mult, un beneficiu important este feedback-ul în timp real al cetăţenilor pentru demersurile şi acţiunile efectuate de instituţie.

"Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy