• Campus Integrat pentru Învățământ DualÎN IMPLEMENTARE

  Campus Integrat pentru Învățământ Dual

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

  Primăria Brașov investește 141 de milioane de lei în educația profesională din Brașov

  – Municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru construirea Campusului integrat pentru învățământ dual. Prin acest proiect, tinerii vor beneficia de învățământ tehnic de la nivel liceal până la terminarea facultății –

  Primăria Brașov continuă programul de investiții în dezvoltarea sistemului educațional. Pe lângă investițiile în construirea de noi unități de învățământ, extinderea celor existente, construirea de săli de sport  și dotarea acestora cu echipamentele necesare desfășurării activității, Brașovul își continuă pionieratul în învățământul dual, prin construirea unui campus integrat destinat tinerilor, atât la nivel liceal, cât și universitar.

  Miercuri, 4 octombrie, reprezentanții Municipalității și ai Ministerului Educației au semnat contractul de finanțare pentru construirea acestui campus, care va integra un centru educațional cu săli de clasă, ateliere tehnologice, bibliotecă etc., un cămin pentru elevi/studenți, o cantină și o sală de sport. Valoarea finanțării nerambursabile obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență este de peste 104 milioane de lei, iar valoarea totală a proiectului este de 141 milioane lei.

  Vă reamintim că proiectul Brașovului a fost între primele 5 ca punctaj, dintre cele 29 de proiecte depuse în această sesiune de finanțare.

  ,,Brașovul își continuă pionieratul în dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual, prin construirea primului campus care integrează învățământul profesional la nivel liceal cu cel la nivel universitar. Odată cu semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, în valoare de peste 100 de milioane de lei, prin PNRR, putem demara procedurile pentru construirea campusului dedicat învățământului dual profesional, care va asigura ruta completă de educație tehnică. Așa cum noi am fost primii din țară care au dezvoltat învățământul dual, vom fi tot primii care trec la următorul nivel acest tip de educație, cea în care absolvenții de colegii tehnice își continuă studiile la facultate, în același tip de parteneriat administrație – învățământ – mediu de afaceri. Brașovul rămâne astfel polul învățământului dual în România, atât la nivel preuniversitar, cât și universitar”, a declarat primarul Allen Coliban.

  Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea învățământului profesional dual, cu rute complete (adică atât liceu, cât și facultate), pentru calificări solicitate pe piața muncii în industria auto și mecatronică, industria aeronautică, IT, alimentație publică și turism.

  Campusul pentru învățământ dual va dispune de:

  – un centru educațional cu 10 săli de clasă, 10 ateliere tehnologice/de practică digitale + anexe (câte 2 ateliere pentru fiecare domeniu vizat, respectiv industria auto și mecatronică, industria aeronautică, IT, alimentație publică și turism), un atelier digital multifuncțional universitar,  bibliotecă (sală de lectură, birou administrator, rafturi cărți, spațiu discuție), spații de recreație la interior, spații tehnice și pentru depozitări, grupuri sanitare, cabinet medical, spații administrative, centru de resurse;

  – un cămin pentru elevi/studenți cu o capacitate de bază de 400 de locuri, distribuite în 198 de camere cu câte 2 locuri și 4 camere pentru persoane cu dizabilități. La acestea se vor adăuga atât camere pentru personal didactic și pentru invitați, cât și funcțiuni conexe: spații comune, spații tehnice și administrative;

  – o cantină cu bucătărie proprie și spații de luat masa, toalete și spații conexe (depozite, oficii). Cantina va funcționa în regim de cantină pentru elevi, cadre didactice și invitați. Capacitatea maximă va fi de minimum 101 persoane ce pot lua masa în același timp;

  – o sală de sport cu caracter multifuncțional, capabilă să găzduiască și evenimente care ar aduna mai multe clase din campus împreună, festivități, proiecții de film etc. Sala va fi astfel dimensionată încât să cuprindă un teren de sport multifuncțional. Capacitatea propusă este de 132 de persoane pentru activități sportive și 350 persoane pentru evenimente.

  Campusul va fi construit în cartierul Stupini, pe Str. Albinelor nr. 29, pe un teren al municipiului, în suprafață de 28.896 mp.

  Date proiect:

  ,,Campus Integrat pentru Învățământ Dual” este finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

  Valoarea este de 141.534.676,47 lei, fără TVA, din care valoarea finanțării nerambursabile, asigurată prin PNRR, este de 104.145.220 lei.

  Proiectul este derulat de membrii Consorțiului Regional Integrat Pentru Învățământ Dual Brașov care are următoarea componență:

  • UAT Municipiul Brașov – lider de consorțiu;
  • UAT Județul Brașov; UAT Orașul Întorsura Buzăului; Universitatea Transilvania Brașov; Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu; Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț; Colegiul Tehnic Transilvania; Colegiul Tehnic de Transporturi; Școala profesională germană Kronstadt; Liceul tehnologic „Nicolae Bălcescu” Întorsura Buzăului; DWK Fit for Future; RATBV SA; Airbus Helicopters Romania SA; IAR SA Brașov; Miele Tehnica SRL; Kolping Concept SRL; Cucinino Pasta Bar SRL; Atos IT Solution and Services SRL; Inspectoratul Școlar Județean Brașov; Atos Convergence Creators SRL; Camera de Comerț și Industrie Brașov.

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  *Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 • ÎN IMPLEMENTARE

  Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Brașov

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  MUNICIPIUL BRAȘOV în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Brașov”, care vizează construirea a 60 de unități de locuit noi, în clădiri eficiente din punct de vedere energetic, pentru tinerii din comunitățile marginalizate sau din grupurile vulnerabile, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I2/Runda 2, contract de finanțare nr. 19323 din 15.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții în zonele urbane, prin asigurarea accesului la locuințe de calitate pentru tinerii ale căror venituri nu le permit accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe, în condițiile pieței.

  Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă:

  1. Construirea a 60 unități locative noi, pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate, conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie, în comparație cu cerințele privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale, reflectate în certificatele de performanță energetică;
  2. Achiziția, amplasarea și punerea în funcțiune a trei puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice;

  Data începerii proiectului: 15.02.2023

  Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 15.02.2023, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la data de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este 25.186.585,48 lei cu TVA, din care 21.165.197,88 lei este valoarea eligibilă din PNRR, iar 4.021.387,60 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Finanțarea sumelor neeligibile necesare implementării proiectului, va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Brașov.

  La implementarea proiectului va fi respectat principul DNSH atât în faza de proiectare, cât și în faza de execuție.

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României”

  Date de contact beneficiar:

  UAT Municipiul Brașov – Bulevardul Eroilor, nr. 8

  Tel: 0268/405000

  Email: contact@brasovcity.ro

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/

 • ÎN IMPLEMENTARE

  Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Brașov

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  MUNICIPIUL BRAȘOV în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Brașov”, contract de finanțare nr. C3I1B0122000003 din 18.05.2023, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară și vizează achiziția a 275 de insule ecologice digitalizate.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea gradului de colectare selectivă prin achiziția a 100 buc. insule supraterane Tip 1;
  2. Creșterea gradului de colectare selectivă prin achiziția a 150 buc. insule supraterane Tip 2;
  3. Creșterea gradului de colectare selectivă prin achiziția a 25 buc. insule Tip 3 subterane;

  Indicatorii proiectului

  1. Creșterea cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate
  2. Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate
  3. Număr de insule ecologice digitalizate, înființate și operaționale

  Data începerii proiectului: 18.05.2023

  Termenul de implementare al proiectului: 31.12.2024

  Valoarea totală a proiectului este 32.198.127,50 lei cu TVA, din care 27.057.250 lei este valoarea eligibilă din PNRR, iar 5.140.877,50 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Finanțarea sumelor neeligibile necesare implementării proiectului, va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Brașov.

  La implementarea proiectului va fi respectat principul DNSH atât în faza de proiectare, cât și în faza de execuție/montaj.

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României”

  Date de contact beneficiar:

  UAT Municipiul Brașov – Bulevardul Eroilor, nr. 8

  Tel: 0268/405000

  Email: contact@brasovcity.ro

   

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/

 • DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) - E TICKETING ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOVÎN IMPLEMENTARE

  DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) – E TICKETING ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul “DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) / E TICKETING ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOV”, care vizează achiziţionarea de staţii de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Braşov,  finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.1.3 – Asigurarea infrastucturi pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Apel PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 2, Contract de finanțare nr. 18253/13.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

  În cadrul proiectului, se vor achiziíona 45 stații de încărcare vehicule electrice, care vor fi amplasate în Municipiul Brașov, județul Brașov.

  Data începerii proiectului: 13.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 6.590.264,63 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă.

  În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov

  Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice

  Telefon:0268405000 int 140

  Email: dtise@brasovcity.ro, gabriela.vlad@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

  Footer imagine PNRR

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 135391 din 29.11.2022ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 135391 din 29.11.2022

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE  DE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Achiziție  de autobuze nepoluante în Zona Metropolitană Brașov,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.3- Asigurarea infrastucturi pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice, Apel PNRR/2022/C10/I1.1, PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 1, Contract de finanțare nr. 135391/29.11.20222.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Zona Metropolitană Brașov.

   

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 30 buc.autobuze nepoluante de 10 m lungime (23 autobuze aferente Muncipiului Brașov, 7 autobuze aferente Municipiului Săcele, 10 statții de încărcare vehicule electrice), care vor deservi transportul public urban de călători din Zona Metropolitană  Brașov, însoțite de 30 stații de încărcare lentă și 10 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 16.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 86.874.332,79 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 23027 din 24.02.2023ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 23027 din 24.02.2023

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE  AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN  MUNICIPIUL BRAȘOV-lot 2/1036/2022

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ACHIZIȚIE  AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN  MUNICIPIUL BRAȘOV-lot 2/1036/2022, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Apel PNRR/2022/C10/I1.1,  Runda 2, Contract de finanțare nr. 23027/24.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea, în cadrul serviciului de transport public din Municipiul Brașov a unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Municipiul Brașov.

   

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 25 buc.autobuze nepoluante de 10 m lungime, care vor deservi transportul public urban de călători din în Municipiul Brașov, însoțite de 25 stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 16.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 71.174.857,95 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 125810 din 8.11.2022ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 125810 din 8.11.2022

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

   Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Achiziție autobuze nepoluante în municipiul Brașov,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Apel PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 1, Contract de finanțare nr. 125810/8.11.2022.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Zona Metropolitană Brașov.

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 7 buc. microbuze nepoluante, care vor deservi transportul public de călători spre comunele Teliu (1 buc.), Vama Buzăului (1 buc.), Cristian (1 buc.) și către orașul Râșnov (4 buc.), și 8 buc. autobuze nepoluante de 10 m lungime, care vor deservi transportul public de călători către orașele Ghimbav (4 buc.), Predeal (2 buc.) și Zărnești (2 buc.). Acestea sunt însoțite de 15 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 8.11.2022

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 33.027.477,29 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 19953 din 16.02.2023ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 19953 din 16.02.2023

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Achiziție autobuze nepoluante în municipiul Brașov,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Apel PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 2, Contract de finanțare nr. 19953/16.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea, în cadrul serviciului de transport public din Municipiul Brașov a unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Municipiul Brașov.

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 25 buc. autobuze nepoluante de 10 m lungime, care vor deservi transportul public urban de călători din municipiul Brașov, însoțite de 25 stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 16.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 71.174.857,95 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • Cetatea Brașovului Centrul IstoricÎN IMPLEMENTARE

  Cetatea Brașovului Centrul Istoric

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


   

  Cetatea Brașovului Centrul Istoric

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

   

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Cetatea Brașovului Centrul Istoric, Nr. Ordine: 3, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.2, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culurale.

  Obiectivul principal al proiectului este: reabilitarea Zidului Cețății Brașovului, constând în porțiunea de aproximativ 25 m din Zidul de incintă al Cetății Brașov, situat în dreptul imobilelor de pe strada Castelului nr. 120 – 122, de-a lungul Aleii Tiberiu Brediceanu.

  În derularea activităților care duc la îndeplinirea obiectivului principal al proiectului, Municipiul Brașov va derula un proces de valorificare, cu următoarele obiective specifice:

  1. Adoptarea de către Consiliul Local Brasov a noi regulamente privind desfășurarea activităților de comerț, evenimente și publicitate stradală în Mun. Brașov până la finalul anului 2022.
  2. Organizarea și/sau finanțarea a minimum 20 de evenimente culturale, sportive sau de mediu până la finalul anului 2022.
  3. Iluminarea arhitecturală a 10 clădiri de patrimoniu istoric până la finalul anului 2023
  4. Restaurarea a 20 de fațade a unor clădiri de patrimoniu până la inalul anului 2024.
  5. Amenajarea unei noi zone pietonale între Modarom – Colegiul Unirea – Str. Politehnicii – Str. Postăvarului până la finalul anului 2024.

  Data începerii proiectului: 26.11.2020

  Data finalizării proiectului: 31.12.2023

  Valoarea totală a proiectului este de 2.974.528,28 lei, din care 2.497.905,00 valoarea maximă a finanțării nerambursabile, 2.103.196,00 valoarea eligibilă din PNRR, 394.709,00 valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR și 476.623,28 valoarea totală neeligibilă.

   

  Contact: Nicoleta Cîrjan – responsabil informare, nicoleta.cirjan@brasovcity.ro, 0268 405.400

   

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                   http://www.facebook.com/PNRROficial/

 • Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport voluntarÎN IMPLEMENTARE

  Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport voluntar

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


   

  Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport voluntar

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

   

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul ,,Înfiinţarea şi dotarea de Centre de Colectare prin Aport Colectiv”, Cod proiect: C3I1A0122000029, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 1. Tranziţia Verde, Componenta C3: Managementul Deşeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I1.a „ Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar”.

  Obiectivul principal al proiectului este: înființarea și dotarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în cartierul Stupini, care să deservească un număr 45.271 locuitori ai municipiului Brașov din următoarele cartiere: cartierul Bartolomeu Nord (5,4% din populația municipiului Brașov), cartierul Tractorul (9,2% din populația municipiului Brașov) și cartierul Stupini (1,1% din populația municipiului Brașov).

  Centrul de colectare prin aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi preluate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi depuse în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale: deșeuri voluminoase, textile, deșeuri din lemn, mobilier, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, cadavre de animale, deșeuri de grădină, din construcții și demolări.

   

  În derularea activităților care duc la îndeplinirea obiectivului principal al proiectului, Municipiul Brașov are următoarele obiective specifice:

  • Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar;
  • Cantitatea de deșeuri colectate separat, la finalul implementării proiectului= 3529 tone/an
  • Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat, la finalul implementării proiectului = 26,83%

   

  Data începerii proiectului: 20.10.2022

  Data finalizării proiectului: 30.09.2024

   

  Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.914,00 lei, echivalentul a 778.720,20 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,66 lei.

   

  Contact: Gheorghe Muntean – manager proiect, gheorghe.muntean@brasovcity.ro, 0268 405.400

   

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                   http://www.facebook.com/PNRROficial/