• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
PROIECTE FONDURI STRUCTURALE


Programul Operaţional Regional 2007-2013
"Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului"

BRAŞOVUL – CENTRUL TURISMULUI ROMÂNESC

promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
DESPRE PROIECT    ACTIVITĂȚI    COMUNICATE    REZULTATE

DESPRE PROIECT

  Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013
  Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
  Domeniul major de intervenţie 5.3.:Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.
  Buget: Valoarea totală a proiectului este de 990.122.06 lei.
  Organismul de Implementare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

OBIECTIVE

Obiectiv general:
  Promovarea potenţialului turistic al municipiului Braşov, prin activităţi specifice de marketing, cu scopul creşterii atractivităţii pentru turism şi afaceri.

Obiective specifice:
 1. Promovarea produselor turistice specifice din municipiul Braşov
  • 1.1. Promovarea ansamblului monumentelor de arhitectură, de artă şi memoriale din municipiul Braşov:
   • a) monumente de arhitectură din centrul istoric al municipiului Braşov: Piaţa Sfatului, Biserica Neagră, Ansamblul „Case Medievale”, Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, „Reduta”, Casa Hirscher, Bastionul Ţesătorilor, Bastionul Graft, Bastionul Postăvarilor, Turnul Alb, Porţile Brasovului, Sinagoga, Strada Sforii, Prima Şcoală Românească;
   • b) edificii religioase (biserici vechi din municipiul Braşov): Biserica „Sfântul Nicolae”, Biserica Bartolomeu, Mănăstirea Franciscanilor, Biserica „Sfânta Treime”;
   • c) numeroase monumente şi statui: statuia lui Johannes Honterus (1498-1549), umanist, reformator religios al saşilor, statuia Andrei Mureşianu (1816-1863), autorul versurilor imnului naţional al României, statuia lui Nicolae Titulescu (1882-1941), mare diplomat român, troiţa Junilor Roşiori de pe Warthe (1924);
  • 1.2. Promovarea evenimentului cultural Sărbătoarea Junilor Produs turistic antropic, foarte important atât pentru zona municipiului Braşov, cât şi privind conservarea elementelor de folclor şi de artă populară la nivel naţional, Sărbătoarea Junilor constituie o tradiţie specifică zonei Braşov, ce se desfăşoară în prima duminică după Paşti. Această sărbătoare este o manifestare folcloric constituind o foarte mare atracţie pentru turiştii români şi străini care vizitează municipiul Braşov.
  • 1.3. Promovarea rezervaţiei de peisaj Masivul Postăvarul Localizată la 15 km. de municipiul Braşov, Rezervaţia de peisaj Postăvarul are o suprafaţă de 1.025 ha. şi a fost înfiinţată în anul 1980. În munţii Postăvarul se conservă peisaje puţin influenţate de om şi numeroase specii de plante şi animale.
 2. Creşterea numărului de sosiri turistice anuale în municipiul Braşov

BENEFICIARII PROIECTULUI/GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă vizat de proiect:
  Grupul ţintă identificat se compune din populaţia municipiului Braşov şi a zonelor adiacente, turiştii români şi străini care vizitează zona.
Beneficiarii direcţi:
 • Municipiul Braşov, solicitantul proiectului.
 • Locuitorii municipiului Braşov: aceştia vor beneficia de creşterea activităţii turistice în zona Braşov şi, implicit, a impactului pozitiv al acesteia, reflectat în îmbunătăţirea mediului economic şi social.
 • Turiştii care vizitează zona Braşov:
 • Locuitorii zonelor învecinate: locuitorii din localităţile din zona metropolitană Braşov pot beneficia de creşterea activităţii turistice în zonă şi de îmbunătăţirea mediului economic şi social.
Beneficiari indirecţi:
 • Agenţiile de turism, asociaţiile/unităţile de promovare a turismului: pot beneficia toţi factorii implicaţi în dezvoltarea turismului pe plan local prin relansarea turismului în zona Braşov.
 • Furnizorii de servicii turistice sau conexe din aria de acoperire a proiectului: promovarea potenţialului turistic al zonei Braşov oferă oportunităţi de dezvoltare a reţelelor de mari magazine, a serviciilor de pe piaţa asigurărilor, a celor de tip imobiliar, a serviciilor oferite de companiile de mediere a forţei de muncă, a serviciilor oferite de unităţile de cazare, comerţ şi alimentaţie publică din zonă, a serviciilor de transport, şi de asemenea, a instituţiilor de cultură din municipiul Braşov.
 • Mediul de afaceri: Impactul favorabil pe care îl are îndeplinirea obiectivelor proiectului va conduce pe termen lung la creşterea atractivităţii zonei, atragerea turiştilor, creşterea numărului de sosiri, extinderea sezonului turistic, fapt ce va genera noi investiţii în zonă şi va contribui la dezvoltarea municipiului Braşov.www.regio.adrcentru.ro
"Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională"
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.

 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy