HOTĂRÂRI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI BRAȘOV 2024


Campanie „Sărbători în siguranță”


Materiale informative referitoare la prevenirea victimizării cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă

Siguranța copiilor/tinerilor, o prioritate pentru adulți!


Pentru a evita victimizarea Poliția Brașov recomandă:

Masuri de prevenire pentru perioadele secetoase si caniculare/arderi de miristi


HOTĂRÂRI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI BRAȘOV 2023


!!! ANUNȚ  – Întâlnire cu agenții economici în data de 29.11.2022 ora 14:00


Primăria Municipiului Brașov organizează în data de 29.11.2022 ora 14:00 la sediul din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.8, județul Brașov, Sala de consiliu, o întâlnire cu agenții economici care va avea ca temă de discuție modalitatea de aplicare a dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 307/2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

Această întâlnire va fi utilă pentru înțelegerea condițiilor care trebuie îndeplinite de la 1 ianuarie 2023 în vederea emiterii acordurilor/autorizațiilor de funcționare.

La întâlnire vor participa și reprezentanți ai ISU „ Țara Bârsei” al Județului Brașov.

            Agenții economici interesați să participle la această întâlnire sunt rugați să confirme participarea la adresa de email: patrim@brasovcity.ro pentru ca, funcție de numărul de persoane să putem organiza și anunța din timp că evenimentul va avea loc într-o altă locație corespunzătoare.

PRINCIPALELE MĂSURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE


Iarna determină întotdeauna o creștere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire, binențeles, cele defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Statistica incendiilor arată că, în această perioadă majoritatea incendiilor care s-au manifestat la gospodăriile populației, au fost cauzate de sistemele de încălzire exploatate fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

Pentru a preântâmpina producerea unor astfel de evenimente, care se pot sfârși tragic, pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante, vă reamintim câteva măsuri ce trebuie respectate pentru siguranța dumneavoastră:

Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:

 1. Verificarea cu grijă a sobelor canalelor și coșurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 2. Tencuirea și văruirea părții din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor, deoarece căldura sau scântile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat prin cutremure, vibrații, alunecări de teren, etc. Ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, suport acoperiș, etc.;
 3. Curățarea canalelor și coșurilor de fum premergător sezonului rece. Trebuie știut că scântile și particulele aprinse ce ies pe coș pot ajunge la distanțe de 25 – 30 m și sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii; la trecerea prin planșee, zidăria coșului de fum se va îngroșa cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spațiu de 20 cm între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;
 4. Dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;
 5. Distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm montarea pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, a unei bucăți de tablă cu dimensiunei de 0,50 x 0,70 m;
 6. Sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseală combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei;
 7. Folosirea sobelor cu uși defecte este interzisă;
 8. Nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea ușii;
 9. Nu este permis să se așeze, la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
 10. Focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
 11. Se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
 12. Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate și întreținute;
 13. Nu vor fi lăsați nesupravegheați copiii în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

– verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil ;

– interzicerea supraalimentării cu combustibil ;

– alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;

– curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

                 O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

 1. Nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc.;
 2. Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
 3. Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
 4. Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 5. Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi deconectate în cazul în care apar defecțiuni;
 6. Reșourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn, etc.) este foarte mare;
 7. Reșourile improvizate și artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalației electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ștechere, etc.).

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest dușman care este INCENDIUL, puteți trăi în liniște, fără grija că viața și bunurile agonisite vor fi mistuite de flăcări.

ANUNȚ – Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – populație


Necesitatea supravegherii permanente a copiilor


Informare preventivă


ATENȚIE LA PERICOLELE REPREZENTATE DE MATERIALELE PIROTEHNICE DE DIVERTISMENT!


 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV              

   BIROUL ANALIZA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Direcția Generală Anticorupție lansează Campania națională de promovare a integrității “M.A.I. etic, M.A.I. integru”


Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare – Prevenirea incendiilor


Hotărârea Centrului local de combatere a bolilor (animale)


Semnificația semnalelor de alarmare publică


Semnificația codurilor de culori pentru avertizări hidro-meteorologice


Cum să te protejezi şi să acţionezi în cazul descoperirii MUNIŢIILOR NEEXPLODATE ?


Atenţie la arderile de mirişti şi vegetaţie uscată !!!