• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — poli de creştere

"Reabilitare clădire cu destinaţie de locuinţe sociale în Municipiul Braşov"

Planuri integrate de dezvoltare urbană
Poli de creştere

DESPRE PROIECT    ACTIVITĂȚI    COMUNICATE    STADIU IMPLEMENTARE
  Proiectul Reabilitare clădire cu destinaţie de locuinţe sociale în Municipiul Braşov este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

  SCOP:

  Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

  OBIECTIVE:

  Obiectivul general al proiectului:
  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sociale la nivelul Polului de Creştere Braşov în vederea implementării unei politici publice sociale integrate, la standarde europene.

  Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea unei clădiri în prezent neutilizate, cu o suprafaţă totală utilă rezultată de 2391,92 mp;
  2. Creşterea eficienţei energetice şi diminuarea consumului de utilităţi la nivelul clădirii reabilitate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu la nivelul Polului de Creştere Braşov;
  3. . Facilitarea accesului unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluziunii lor sociale;

  FINANȚARE:

  Valoarea totală a proiectului        4.628.587,44 lei din care:
  Valoare eligibilă                           3.740.892 lei
  Valoare neeligibilă                        0 lei
  Valoare TVA                                887.695,44 lei
  Valoare finantare nerambursabila   3.666.074,16 lei
  Contribuţia Municipiului Braşov      74.817,84 lei

  BENEFICIARII PROIECTULUI:

  A. Beneficiari direcţi:
  • Cetăţeni aparţinând categoriilor defavorizate de la nivelul municipiului Braşov, cu venituri reduse, care vor beneficia de atribuirea locuinţelor sociale realizate în cadrul proiectului – 119 persoane.
  B. Beneficiari indirecţi
  • Reprezentanţi ai categoriilor sociale dezavantajate, ale căror dosare de solicitare a unor locuinţe sociale sunt înregistrate la Direcţia de Servicii Sociale.

  • Municipiul Braşov
  • Municipiul Braşov, în calitate de proprietar al infrastructurii reabilitate, va beneficia ca urmare a lucrărilor executate de valorificarea şi creşterea duratei de viaţă a unei construcţii în prezent neutilizate, pentru care costurile necesare conservării sunt semnificativ mai ridicate decat costurile de întreţinere preconizate ulterior finalizării investiţiei. Totodată, proiectul va contribui la optimizarea raportului cost/calitate în susţinerea serviciilor de asistenţă socială prin reducerea cheltuielilor de operare a infrastructurii specifice serviciilor sociale.

  • Direcţia locală de Servicii Sociale
  • Ca urmare a implementării proiectului, Direcţia de Servicii Sociale va beneficia de creşterea capacităţii de a gestiona necesităţile specifice ale persoanelor aflate în situaţii de risc social. Realizarea celor 44 de locuinţe sociale, în condiţiile în care autorităţile locale se confruntă cu deficienţe reale în privinţa fondului locativ ce poate fi atribuit categoriilor defavorizate, va susţine politica socială de îmbunătăţire a nivelului de trai al cetăţenilor municipiului Braşov şi va permite Direcţiei de Servicii Sociale să satisfacă, chiar dacă parţial, cererile de atribuire a unei locuinţe sociale.

  • Cetăţenii municipiului şi cei de la nivelul Polului de Creştere Braşov
  • Implementarea proiectului va contribui la creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii în ansamblu, prin dezvoltarea infrastructurii sociale locale şi eficientizarea serviciilor de specialitate puse de instituţiile aflate în subordine autorităţilor publice la dispoziţia reprezentaţilor grupurilor defavorizate

  DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 25 LUNI.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


www.regio.adrcentru.ro

"Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy