• 2 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 4
 • 4

  O companie din Cehia a câștigat licitația pentru livrarea a 32 de autobuze electrice


  15.07.2019

  Joi, 11 iulie, a fost semnat raportul procedurii pentru achiziția a 32 de autobuze electrice, cu lungime de 12 metri, a 9 stații de încărcare rapidă pentru autobuze și a 32 de stații de încărcare lentă pentru autobuzele electrice.
 • 5 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 6 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 7 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
 • 8 IN CURÂND VOM LANSA NOUA VERSIUNE A PORTALULUI WWW.BRASOVCITY.RO
Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov
Sef serviciu GEORGE ROSCA - Director Executiv
Adresa: Bd. Eroilor nr. 8, cam. 21
Telefon: +40 268 416550 int. 177; +40 268 414460
Fax: +40 268 415161
Email: office@spclepbv.ro
Audiente: MARTI: 14:00 - 16:00

Inscrierile in audienta la Directorul Executiv, se fac la camera 21 sau la telefon 0268 416550 - int.177 si 0268 414460.
Descriere activitate:

 • Plata prin SMS


 • Incepand cu data de 05.07.2018 urmatoarele taxe pot fi achitate si prin SMS la numarul de telefon scurt 7530 dupa cum urmeaza:
 • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de arhiva, precum si pentru adeverinta de domiciliu de 15 lei mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa furnizare date de 5 lei se trimite mesaj cu textul BVTF urmat de CNP-ul persoanei

  Incepand cu data de 01.08.2018 taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Brasov pot fi achitate si cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria institutiei.

  ________________________________________

 • Plata prin contul de Trezorerie


 • S.P.C.L.E.P. Brasov, C.U.I. 17773744

  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX  Descriere activitate:
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Brasov primeste si solutioneaza cererile cetatenilor pe probleme specifice de evidenta a persoanelor din municipiul Brasov, cat si din unele localitati invecinate, dupa cum urmeaza: comuna Sinpetru, comuna Prejmer, comuna Harman si comuna Cristian .

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Brasov are urmatoarele principale atributii:

  a) intocmeste, pastreaza, tine evidenta, in sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator;

  b) inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;

  c) intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;

  d) intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in conditiile legii;

  e) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Locala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;

  f) furnizeaza, in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea "Registrului National de Evidenta a Persoanelor" ( R.N.E.P. );

  g) furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei;

  h) intocmeste listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;

  i) constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;

  j) tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;

  k) indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

  l) ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.


  TAXE SERVICII
 • Taxa oficiere casatorie in repausul saptamanal, respectiv sambata: 150 lei;
 • Taxa oficiere casatorie in repausul saptamanal, respectiv duminica: 320 lei;
 • Taxa arhiva pentru eliberarea documentelor in baza Registrelor de Stare Civila aflate in arhiva proprie, precum si a adeverintelor de domiciliu: 15 lei;
 • Taxa eliberare copii dupa documentele primare aflate in arhiva proprie: 4 lei;
 • Taxa transcriere, schimbare de nume: 50 lei;
 • Taxa contravaloare carte de identitate: 7 lei;
 • Taxa contravaloare carte de identitate provizorie: 1 leu;
 • Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul local de evidenta a persoanei: 5 lei;
 • Taxa de urgenta pentru eliberarea in termen de 48 ore de la data inregistrarii cererilor, a certificatelor si dovezilor de stare civila, a copiilor dupa documente primare ce au stat la baza intocmirii actelor si faptelor de stare civila, precum si a adeverintelor si a furnizarii datelor din Registrul Local de evidenta a persoanelor: 200 lei;
 • Taxa speciala de permisiune inregistrari video/fotografie oficieri casatorii: 40 lei;
 • Taxa procedura divort: 500 lei (se achita la Directia Fiscala)

  Accesul publicului la ghiseele institutiei se face la ora 8:15, iar deservirea acestuia se va desfasura cu incepere de la ora 08:30, conform bonurilor de ordine generate de sistemul electronic de ordonare numerica.


  Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

  Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov, inauntrul termenului legal de 30 de zile, este de 7 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

  Daca deponentul cererii se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov, respectiv cel prevazut la alineatul precedent, de 7 zile lucratoare, (ex.: motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, etc.), are posibilitatea sa se adreseze Sefului serviciului pentru competenta analiza.
  Alte informatii:

  Regulament Intern SPCLEP

  Publicatii casatorii

  Brasovul Verde

  Transparenta veniturilor salariale

  Organigrama SPCLEP

  ROF SPCLEP Bv iunie 2016


  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL CASIERIA S.P.C.L.E.P. BRASOV

  LUNI            08:15 - 14:30

  MARTI        08:15 - 14:30

  MIERCURI  08:15 - 14:30

  JOI               08:15 - 18:00

  VINERI        08:15 - 13:00  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL REGISTRATURA S.P.C.L.E.P. BRASOV


  LUNI - VINERI           09:00 - 11:00
    Compartiment Relatii Juridice, Contencios
    Serviciul Stare Civila
    Compartiment Analiza-Sinteza, Secretariat
    Compartiment Informatic
    Serviciul Evidenta Persoanelor
    Serviciul Logistic

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte


  Chestionar pentru mobilitatea populatiei

  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy