Interacționează cu Primăria
(e-Funcționar+)

Având în vedere diversitatea mijloacelor moderne de comunicații precum și necesitatea interacționării cât mai eficiente între Cetățean și Primăria Municipiului Brașov, astăzi, această interacțiune poate fi efectuată în cele trei moduri expuse în cele ce urmează (Direct la sediile Primăriei Municipiului Brașov / Prin mediul de comunicații online - Internet / Prin apelarea Call Centerului Primăriei.


Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC)

C.I.C. Braşov reprezintă contactul prim şi unic al cetăţenilor cu administraţia publică, cu instituţia. C.I.C. este poate singura modalitate şi locul unde li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile, de a fi ascultaţi, de a primi un răspuns, de a simţi că sunt implicaţi şi importanţi cu adevărat.

Prin acest Centru se asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Braşov şi a Primăriei Braşov şi se oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente, avize, aprobări care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de competenţa primăriei. C.I.C. asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente, în vederea soluţionării, scutindu-l pe cetăţean de eforturi suplimentare.

PROGRAM CU PUBLICUL LA CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

PRELUĂRI DOCUMENTE:
LUNI-JOI: 08:00-14:00
VINERI: 08:00-13.00


ELIBERĂRI DOCUMENTE:
LUNI-JOI: 08:00-16:00
VINERI: 08:00-13:00

Activitatea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni

 • Informarea şi asistarea cetăţenilor în mod direct, prin telefon, în scris şi prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor ce ţin de administraţia locală.
 • Primirea şi înregistrarea documentelor de la cetăţeni, instituţii, agenţi economici adresate primăriei în mod direct, prin poştă, prin curieri sau poşta electronică. Transmiterea documentelor prin poştă.
 • Emiterea şi eliberarea pe loc fără timp de aşteptare, a LT-urilor zilnice, adeverinţelor privind deţinerea în proprietate a terenurilor agricole, acordurilor de ocupare a domeniului public cu schele şi materiale de construcţie, adeverinţelor de nomenclator stradal şi adeverinţelor privind încadrarea imobilelor în zona istorică.
 • Elaborarea materialelor informative (pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, etc.)
 • Coordonarea programului de audienţe pentru conducerea primăriei prin asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de înscriere în audienţă, colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe, înscrierea în audienţe, participarea la audienţe, raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea primăriei.


Serviciile oferite prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

Oferă servicii de informare despre activitatea primăriei şi a consiliului local în vederea orientării către posturile de lucru, în funcţie de problematică.
Oferă informaţii şi asistenţă în domeniul activităţilor derulate de Serviciu Cadastru, Valorificare,Registru Agricol si Fond Funciar, pentru ordinul prefectului, inscriere teren in registru agricol, certificare amplasamente, procese verbale de vecinatate, cumparare teren Statul Roman etc.Tot la acest post, cetăţenii pot solicita şi obţine pe loc adeverinţe că nu detin teren agricol, pot inregistra solicitări pe probleme juridice, cereri de eliberare documente din arhiva primăriei sau se pot înscrie în audienţă.
Oferă informaţii şi asistenţă in domeniul exercitiilor comerciale ( obţinerea acordului de funcţionare pentru agenti economici ). Tot aici, cetatenii pot solicita informaţii cu privire la ocuparea domeniului public, exercitarea dreptului de preemtiune, contracte de concesiune si inchirieri, atribuire locuri de veci conform unor legii speciale, locuinte de stat.
Oferă informaţii şi asistenţă în domeniul activităţilor derulate de Servicul Strategii, Programe de Dezvoltare; Biroul Relatii Externe,Turism si Evenimente, Direcţia Economică , Serviciul Buget-CFP si Serviciul Financiar Contabilitate, Directia de Administrare: Biroul Resurse Uman, Serviciul Administrativ, Compartimentul de Guvernanta Corporativa Compartiment Securitate si Sanatate in munca, Biroul de Informatii Publice si Mass Media , Serviciul Achiziții Publice
Oferă informaţii şi asistenţă în domeniul activităţilor derulate de Direcţia Tehnică (amenajare drumuri publice şi siguranţa circulaţiei, zone de agrement, transport public, transport în regim de taxi, salubrizare etc.). Cetăţeanul este consiliat şi asistat în vederea informării şi depunerii actelor necesare pentru obţinerea unui loc de parcare: rezidenţial, riveran şi/sau persoana cu handicap.Totodată, cetăţenii pot solicita si obţine pe loc permise de liberă trecere zilnice, acorduri de ocupare a domeniul public cu materiale de constructii si/sau schele metalice.
Oferă servicii de informare şi asistenţă în domeniul arhitecturii, autorizării construcţiilor, urbanismului si mediului (certificate de urbanism de informare, certificate de urbanism de dare în folosinţă, autorizaţii de construire / demolare, legalizare construcţii, etc.) Cetăţeanul poate solicita si obţine pe loc adeverinţa denumire corecta strada, totodată este asistat la pregătirea si depunerea documentaţiilor pentru obţinerea documentelor de amenajarea teritoriului (certificate de urbanism pentru dezlipire/dezmembrare, alipire/comasare imobile, scoatere din circuitul agricol atribuire şi/sau confirmare adresă stradală, branşamente/racorduri reţele edilitare etc.)

Unde se află Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC)

Camera 1 - parter, bdul. Eroilor nr.8, Brașov - România - Primăria Municipiului Braşov.


Primăria Braşov la un click distanţă !

Secţiunea Primăria Braşov la un click distanţă, facilitează accesul dumneavoastră la servicii electronice pe tematici precum: Domeniul Public, Urbanism, Stare Civilă, Evidenţa Persoanelor, Taxe și impozite, Transport.


HARTA INCIDENTELOR


Deschide în fereastră nouă

POCA`

„eFuncționar+. Servicii electronice și simplificarea administrativă“

Brasovcity.ro
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020
Cod SMIS 126380

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Telefonic prin Call Center

0268 405 000

Soluţia „Call Center” este un sistem complex de comunicare şi informare, la dispoziţia cetăţeanului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu posibilitatea de a răspunde automat la 20 de apeluri şi de a gestiona simultan 60 de apeluri.

 • Cetăţeanul apelează Call Center-ul Primăriei Braşov la numărul de telefon 0268 405000
 • Sistemul Call Center răspunde automat apelului prin redarea meniului vocal interactiv înregistrat în prealabil
 • Cetăţeanul ascultă meniul şi alege opţiunea dorită folosind tastatura numerică a telefonului
 • Soluţia Call Center oferă informaţii atât despre documentele aflate în lucru în prezent în instituţie, cât şi informaţii din trecut, din fişierele arhivate în arhiva electronică
 • Soluţia Call Center se integrează cu bazele de date relaţionale: aplicaţiile de Taxe şi Impozite şi Managementul documentelor
 • Apelul cetăţeanului poate fi preluat de către un operator al Call Center-ului. Dacă este necesar, apelul va fi direcţionat către alte departamente, în funcţie de cerinţele cetăţeanului
 • Aplicaţia informatică disponibilă operatorului din Call Center colectează într-un singur loc date din diverse aplicaţii. Aceste date il ajută să poată furniza informaţii, la solicitarea cetăţenilor, fără să fie necesară o navigare prin fiecare aplicaţie în parte
 • În afara orelor de program ale Primăriei, atunci când operatorul nu este disponibil, apelurile cetăţenilor se vor înregistra pentru a putea fi ulterior ascultate de către funcţionari din cadrul Primăriei.

Meniul telefonic - Call Center

Programul cu publicul  Primărie:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă informaţiile cu privire la programul de lucru cu publicul în
  Primăria Municipiului Braşov
  Se încheie apelul

  Stare Civilă:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 2
  Se ascultă informaţiile cu privire la programul de lucru cu publicul în
  Serviciul Stare Civilă
  Se încheie apelul

Situaţia actelor din Registratura Primăriei  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 2
  Se introduce numărul de registratură primit de la Primărie
  Se apasă tasta
  Se introduce data în care a fost înregistrat actul, de forma: zzllaaaa (z-zi, l-lună, a-an)
  Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia documentului
  Se încheie apelul.

Situaţia actelor din Registratura unui serviciu subordonat  Direcţia Fiscală:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 3
  Se apasă tasta 1 (Registratura Direcţiei Fiscale)
  Se introduce numărul de registratură primit de la Direcţia Fiscală
  Se apasă tasta #
  Se introduce data în care a fost înregistrat actul, de forma: zzllaaaa (z-zi, l-lună, a-an)
  Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia documentului
  Se încheie apelul

  Starea Civilă:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 3
  Se apasă tasta 2 (Registratura Stării Civile)
  Se introduce numărul de registratură primit de la Starea Civilă
  Se apasă tasta #
  Se introduce data în care a fost înregistrat actul, de forma:
  zzllaaaa (z-zi, l-lună, a-an)
  Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia documentului
  Se încheie apelul

Situaţia impozitelor şi taxelor locale  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 4
  Pentru accesul la informaţie se va introduce contul şi parola de pe portalul e-Funcționar transformate în format numeric

  Exemplu: tasta 2 reprezintă literele a,b şi c; tasta 3 reprezintă literele d, e şi f. Caracterele speciale vor fi înlocuite cu cifra 1. Pentru parola abcd- (minus) se va tasta 22231

  Se introduce contul utilizatorului de portal, apoi se apasă tasta
  Se introduce parola utilizatorului de portal, apoi se apasă tasta
  Se ascultă informaţiile cu privire la situaţia impozitelor şi taxelor locale
  Se încheie apelul

Acte necesare  Urgențe Coronavirus
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Răspunde un operator care preia solicitarea
  Se încheie apelul
  Stare Civilă - Naşteri:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 5
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă informaţiile
  Se încheie apelul

  Stare Civilă - Căsătorii:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 5
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 2
  Se ascultă informaţiile
  Se încheie apelul

  Stare Civilă - Divorţuri:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 5
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 3
  Se ascultă informaţiile
  Se încheie apelul

  Stare Civilă - Decese:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 5
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 1
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 4
  Se ascultă informaţiile
  Se încheie apelul

Înregistrare mesaj  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 6
  Se ascultă meniul interactiv
  Se introduce numărul de telefon de pe care se realizează apelul
  Se aşteaptă semnalul sonor
  Se înregistrează mesajul dorit
  Se apasă tasta #
  Se încheie apelul

Informaţii utile  Baze sportive din Brasov:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 7
  Se ascultă informaţiile referitoare la bazele sportive din Braşov
  Se încheie apelul

Calendar evenimente  Evenimente locale:
  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 8
  Se ascultă informaţiile referitoare la evenimentele locale
  Se încheie apelul

Transfer la un operator din dispecerat  Apelare call center la numărul de telefon 0268 405000
  Se ascultă meniul interactiv
  Se apasă tasta 9
  Răspunde un operator care furnizează informaţiile solicitate
  Se încheie apelul