• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE


Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Primăria Brașov la un click distanță!

promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC
DESPRE PROIECT    ACTIVITATI    REZULTATE ASTEPTATE    COMUNICATE    MATERIALE

DESPRE PROIECT

  Sursa de finanţare: Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  Axa prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
  Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”
  Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
  Buget:
  Valoarea totală a proiectului este de 2.113.087 lei din care 1.692.650 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile (97% din totalul cheltuielilor eligibile) şi 52.350 lei reprezintă contribuţia proprie a municipiului la cheltuielile eligibile (respectiv 3% din totalul cheltuielilor eligibile). Valoarea cheltuielilor neeligibile este de 368.087 lei, reprezentând TVA-ul aferent costurilor eligibile.
  Durata proiectului: 04.08.2009 – 03.08.2011
  Organismul de Implementare: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi / cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 • Dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii informatice pentru portal, call center şi plată electronică
 • Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov, utilizând mijloace specifice TIC – reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocraţiei; creşterea calităţii serviciilor publice prestate; îmbunătăţirea accesului cetăţenilor şi companiilor la informaţii şi servicii publice; instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate în cadrul Municipiului Braşov (şi serviciilor subordonate); alinierea activităţii Municipiului Braşov la standardele Uniunii Europene privind administraţia locală şi prelucrarea datelor
 • Integrarea aplicaţiilor de tip front-office cu cele de tip back-office şi interconectarea cu Sistemul Electronic Naţional.

COMPONENTE

În vederea trecerii la administraţia electronică, viziunea Primăriei Municipiului Braşov urmăreşte principiul e-administraţie OneStopShop. Cetăţenii doresc acces facil şi imediat către servicii publice care să fie disponibile non-stop şi vor să le poată accesa fie de acasă, fie de la serviciu, fie din orice altă locaţie. Mai mult, accesul să nu fie limitat de tipul de dispozitiv folosit, fie el PC, telefon fix, mobil sau dispozitiv wireless. De aici s-a născut şi ideea proiectului, începând cu titlul Primăria, la un click distanţă!

În urma implementării acestui proiect, rezultă servicii electronice care vor contribui la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii Municipiului Braşov:
 • Call Center telefonic automatizat pentru relaţia cu cetăţenii, care oferă cetăţenilor informaţii telefonice, fără intervenţia unui operator uman.
 • Portal WEB implementat cu 3 componente, care realizează integrarea între diferitele aplicaţii software ale Primăriei Municipiului Braşov şi care oferă cetăţenilor accesul la acestea: modul de servicii e-administraţie integrate în pagina de Intranet a primăriei, Internet şi Extranet.
 • Sistem de plată electronică. Această componentă a proiectului asigură tuturor cetăţenilor acces la informaţiile relevante despre taxele şi impozitele locale, oferind în acelaşi timp o soluţie facilă, rapidă şi comodă pentru achitarea datoriilor la bugetul local.

BENEFICIARII PROIECTULUI / GRUPUL ŢINTĂ CUANTIFICAT

Beneficiarii direcţi
 • Municipiul Braşov, solicitantul proiectului, care va beneficia de interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii şi de o mai bună promovare a serviciilor oferite.
 • Cetăţenii municipiului Braşov: conform datelor existente la Institutul Judeţean de Statistică, în municipiul Braşov locuiesc 279.728 de cetăţeni, care vor beneficia de creşterea gradului de informare, servicii disponibile on-line, de o calitate sporită, cu timp de raspuns mult mai mic.
 • Instituţiile subordonate al Municipiului Braşov: Serviciile publice din subordinea Consiliului Local vor beneficia de o interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii şi de o mai bună promovare a serviciilor oferite. În acest sens vor oferi cetăţenilor prin portal şi infochioşc informaţii asupra stadiului cererilor depuse, prin sistemul informatic integrat de management de documente. Direcţia Fiscală Braşov va oferi cetăţenilor informaţii asupra asupra obligaţiilor/plăţilor şi patrimoniului.
 • Reprezentanţi ai mediului de afaceri: conform statisticilor publicate pe situl oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov Statistici, la sfârşitul anului 2007 în judeţul Braşov existau un număr total de 38.046 agenţi economici, al căror produs intern brut realizat a fost de 5,2 miliarde EURO. Aceste cifre reflectă un mediu de afaceri deosebit de activ, care va beneficia prin acest proiect de o comunicare îmbunătăţită cu autorităţile publice locale.
 • Angajaţii Primăriei Braşov – în prezent, în Primăria Municipiului Braşov activează 327 de persoane, care îşi vor optimiza timpul de răspuns la solicitarile contribuabililor, vor putea monitoriza şi evalua permanent activităţile pe care le subordonează, îşi vor îmbunătăţi capacitatea de adaptare la schimbări şi vor avea astfel acces la o imagine globală asupra activităţii proprii, putând să-şi adapteze rapid acţiunile în funcţie de cerinţele economice şi legislative ale momentului.
Beneficiarii indirecţi
  Regii şi companii de utilităţi, cu care Primăria Braşov are legături în activitatea desfăşurată. Acestea vor beneficia de o interacţiune interinstituţională mult mai rapidă şi facilă decât prin căile actuale, diminuând timpii morţi acordaţi relaţionarii. Mai mult, un beneficiu important este feedback-ul în timp real al cetăţenilor pentru demersurile şi acţiunile efectuate de instituţie. Fluxurile de lucru care presupun relaţionarea cu regiile şi comaniile de utilităţi sunt: Serviciu întocmire acord unic (relaţionare cu companiile: apă, canalizare, energie electrică, gaze, termoficare, telefonie etc.), Serviciu de declarare autovehicule: destinat firmelor de leasing şi prestatoare de servicii de înmatriculare a autovehiculelor, Serviciu de clarificare situaţie fiscală şi recuperare creanţe destinat instituţiilor abilitate cu urmarirea şi colectarea creanţelor fiscale datorate bugetului local şi bugetului de stat (administraţia financiara, poliţia economică, executori judecatoreşti etc.).

"Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy