PROCES – VERBAL FINAL PRIVIND REZULTATELE PROCEDURII DE SELECȚIE PARTENERI PRIVAȚI OPERATORI ECONOMICI ÎN VEDEREA REALIZĂRII DEMERSURILOR DE EXTINDERE A CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂTĂMÂNT DUAL BRASOV


PROCES – VERBAL privind rezultatele procedurii de selecție parteneri privați Operatori Economici în vederea realizării demersurilor de extindere a CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂTĂMÂNT DUAL BRASOV


PROCES – VERBAL privind rezultatele procedurii de selecție parteneri privați Operatori Economici în vederea realizării demersurilor de extindere a CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂTĂMÂNT DUAL BRASOV

Anunț selecție parteneri privați Operatori Economici în vederea realizării demersurilor de extindere a CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV


Anunț privind rezultatele procedurii


Anunț selecție parteneri privați Operatori Economici în vederea realizării demersurilor de extindere a CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV


Anunt de selectie parteneri privati

Anunț final privind rezultatele procedurii de selecţie a partenerilor privați Operatori Economici și Parteneri Relevanți în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV


Proces verbal – Rezultate etapa selectie operatori economici si parteneri relevanți Consortiu Învățământ Dual

Anunț selecție parteneri privați Operatori Economici și Parteneri Relevanți în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV


Anunț selecție parteneri privați Operatori Economici și Parteneri Relevanți

Anunț pentru selecția partenerilor ONG pentru participarea în proiectul Centrul de Excelență pentru Comunități Montane Sustenabile Brașov și încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării proiectului și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului Centrul de Excelență pentru Comunități Montane Sustenabile Brașov, în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027


Anunt candidatura parteneri