Anunt de mediu – proiect „CONSTRUIRE PARCAJ SUBTERAN CENTRU CIVIC BRAȘOV”


MUNICIPIUL BRAȘOV, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE PARCAJ SUBTERAN CENTRU CIVIC BRAȘOV”  propus a fi amplasat in Jud. Brașov, Brașov,  Centru Civic (B-dul. 15 Noiembrie nr. FN), nr. cadastral CF 172746, 172745, 137433, 143522, 118512, 118513, 118514, 118515.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, Str. Politehnicii Nr. 3, în zilele de Luni – Joi intre orele 8- 16.30 și Vineri între orele 8-14 .

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov.

Anunț – mediatizare aviz APM Brasov


Primăria Municipiului Brașov, cu sediul în Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 8, titular al proiectului „Înființarea Centre de colectare separata prin aport voluntar, destinat aglomerarii urbane municipiul Brasov – CAV MARE” – finanțat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.C, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Pilonul 1: Tranziția Verde, Componenta 3:Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția I1.A ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, conform Contractului de Finanțare nr. C3-I1C0122000001/19.05.2023,

Anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „ Înființarea Centre de colectare separata prin aport voluntar, destinat aglomerarii urbane municipiul Brasov – CAV MARE”, propus a fi amplasat in Brasov, str. Timisul Sec F.N.

Anunţ de mediu – ”Racordare la rețeaua electrică Stupini a parcului de producție energie  din surse regenerabile”


Municipiul Brasov, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Racordare la rețeaua electrică Stupini a parcului de producție energie din surse regenerabile”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, zona: DE 92 – tarla 13, Calea Feldioarei (DN13), DE 614 – tarla 92 (str.Luncii), amplasament identificat prin CF nr. 176367 Brașov, nr.cad. 176367, CF nr. 163572 Brașov, nr.cad. 163572, CF nr. 109563 Brașov, nr.cad. 109563, CF nr. 173981 Brașov, nr.cad. 173981, CF nr. 140376 Brașov, nr.cad. 140376, CF nr. 143885 Brașov, nr. cad. 143885, CF nr. 105330 Brașov, nr. cad. 105330, CF nr. 110318 Brașov, nr. cad. 110318, CF nr. 142725 Brașov, nr.cad. 142725, CF nr.151850 Brașov, nr.cad. 151850, conform C.U. nr.285/08.02.2024 emis de Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str.Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro”.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNT DE MEDIU – PROIECT – „Înființarea Centre de colectare separata prin aport voluntar, destinat aglomerarii urbane municipiul Brasov – CAV MARE”


Primăria Municipiului Brașov, cu sediul în Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 8, titular al proiectului „ Înființarea Centre de colectare separata prin aport voluntar, destinat aglomerarii urbane municipiul Brasov – CAV MARE” – finanțat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.C, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Pilonul 1: Tranziția Verde, Componenta 3:Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția I1.A ”înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, conform Contractului de Finanțare nr. C3-I1C0122000001/19.05.2023, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Înființarea Centre de colectare separata prin aport voluntar, destinat aglomerarii urbane municipiul Brasov – CAV MARE, finanțat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.C, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Pilonul 1: Tranziția Verde, Componenta 3:Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția II.a ”înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, conform Contractului de Finanțare nr. C3-I1C0122000001/19.05.2023, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Timisul Sec, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 181028  Brașov. Informatiile privind proiectul propus pot consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

Anunț cu privire la continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „ Înființarea și dotarea de Centre de Colectare prin aport Colectiv”


Primăria Municipiului Brașov, cu sediul în Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 8, titular al proiectului „Înființarea și dotarea de Centre de Colectare prin aport Colectiv” – Municipiul Brașov finanțat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Pilonul 1: Tranziția Verde, Componenta 3:Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția II.a ”înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, conform Contractului de Finanțare nr. C3-I1A-1-51158/20.10.2022, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „ Înființarea și dotarea de Centre de Colectare prin aport Colectiv” – Municipiul Brașov finanțat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Pilonul 1: Tranziția Verde, Componenta 3:Managementul Deșeurilor, Investiția II. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subvenția II.a ”înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, conform Contractului de Finanțare nr. C3-I1A-1-51158/20.10.2022, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Cartier Stupini, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 164519 Brașov, nr. Cad. 164519

ANUNT DE MEDIU – PROIECT – ”Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri menajere Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement ”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV – SERVICIUL INVESTIȚII anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri menajere Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement propus a fi amplasat în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Narciselor, f.n., identificat prin CF nr.151504 Brașov, nr. cad. 151503, CF nr.173129 Brașov, nr. cad.173129, conform certificatului de Urbanism nr.1341 din 06.05.2022 emis de Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brașov Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16,30 și vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Brașov din municipiul Brașov, str. Politehnicii, nr.3, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

Acordul de mediu se va emite după cele 10 zile de la data publicării anunțului de titular, în lipsa comentariilor/observațiilor ( la proiectul acordului de mediu ) din partea publicului.

Raportului privind impactul asupra mediului


”PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „OBȚINERE AC PENTRU ÎNCHIDEREA DEFINITIVĂ A DEPOZITULUI DE DEȘEURI MENAJERE TIMIȘ-TRIAJ ȘI ÎNFIINȚARE SPAȚIU VERDE PENTRU ZONĂ DE AGREMENT”, propus a fi realizat în jud. Brașov, municipiul Brașov, str. Narciselor, FN, CF 151504 Brașov, cad. 151504, CF 173129 Brașov, cad. 173129, conform Certificatului de Urbanism nr. 1341 din 06.05.2022, emis de Primăria Municipiului Brașov-titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV-SERVICIUL INVESTIȚII.

Tipul deciziei posibile luate de APM Brașov poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM  Brașov str. Politehnicii nr. 3 şi la sediul PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI BRAȘOV, jud. Brașov, mun. Brașov, B-dul Eroilor, nr. 8, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1300.

Documentele menționate sunt disponibile şi la următoarele adrese de internet http://apmbv.anpm.ro și www.brasovcity.ro

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATTIA) Brașov, str. Institutului nr.35, în data de 09.10.2023, începând cu orele 16,30 .

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul menționat la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, până la data de 09.10.2023.

Anunţ privind dezbaterea publică – Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, perioada 2023-2027, pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot(NO2/NOx) și particule în suspensie (PM10, PM 2,5)


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV, anunţă publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov care va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, Sala de şedinţe a Consiliului Local, în data de 17.10.2023, începând cu orele 16.30.

Propunerea de elaborare a planului poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, la sediul Instituției Prefectului Jud. Brașov, Bdul Eroilor nr. 5 şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă web:

https://www.brasovcity.ro/ro/mediu#PLANURI

Publicul poate transmite în scris comentarii/întrebări/opinii privind propunerea amintită la sediul administraţiei publice locale, Primăria Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, până la data de 16.10.2023.

Anunţ de mediu – Proiect “Întocmire studiu de fezabilitate pentru amenajare Parc Cetățuie”


Municipiul Brașov anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”  pentru proiectul “Întocmire studiu de fezabilitate pentru amenajare Parc Cetățuie”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, strada Zona Dealul Cetății. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630​ și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

ANUNT DE MEDIU – PROIECT  ” ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU: DRUM DE LEGĂTURĂ STRADA CĂRĂMIDĂRIEI – DRUMUL POIENII”


Municipiul Braşov , anunță publicul interesat asupra deciziei de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ” ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU: DRUM DE LEGĂTURĂ STRADA CĂRĂMIDĂRIEI – DRUMUL POIENII”, propus a fi amplasat în judeţul Brasov, municipiul Braşov, zona dintre strada Cărămidăriei și Drumul Poienii.

          Proiectul deciziei de respingere și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu APM Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de respingere în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul U.A.T. – Municipiul Brașov”


Municipiul Brașov, titular al proiectului ”Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul U.A.T. – Municipiul Brașov”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ”Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul U.A.T. – Municipiul Brașov” propus a fi amplasat în mun. Brasov, str. DN13, nr. FN.  

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț”

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Construire sanie de vara in Poiana Brasov”


“Municipiul Brașov, titular al proiectului ”Construire sanie de vara in Poiana Brasov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ”Construire sanie de vara in Poiana Brasov”, propus a fi amplasat in județul Brașov ,mun. Brasov, str. Partia Bradul FN.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț”​

ANUNŢ- INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ”ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU: DRUM DE LEGĂTURĂ STRADA CĂRĂMIDĂRIEI – DRUMUL POIENII, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Brașov, zona dintre strada Cărămidăriei și Drumul Poienii.

Tipul deciziei posibile luate de APM Brașov poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul, poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3 și la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV, cusediul în jud. Brașov, localitatea Brașov, str. Eroilor, nr.8, în zilele de  (denumirea titularului şi adresa), în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8- 14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmbv.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATTIA), str. Institutului nr. 35, în data de 15.06.2023, începând cu orele 16.30

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, până la data de 15.06.2023 (data dezbaterii publice).

ANUNȚ DE MEDIU


Serviciul  Public  Local  de  Termoficare Braşov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de  mediu pentru activitatea:

 „cod. CAEN rev 2 – 3530 – FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDITIONAT – (cod CAEN  rev 1 – 4030)” / Reţele distribuţie energie termică, desfăşurată  ȋn localitatea Braşov, judeţul Braşov.

           Observaţiile publicului se primesc zilnic ȋn scris la sediul APM Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNȚ DE MEDIU


“Municipiul Brașov, titular al proiectului “CALEA VERDE A MUNICIPIULUI BRAȘOV – CONECTAREA ARIILOR MAJORE DE TEREN PRIN SOLUȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul “CALEA VERDE A MUNICIPIULUI BRAȘOV – CONECTAREA ARIILOR MAJORE DE TEREN PRIN SOLUȚII DE TRANSPORT ECOLOGIC” propus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brașov, str. Calea București- str. Lacurilor – b-dul Saturn- str. Zizinului – b-dul  15 noiembrie – b-dul Alexandru Vlahuță – b-dul Eroilor – str. Lunga- str. De Mijloc – str. Stadionului – Calea Făgărașului – str. Institutului – str. Hărmanului – str. 13 Decembrie – b-dul Gării – b-dul Victoriei – b-dul Mihail Kogălniceanu – b-dul Griviței – str. Dimitrie Anghel – str. Plugarilor.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a APM Brasov”​

Anunț de mediu – proiect  „Obținere AC pentru spital clinic regional de urgenta Brasov” – faza SF , propus a fi realizat în mun. Brașov str. Institutului FN   


MUNICIPIUL BRAȘOV anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brașov – se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul „Obținere AC pentru spital clinic regional de urgență Brașov„- faza SF, propus a fi  realizat în jud. Brașov, mun. Brașov, Str. Institutului, nr. FN, amplasament identificat prin CF 152643, cad.152643; CF 154663, cad.154663; CF169876, cad 169876 conform certificatului de urbanism nr. 367 din 25.02.2021, eliberat de Primăria Muncipiului Brașov.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet https://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Brașov în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

ANUNȚ DE MEDIU – Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri menajere Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement 


MUNICIPIUL BRAȘOV, titular al proiectului Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri menajere Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „ se supune evaluării impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă ” pentru proiectu „Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri menajere Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement” propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Narciselor FN, înscris în CF 151504, cad. 151504, CF 173129

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT „ Lucrări de punere in siguranță de primă urgență pe sectorul de drum DN1E km 6+500″


          MUNICIPIUL BRAȘOV, titular al proiectului lucrari de punere in siguranta de prima urgenta pe sectorul de drum DN1E 6+500, conform Certificat de Urbanism nr. 3235/29.11.2022, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „ Lucrări de punere in siguranță de primă urgență pe sectorul de drum DN1E km 6+500, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov,  DN1E km 6+500.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

ANUNȚ – privind inițierea Planului Integrat de Calitate a aerului în Municipiul Brașov pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule în suspensie (PM10, PM 2,5) elaborat de Primăria Municipiului Brașov


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV, titular al planului de calitate a aerului, anunță publicul asupra inițierii actualizării Planului de calitate a aerului prin demararea procedurii de elaborarea a Planului Integrat de calitate a aerului pentru NO2/NOx și particule în suspensie (PM10, PM 2,5), conform prevederilor art. 22 și art.54 din Legea nr. 104/2011, precum și ale art. 8 și art.12 din HG 257/15.04.2015 pentru a se atinge valoarea limită orară și anuală pentru indicatorul NO2/NOx și valoarea limită anuală și zilnică pentru indicatorul PM10/ valoarea limită anuală pentru indicatorul PM 2,5.

Conform OM nr. 1956 /28 octombrie 2021 elaborat pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării calității aerului la nivel national, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, aglomerarea Brașov se încadrează în regimul de gestionare I pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2, NOx) și particule în suspensie (PM10 și PM 2,5) pentru care este necesară actualizarea Planului de calitate a aerului.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menționat.

Informațiile privind inițierea elaborării Planului Integrat de calitate a aerului pentru (NO2/NOx) și particule în suspensie (PM10, PM 2,5), pot fi obținute la sediul Primăriei Municipiului Brașov, B-dul Eroilor, nr. 8 și la  adresa de e-mail: mediu@brasovcity.ro.

Anunț de mediu – proiect  „Obținere AC pentru spital clinic regional de urgenta Brasov” – faza SF 


MUNICIPIUL BRAȘOV anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținere AC pentru spital clinic regional de urgență Brașov„- faza SF, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Institutului FN identificat prin CF 152643, cad.152643; CF 154663, cad.154663; CF169876, cad 169876 conform CU nr. 367/25.02.2021. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet https://apmbv.anpm.ro și la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV în zilele de luni-joi, între orele 8-16 și vineri intre orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru protecția Mediului Brașov.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ,,Studiu de fezabilitate în vederea realizării proiectului- Construire spital clinic de pneumoftiziologie și boli infecțioase Brașov” 


MUNICIPIUL BRAȘOV, titular al proiectului ,,Studiu de fezabilitate în vederea realizării proiectului- Construire spital clinic de pneumoftiziologie și boli infecțioase Brașov   anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ’’continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ,,Studiu de fezabilitate în vederea realizării proiectului- Construire spital clinic de pneumoftiziologie și boli infecțioase Brașovpropus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brașov, str. Institutului FN  identificat prin CF 169873, cad 169873,  CF 169876, cad 169876, CF 119683, cad 119683 conform CU nr. 2672/09.11.2021

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV, str. Politehnicii nr. 3 în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri înre orele 800-1400,   precum și la următoarea adresă de internet https://apmbv.anpm.ro ” .

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.”

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV – SERVICIUL INVESTIȚII anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul ”Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement” propus a fi amplasat în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Narciselor, f.n., identificat prin CF 151503 Brașov, cad. 151503.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Brașov din municipiul Brașov, str. Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 și vineri intre orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet https://apmbv.anpm.ro/noutati și la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV în zilele de luni-joi, între orele 8-16 și vineri intre orele 8-14.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Brașov din municipiul Brașov, str. Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16,30 și vineri intre orele 8-14, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT „DESFIINȚARE SALĂ SPORT”


MUNICIPIUL BRAȘOV, titular al proiectului DESFIINȚARE SALĂ SPORT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „ continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare ” pentru proiectul „ DESFIINȚARE SALĂ SPORT” propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, str.Panselelor nr.23, CF 113114

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Brașov, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement” 


”PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului revizuit pentru modificările proiectului survenite, după emiterea Acordului de mediu nr. 3 din 19.10.2018 emis de APM Brașov-titular PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV – SERVICIUL INVESTITII, în baza Certificatului de urbanism nr. 1940 din 30.07.2020 emis de Primăria Municipiului Brașov pentru proiectul ”Obținere AC pentru închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement” propus a fi amplasat în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Narciselor, f.n., identificat prin CF 151503 Brașov cad. 151503.

Tipul deciziei posibile luate de APM Brașov poate fi emiterea acordului de mediu revizuit sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Brașov str. Politehnicii nr. 3 şi la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV, jud. Brașov, mun. Brașov, B-dul Eroilor, nr. 8, în zilele de luni – vineri între orele 900 – 1300.

Documentele menționate sunt disponibile şi la următoarele adrese de internet http://apmbv.anpm.ro și www.brasovcity.ro

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri (CATTIA) Brașov, str. Institutului nr.35, în data de 28.07.2022, începând cu orele 16,30 .

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentul menționat la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, până la data de 28.07.2022.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Reabilitare pod str. Plugarilor peste Ghimbăşel”


Municipiul Braşov, titular al proiectului ”Reabilitare pod str. Plugarilor peste Ghimbăşel” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ”Reabilitare pod str. Plugarilor peste Ghimbăşel”, propus a fi amplasat în judeţul Brasov, municipiul Braşov, strada Plugarilor.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 precum și la următoarea adresă de internet http://apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Reabilitare pod str. Institutului peste Ghimbăşel”


Municipiul Braşov, titular al proiectului ”Reabilitare pod str. Institutului peste Ghimbăşel” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ”Reabilitare pod str. Institutului peste Ghimbăşel”, propus a fi amplasat în judeţul Brasov, municipiul Braşov, strada Institutului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ”Reabilitare pod str. Fântânii peste Ghimbăşel”


Municipiul Braşov, titular al proiectului ”Reabilitare pod str. Fântânii peste Ghimbăşel” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ”Reabilitare pod str. Fântânii peste Ghimbăşel”, propus a fi amplasat în judeţul Brasov, municipiul Braşov, strada Fântânii.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT ,,Realizare spațiu multifuncțional de recreere și sport – realizarea de alei pietonale, trotuare, piste pentru biciclete și amenajare de spații verzi”


Municipiul Brasov, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ,,Realizare spațiu multifuncțional de recreere și sport realizarea de alei pietonale, trotuare, piste pentru biciclete și amenajare de spații verzi” amplasat,  in județul Brașov, municipiul Brașov, str. Cartier Valea Cetății – Zona IEPURE, amplasament identificat prin extrasele  CF nr. 123045 și nr. 128301.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV, str. Politehnicii nr. 3 în zilele de luni-joi între orele 900-1300 precum și la următoarea adresă de internet http://apmbv.anpm.ro

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT „Demolare construcții existente corp C1, corp C2, Corp C3, corp C4, Corp C5”


Municipiul Brașov, titular al proiectului „Demolare construcții existente corp C1, corp C2, Corp C3, corp C4, Corp C5, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul “Obținere Autorizație de demolare construcții existente corp C1, corp C2, Corp C3, corp C4, Corp C5”, propus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brașov, str. I.V. Socec f.n. CF nr. 131269.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresa de internet http://apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunț.”

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT “Construire parcare subterana zona gării Brașov și pasaje pietonale subterane zona gării Brasov”


“Municipiul Brașov, titular al proiectului “Construire parcare subterana zona gării Brașov și pasaje pietonale subterane zona gării Brasov” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul  “Construire parcare subterana zona gării Brașov și pasaje pietonale subterane zona gării Brasov” propus a fi amplasat judetul Brasov, municipiul Brasov, b-dul Garii nr. 1A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet http://apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț”.​

Buletinele de informare privind calitatea aerului 2022


ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT “DEVIERE CONDUCTE DE APĂ-CANALIZARE, BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE”


Municipiul Brasov, titular al proiectului „DEVIERE CONDUCTE DE APĂ-CANALIZARE, BRANȘAMENTE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul  “Obținere AC pentru deviere conducte apa-canalizare , branșamente apă și racorduri canalizare”, propus a fi amplasat în județul Brasov, municipiul Brașov, Șoseaua Cristianului fn, CF nr. 154194, 167737, 167738.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresa de internet http://apmbv.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunț.

Anunţ privind luarea deciziei de emitere a revizuirii Autorizaţiei integrate de mediu SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019 pentru funcţionarea Depozitului ecologic Zonal Braşov, operator SC FIN-ECO SA.


„Agenția pentru Protecția Mediului Brașov anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a revizuirii Autorizației integrate de mediu SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011, revizuită la data de 19.06.2019 pentru funcționarea DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAȘOV DE DEȘEURI NEPERICULOASE clasa „b” (celula 4) cu activitate IED încadrată în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 5.4. și activități non-IED (sortarea deșeurilor, colectarea și tratarea levigatului, captarea, colectarea și tratarea gazului de depozit, monitorizarea  celulelor 1 și 2-post-închidere și 3-activitate sistată)” amplasată la punctul de lucru din județul Brașov, pe teritoriul administrativ al orașului Săcele, în intravilanul acestuia, la limită cu zona industrială S-SE a municipiului Brașov, respectiv în vecinătatea CET Brașov, operator S.C. FIN-ECO S.A.

Motivul solicitării revizuirii: finalizarea proiectelor „Obținerea autorizației de construire pentru lucrări de închidere celula I și II din depozitul ecologic zonal Brașov” și „Obținerea autorizației de construire celula 4 depozit ecologic zonal Brașov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN –ECO 4).

Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 06.12.2021 în format exclusiv electronic.

Decizia de emitere A Autorizației Integrate de Mediu se va publica pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, se va afișa la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, municipiul Brașov, str. Politehnicii, nr. 3 și se va face publică în mass media prin grija titularului de activitate, se va afișa la sediul UAT BRAȘOV, UAT SACELE, UAT SÂNPETRU, UAT TĂRLUNGENI și UAT HĂRMAN, pe pagina de internet a acestora, județul Brașov și pe pagina de internet a titularului de activitate.

Proiectul autorizației integrate de mediu va fi accesibil publicului interesat pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov http://apmbv.anpm.ro.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, din Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa office@apmbv.anpm.ro, și la Ministerul Mediului, la fax. 021 4089615 (în termen de 30 de zile de la data primului anunț public)”.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT “TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRAȘOV”


Municipiul Braşov titular al proiectului Terminal transport urban gara Brașov”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”,pentru proiectul Terminal transport urban gara Brașov” propus a fi amplasat în  Braşov, b-dul Gării  fn, identificat cu CF nr.102039 cad.102039, CF 154412 cad.154412, CF 154436 cad154436.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov str.Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi  între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANUNȚ DE MEDIU – PROIECT „ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU: DRUM DE LEGĂTURĂ STRADA CĂRĂMIDĂRIEI – DRUMUL POIENII”


Primăria Municipiului Braşov anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brașov – se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa si nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul „ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU: DRUM DE LEGĂTURĂ STRADA CĂRĂMIDĂRIEI – DRUMUL POIENII” , propus a fi realizat în judeţul Brasov, municipiul Braşov, zona dintre strada Cărămidăriei și Drumul Poienii.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrareîn termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM brașov în termen de 10 zile dde la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Revizuirea autorizației de mediu nr. nr. 226 din 21.10.2011


Serviciul Public Local de Termoficare Brașov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a revizuirii autorizaţiei de mediu nr.226 din 21.10.2011 revizuită la data de 19.08.2014 pentru activitatea:  „ cod CAEN rev 2 – 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat – (cod CAEN rev 1 – 4030)”, desfășurată in localitatea Brașov, judeţul Brașov.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Revizuirea autorizației de mediu nr. 227 din 21.10.2011


Serviciul Public Local de Termoficare Brașov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a revizuirii autorizaţiei de mediu nr.227 din 21.10.2011 revizuită la data de 19.08.2014 pentru activitatea:  „ cod CAEN rev 2 – 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat – (cod CAEN rev 1 – 4030)”, desfășurată in localitatea Brașov, judeţul Brașov.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, pe durata derularii procedurii de autorizare.

 

ANUNȚ pentru consultare, în vederea dezbaterii publice – Raport privind impactul asupra mediului


Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Obţinerea autorizaţiei de construire celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav- FIN – ECO 4)” propus a fi amplasat în judeţul Braşov, mun. Săcele, str. Rampei F.N.,

Anunțul se poate consulta de aici
Regulamentul se poate consulta de aici

Anunț de mediu – proiect „Modernizare strazi – str. Narciselor”


Municipiul Brașov, titular al proiectului „Modernizare străzi – str. Narciselor” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul „Modernizare strazi – str. Narciselor” propus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brasov/comuna Sânpetru, str. Narciselor din Municipiul Brașov şi prelungirea acesteia până la intersecția cu DJ 103 in comuna Sânpetru.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunț de mediu – proiect „Construire pasaj rutier, acces în cartierul Tractorul din b-dul Gării”


Municipiul Brașov, titular al proiectului „Construire pasaj rutier, acces în cartierul Tractorul din b-dul Gării” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul „Construire pasaj rutier, acces în cartierul Tractorul din b-dul Gării” propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, zona b-dul Gării – cartier Tractorul.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

A N U N Ț


MUNICIPIUL BRAȘOV – DIRECȚIA TEHNICĂ prin CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., titular al proiectului ”Amenajare stradă, sistem de iluminat public și rețea canalizare pluvială” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ”Amenajare stradă, sistem de iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între strada Camil Petrescu și strada Turnului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

ANUNT – ”Amenajare stradă, sistem iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între str. Camil Petrescu și str. Turnului.


”Amenajare stradă, sistem iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între str. Camil Petrescu și str. Turnului
MUNICIPIUL BRAȘOV – DIRECȚIA TEHNICĂ prin CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare stradă, sistem iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între str. Camil Petrescu și str. Turnului.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov.

ANUNȚ – În atenția proprietarilor/deținătorilor de terenuri de pe teritoriul UAT Brașov


In atentia proprietarilor/detinatorilor de terenuri de pe teritoriul UAT Brasov

In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de ape, lacurilor, sistemelor de irigatii si al bazinelor piscicole au obligatia de a desfasura lucrari de prevenire, combatere si distrugere a acestei buruieni prin metode specifice, potrivit art. 7 din Hotararea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambosia, in perioada cuprinsa intre rasarire si aparitia primelor inflorescente, respectiv pana cel tarziu la data de 30.06.2020.

Anunț de mediu – “Construire complex multifuncțional – SALA POLIVALENTĂ BRAȘOV și accese”


„Municipiul Brașov, titular al proiectului „Construire complex multifunctional – SALA POLIVALENTA BRASOV si accese”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Construire complex multifunctional – SALA POLIVALENTA BRASOV si accese”, propus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brașov, str. Calea Fagarasului, nr. FN.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.”

Anunț de mediu – “Obținere A.C. pentru amenajare traseu mountain bike Poiana Brașov”


„Municipiul Brașov, titular al proiectului „Obtinere A.C. pentru amenajare traseu mountain bike Poiana Brasov”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Obtinere A.C. pentru amenajare traseu mountain bike Poiana Brasov”, propus a fi amplasat in județul Brașov, localitatea Poiana Brasov, Masivul Postavarul.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.”

Anunț solicitare acord de mediu pentru proiectul ”Amenajare stradă și sistem de iluminat public”


Anunț solicitare acord de mediu pentru proiectul ”Amenajare stradă și sistem de iluminat public”


ANUNŢ ÎN VEDEREA FINALIZĂRII PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER


Anunț mediu – lărgire 13 Decembrie – Etapa II


Anunț mediu – canal Timiș – str. Castanilor


Anunt public privind acordul de mediu-Infrastructura


Anunt public continuare procedura La Iepure


Studiu privind calitatea aerului in Municipiul Brasov


HCL nr 63/2019 si anexa


HCL nr 62/2019 si anexa


Buletin informativ


HCL – Harta de zgomot 2018


ANUNŢ – PLAN DE CALITATE A AERULUI


ANUNŢ – MĂSURI DE MEDIU ŞI CLIMA


Anunt Mediu Decizie de Incadrare


Anunt public – Raport mediu PID-PC Brasov