• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A.
DAN OLTEANU - Director
Adresa: Str. Panselutelor nr. 23;
Telefon: +40 368 405401
Email: rplpkronstadt@yahoo.com
Url: http://www.rplpkronstadt.ro
Audiente: MARTI: ORA 12:00
Alte informatii:

Lista membrilor consiliului de administratie

Raport-evaluarea guvernantei corporative RPLP KRONSTADT RA- 2017
Raport-evaluarea guvernantei corporative RPLP KRONSTADT RA- 2018

Raport privind activitatea pe 2015
Raport privind activitatea pe 2016
Raport de activitate R.P.L.P. Kronstadt R.A. 2017.pdf
Raport de activitate R.P.L.P. Kronstadt R.A. 2018.pdf


Obiectiv

Gospodarirea durabila si unitara in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic a fondului forestier, proprietate publica a Municipiului Brasov si al altor unitati administrativ teritoriale, a fondului forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri) si a institutiilor de invatamant, a fondului forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora), a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice.

Atributii

1) asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a Municipiului Brasov, precum si a celui apartinand altor detinatori pe care il are in administrare; si gospodarirea durabila a padurilor de pe cuprinsul acestora;

2) asigura finantarea lucrarilor necesare in vederea gospodaririi rationale a fondului forestier proprietate publica a Municipiului Brasov, pe care il are in administrare si a desfasurarii normale a activitatii, in conditiile prevazute de lege;

3) organizeaza si realizeaza cadastrul pentru fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov, precum si a celui apartinand altor detinatori, pe care il are in administrare si intocmeste periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor tehnice si a prevederilor legale in vigoare; la cerere poate organiza si realiza cadastrul si pentru fondul forestier ce nu se afla in administrarea sa;

4) organizeaza si executa paza fondului forestier pe care il administreaza impotriva taierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradarilor, pasunatului, braconajului si altor fapte pagubitoare, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor de paduri, asigurand in acest sens dotarea tehnica necesara;

5) organizeaza si executa, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrarile de regenerare si de reconstructie ecologica a padurilor pe care le administreaza, precum si cele de ingrijire a arboretelor tinere si de intretinere a regenerarilor;

6) urmareste protejarea terenurilor din fondul forestier pe care il administreaza impotriva eroziunii si a altor forme de degradare, in baza proiectului de
ameliorare, propunand si coordonand lucrari de corectare a torentilor pe terenurile forestiere aflate in perimetrele de ameliorare finantate de la bugetul de stat, bugetul local sau din credite externe, potrivit legii;

7) asigura starea fitosanitara corespunzatoare a padurilor pe care le administreaza organizand actiunile necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si a daunatorilor;

8) exercita controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a lemnului in padurile pe care le administreaza, pentru prevenirea prejudicierii semintisurilor si arborilor pe picior, degradarii solului, declasarii lemnului, precum si prevenirea altor fapte asemanatoare si ia masuri in baza legislatiei in vigoare, sanctionand abaterile constatate;

9) controleaza provenienta materialelor lemnoase si a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulatiei lor pe drumurile acestora si urmareste sanctionarea neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

10) asigura valorificarea, in conditii de eficienta economica, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din padurile pe care le administreaza, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

11) achizitioneaza masa lemnoasa pe picior si produse fasonate de la alti proprietari de padure, persoane fizice si juridice, in conditiile legii;

12) realizeaza taierea, rindeluirea, prelucrarea mecanica si uscarea lemnului,impregnarea sau tratarea chimica a acestuia cu conservanti sau alte tehnologii;

13) realizeaza produsele din lemn ce urmeaza sa fie utilizate, in principal, in industria de constructii, fabricarea caselor si casutelor prefabricate din lemn si a unor elemente componente ale acestora;

14) prelucreaza materialul lemnos exploatat si valorifica produsele rezultate in conditii de eficienta economica;

15) executa in regie proprie sau prin agenti economici specializati lucrari de exploatare a masei lemnoase din padurile pe care le administreaza, in conditiile legii, in scopul gospodaririi rationale a acestora si al valorificarii superioare a lemnului, asigurarii regenerarii la timp a arboretelor si al evitarii deciasarii lemnului;

16) executa in conditii de eficienta economica prelucrarea bruta a lemnului in instalatii proprii sau prin incheierea de contracte cu societati comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea bruta a lemnului;

17) valorifica sortimentele rezultate din prelucrarea primara si industriala a lemnului;

18) stabileste si asigura realizarea retelei de drumuri forestiere necesare accesibilizarii bazinelor forestiere, pentru o gospodarire mai buna a padurilor,
- in conditiile legii;

19) executa lucrari de construire, intretinere si reparatii ale drumurilor si cailor forestiere pe care le administreaza, in regie proprie sau prin agenti economici de specialitate;

20) administreaza ariile forestiere protejate, inclusiv parcurile nationale si naturale in care fondul forestier detine o pondere majoritara, asigurand conservarea biodiversitatii acestora, in conditiile legii;

21) gestioneaza fondurile de vanatoare care ii sunt atribuite conform legii raspunzand de realizarea efectivelor optime de vanat, pe fiecare fond de vanatoare, prin actiuni de selectie a vanatului, de asigurare a hranei, a adapostului, a zonelor de liniste si de inmultire a acestuia, a repopularii in unele fonduri si de recoltare a efectivelor aprobate prin programe anuale de prevenire si combatere a braconajului;

22) administreaza fond piscicol in conditiile legii;

23) organizeaza in conditiile legii, actiuni de vanatoare si pescuit pentru cetatenii romani si straini, pe fondurile de vanatoare si pescuit atribuite in gestiune;

24) organizeaza cresterea intensiva a vanatului in spatii special amenajate, in conditii de eficienta economica si cu respectarea dispozitiilor legale;

25) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, referitoare la gospodarirea fondurilor de vanatoare si a celor de pescuit;

26) organizeaza actiuni de silvoturism precum si de filmare si fotografiere a vanatului viu si a peisajului natural;

27) recolteaza, achizitioneaza, prelucreaza si valorifica, in conditii de eficienta economica, produsele lemnoase si nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de padure, ciuperci comestibile din flora spontana si cultivate, plante medicinale din flora spontana si cultivate, plante tehnice, aromatice, legume, fructe, carne de vanat, vanat, trofee de vanat, mangal de bocsa, cherestele, impletituri din nuiele de rachita, produse semifabricate din lemn si altele asemenea, pomi de Craciun si rachita, in conditiile legii;

28) produce si valorifica in conditii de eficienta economica mangal de bocsa, cherestele, produse din lemn, produse artizanale specifice, produse specifice naturalizate, in conditiile legii;

29) administreaza, pe baza de contract, terenuri forestiere proprietate privata sau apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pasuni impadurite, perdele forestiere sau alte terenuri din afara fondului forestier, in conditiile legii;

30) presteaza la cerere, contra cost, in conditiile legii, servicii de specialitate in padurile proprietate privata sau apartinand unitatilor administrativteritoriale, precum si pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier, cum sunt: lucrari de punere in valoare, impaduriri, combaterea daunatorilor, cadastru de specialitate si altele;

31) asigura, potrivit legii, paza padurilor proprietate privata, la cererea proprietarilor sau a asociatii lor de proprietari legal constituite, pe baza de contracte;

32) presteaza, contra cost, servicii, lucrari si transporturi pentru terti, potrivit
obiectului sau de activitate;

33) realizeaza intreaga gama de operatiuni de comert interior si exterior, in vederea valorificarii eficiente a produselor specifice fondului forestier si altor produse, potrivit legii;

34) presteaza la cerere, contra cost, servicii de reclama si publicitate in fond forestier sau spatii din patrimoniul propriu;

35) presteaza, in conditiile legii, servicii de consultanta specifice obiectului de activitate, in tara si in strainatate;

36) stabileste relatii specifice domeniului sau de activitate, potrivit legii, cu regii autonome, societati comerciale, precum si cu alte terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, pentru realizarea in comun de activitati de productie, cercetare, asistenta tehnica, dezvoltare, comercializare, pe baze contractuale;

37) asigura servicii de cazare si masa pentru cetatenii romani si straini, in spatiile cu asemenea destinatie de care dispune, in actiunile de silvoturism si turism ecvestru, in conditiile legii;

38) asigura in conditiile legii, aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii normale a activitatilor proprii, prin agenti economici din tara si strainatate;

39) stabileste tarife pentru lucrari, produse si servicii din domeniul sau de activitate, potrivit legii;

40) realizeaza politica de credite si a altor surse de finantare, de programare si executare a activitatii economico-financiare, intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli, urmarirea si analiza executiei acestuia, precum si stabilirea destinatiei profitului, potrivit legii;

41) participa cu produse specifice fondului forestier la expozitii si targuri din tara
si din strainatate, putand organiza, la randul sau, asemenea manifestari;

42) executa lucrari si presteaza servicii de intretinere a spatiilor verzi si a parcurilor
proprietate publica si/sau privata a Municipiului Brasov, in conditiile legii.

43) asigura ca structura proprie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Brasov, pregatirea si managementul proiectelor finantate prin programe europene, avand capacitatea tehnicoeconomica de a conduce activitati de anvergura corespunzatoare dimensiunii proiectelor, pentru care se va solicita sprijin financiar nerambursabil.


 consiliul local
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte


Chestionar pentru mobilitatea populatiei

Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy