Iubim BRASOVUL!

Junii Brașovului 2023

ISTORIC

Prima atestare documentară a obiceiurilor Junilor din Şcheii Braşovului datează din 26 martie 1728.

Junii Braşovului sunt constituiţi în șapte grupuri de călăreți, organizați din punct de vedere juridic în societăți cu caracter nepatrimonial și nepartizane politic, a căror misiune este păstrarea și promovarea tradițiilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi.

Modul de organizare a tinerilor în instituţia „juniei” se regăseşte în mai toate satele din Transilvania, organizaţi în cete de feciori.
Situaţia junelui este una de tranziţie spre o poziţionare în determinanţi sociali, umani, economici şi religioşi ai societăţii.

Particularitatea Junilor din Şcheii Braşovului este, pe de o parte, pornită, la origini, din necesitatea de a se organiza în cete menite să apere proprietăţile împotriva hoţilor, având în vedere că, odinioară, cetatea Braşovului era un centru comercial, iar odată cu lăsarea întunericului, porţile cetăţii se închideau, fiind scoşi afară toţi străinii, aceştia aciuindu-se pe timpul nopţii în jurul cetăţii şi jefuind, de multe ori, gospodăriile locuitorilor, iar pe de altă parte, reprezentau şi apărau comunitatea de români, care îşi atestă vechimea şi spiritualitatea creştină.

Junii Brasovului

An de an, în Şcheii Braşovului, odată cu învierea naturii şi a sărbătorilor Sfintelor Paşti, are loc o manifestare ce depăşeşte banalul unui simplu obicei, cumulând în desfăşurarea lui elemente de mit, rit, ceremonial şi magie. Evenimentul tradițional al Junilor Braşovului, cunoscut sub denumirea de „Coborârea în Cetate”, este defilarea călare pe străzile cetății Brașovului, din Duminica Tomii, manifestare unică în România.

Buzduganul, nelipsit la orice manifestare a Junilor, se identifică cu misiunea majoră a lor, ca organizaţie militară de apărare.

Fiecare eveniment al Junilor începe sau se termină cu „Hora Junilor” şi aruncarea buzduganului. Hora Junilor are un specific aparte şi prin tradiţionalitatea cu care a fost păstrată şi transmisă din generaţie în generaţie, dar şi prin unicitatea ei, fiind o horă neîncheiată, ce se joacă spre stânga.

Un alt element de unicitate în cultura română îl constituie formulele de salut unice, Junii Braşovului se salută cu formula „Hristos ca este!” sau cu „Hristos vascris!”. Prima reprezintă o translatare fonetică în româneşte a grecescului „anesti”, care înseamnă „a înviat”, iar cea de-a doua formulare este românizarea termenului slav „voscresenie”, care înseamnă „înviere”.

În Șcheii Brașovului sunt peste șaizeci de troițe, mărturii ale tradiției ortodoxe a locuitorilor, reprezentând totodată o formă de credință și rezistență împotriva convertirii la alte religii, iar o parte dintre acestea sunt sub ocrotirea Junilor Braşovului.


Evenimente publice 2024

Calendar activități 2024

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  17 Apr 2023

  Junii Tineri – La Stropit

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  18 Apr 2023

  Marţea cu Plăcinte

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  21 Apr 2023

  Aruncatul în Țol

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  5 May 2023

  Jocul strămoşesc al Tinerilor din Cacova - organizat de Societatea Junilor Roşiori

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  4 Jun 2023

  Jocul Strămoşesc al Tinerilor din Varişte - organizat de Societatea Junilor Bătrâni din Braşov-Tocile-Șchei

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  2 Jul 2023

  Jocul strămoşesc al Tinerilor de la Crucea Muşicoiului - organizat de Societatea Junilor Curcani

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  23 Jul 2023

  Maialul Junilor Roșiori „La Chetriș”

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  20 Aug 2023

  Jocul Strămoşesc al Tinerilor de la Crucea Dreptăţii - organizat de Societatea Junilor Dorobanţi

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  3 Sep 2023

  Maialul Junilor Curcani de la Crucea Muşicoiului

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  17 Sep 2023

  Maialul Junilor Bătrâni din Poiana Mică

 • Calendar evenimente Junii Brasovului
  24 Sep 2023

  Balul Junilor Braşovecheni

Cetele Junilor