Raport cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor de 2% din impozitul pe venit repartizate UAT Municipiul Brașov conform art. 6 alin. (1) lit. (e) și art.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022, pentru buna desfășurare a activității instituțiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici


Anunt colectiv majorare impozit cladiri, terenuri neingrijite persoane fizice si persoane juridice


Anunt colectiv majorare impozit cladiri terenuri neingrijite persoane fizice
Anunt colectiv majorare impozit cladiri terenuri neingrijite persoane juridice

Raport cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor publice de spectacole din subordinea Consiliului Local al Muncipiului Brașov


Primăria Municipiului Brașov anunță modificarea calendarului privind procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale


COMUNICAT

15.06.2022

Primăria Municipiului Brașov anunță modificarea calendarului privind procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale după cum urmează:

Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 9.05.2022 – 9.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare 9.05.2022 – 2.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului 10.06.2022 – 20.06.2022

Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate 21.06.2022

Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a) 22.06.2022 – 30.06.2022

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect 01.07.2022

Termenul pentru depunerea contestaţiilor 04.07.2022 – 06.07.2022

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor 7.07.2022 – 11.07.2022

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare 12.07.2022

Încheierea contractelor de finanțare 13.07.2022 – 26.07.2022

Perioada de implementare a proiectelor 15.07.2022 – 05.12.2022

Calendarul nu afectează perioada prevăzută în apelul de proiecte.

ANUNȚ


HCL-urile pentru aprobarea facilitatilor si tarifelor de accesul la transportul pe cablu din Poiana Brașov în sezonul 2020-2021:

Centralizatorul achizitiilor publice in perioada 01.01.2020-30.06.2020


ANUNȚ


Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Investiții, conform Art.5.6 din HG nr.841/1995 cu modificările și completările ulterioare, vă invită la repetarea licitației publice deschisă, cu strigare, în vederea valorificării bunurilor casate menționate în tabelul de mai jos cu prețul de pornire scăzut conform legii cu 20%, față de licitația din 27.07.2020.

Denumire material:Confecții (uși și ferestre) termopan PVC
Preț pornire licitație:6.785,91 lei

Repetarea Licitației va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Brașov din Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, camera nr. 2 din cadrul Centrului Informații Cetățeni (CIC), în data de 05.08.2020, ora 10.
Informații referitoare la bunurile ce vor fi valorificate se pot obține la tel. 0268416550 int.165 și fax 0268 410037, între orele 8 – 16.
Prețul de pornire a licitației este precizat în tabelul de mai sus iar licitația va fi licitație publică deschisă, cu stigare.
Poate participa orice persoana fizică sau juridică interesată, care la data sedinței de licitație prezintă copie după Cartea de identitate și/sau Certificat Unic de Inregistrare pentru persoanele juridice.
Precizăm că bunurile pot fi văzute la sediul SC TNA NICTAPO DESIGNE SRL din str. Spicului nr.1, Brașov.

ANUNȚ


Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Investiții, conform Art.5.6 din HG nr.841/1995 cu modificările și completările ulterioare, vă invită la repetarea licitației publice deschisă, cu strigare, în vederea valorificării bunurilor casate menționate în tabelul de mai jos cu prețul de pornire scăzut conform legii cu 20%.

1. Denumire material: Confecție metalică
Preț pornire licitație fără TVA: 37.050 lei-20% = 29.640 lei
2. Denumire material: Confecții (uși și ferestre) termopan PVC
Preț pornire licitație fără TVA: 10.602,97-20% = 8.482,38 lei

Repetarea Licitației va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Brașov din Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, camera nr. 2 din cadrul Centrului Informații Cetățeni (CIC), în data de 27.07.2020, ora 10, sediul în care se va desfășura și următoarele licitații, dacă va fi cazul.
Informații referitoare la bunurile ce vor fi valorificate se pot obține la tel. 0268416550 int.165 și fax 0268 410037, între orele 8 – 16.
Prețul de pornire a licitației este precizat în tabelul de mai sus iar licitația va fi licitație publică deschisă, cu stigare.
Poate participa orice persoana fizică sau juridică interesată, care la data sedinței de licitație prezintă copie după Cartea de identitate și/sau Certificat Unic de Inregistrare pentru persoanele juridice.
Precizăm că bunurile pot fi văzute la sediul SC TNA NICTAPO DESIGNE SRL din str. Spicului nr.1, Brașov.

Programul anual al achizitiilor publice 2020


Centralizatorul achizitiilor publice in perioada 01.10.2019-31.12.2019


Programul anual al achizitiilor publice 2019